Esilehele | Ajakirjad | Sarjad | Aastaraamatud | Raamatud | Teesid | Valdkonnad | Multimeedia | Autorile | Ethics

EKM Teaduskirjastus

Holy Groves around the Baltic Sea

hiied.jpg

Koostaja: Tõnno Jonuks

ISBN: 978-9949-418-78-7, Internetis: ISBN 978-9949-418-79-4

Ilmumisaeg: 2007

Hiied ja hiie-laadsed looduslikud pühakohad on muutunud ja muutumas järjest populaarsemateks muististeks. Lisaks suurele avalikkuse tähelepanule on muistsete pühakohtade temaatika muutumas olulisemaks ka Põhja-Euroopa minevikuga tegelevate teadlaste jaoks. Seminaril tutvustasid Soome ja Balti riikide uurijad üksteisele uurimistemaatikat ning uurimisobjekte.
Teesid on loetavad aadressil http://www.folklore.ee/rl/fo/konve/hiis_07/teesid.pdf