Esilehele | Ajakirjad | Sarjad | Aastaraamatud | Raamatud | Teesid | Valdkonnad | Multimeedia | Autorile | Ethics

EKM Teaduskirjastus

Keelest meeleni II

Ülo Tedre juubelikonverents

keelemeele2.jpg

Koostaja: Maris Kuperjanov

ISBN: 978-9949-418-91-6; Internet: 978-9949-418-92-3

Ilmumisaeg: 2008

Eesti nimekama, mitmekülgsema ja viljakama folkloristi Ülo Tedre 80. sünnipäevale pühendatud interdistsiplinaarse konverentsi "Keelest meeleni 2" teesid.

Konverents toimus 20.-21. veebruaril Tallinnas EELK Usuteaduse Instituudis. Interdistsiplinaarse teaduskonverentsi "Keelest meeleni 2" sektsioonides käsitleti kirjandusteadust, lingvistika ja soome-ugri keeleteaduse problemaatikat, stereotüüpe, usundilisi kujutelmi ja narratiive ning etnomusikoloogiat.
Ettekannetega esinevad Mare Kalda, Katre Kikas, Arvo Krikmann, Janika Kronberg, Nikolay Kuznetsov, Mare Kõiva, Aado Lintrop, Ljudmila Lobanova, Urmas Sutrop, Taive Särg, Veljo Tormis, Jaan Undusk ja Asta Õim.

Üritus korraldas ning teesid valmistas ette EKM folkloristika osakond. Teesid on eelretsenseeritud ja loetavad aadressil http://www.folklore.ee/rl/fo/konve/2008/km2/tedreteesid.pdf