Esilehele | Ajakirjad | Sarjad | Aastaraamatud | Raamatud | Teesid | Valdkonnad | Multimeedia | Autorile | Ethics

EKM Teaduskirjastus

Kolmas folkloristide talvekonverents

Lastepärimus ning pärimusmuusika vahetu kogemuse ja meedia mõjuväljas

kopra.jpg

Koostaja: Rein Saukas, Taive Särg

Ilmumisaeg: 2008

2008. aasta talvekonverentsi teemadeks on vastavalt Anu Visseli uurimis­valdkondadele tänapäeva laste- ja noortepärimus, tantsu- ja muusikatraditsioon; sealjuures ka vahetu kogemuse ja meedia osa pärimuse kujunemisel. Lastepärimuse osas on konverentsi üks keskseid teemasid 2007. aastal toimunud üle-eestilise koolipärimuse kogumise võistluse (seotud projektiga “Innovatsioonid ja traditsioonid tänapäeva ühiskonnas“) tulemuste analüüs. Tantsu- ja muusika­pärimuse puhul keskendutakse Eestis vähe käsitletud, kuid väga olulistele teemadele, millega Anu Vissel jõudis tegeleda, nagu rahvatants ja -muusika tänapäeva ühiskonnas ning pärimuse suhted meediaga.
http://www.folklore.ee/rl/inste/ars/tk08/