Esilehele | Ajakirjad | Sarjad | Aastaraamatud | Raamatud | Teesid | Valdkonnad | Multimeedia | Autorile | Ethics

EKM Teaduskirjastus

Eesti Taevas II/Estonian Sky 2

Aeg ja ruum/Time and Space

taevas_tees.jpg

Koostaja: Andres Kuperjanov

ISBN: 978-9949-446-15-5 (trükis); 978-9949-446-16-2 (internet)

Ilmumisaeg: 2008

Teeside kogumik. 22-23. mail 2008 Tartu tähetornis Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna, Tartu tähetorni astronoomiaringi, Eesti Folkloori Instituudi ja Soome Instituudi korraldatud rahvusvaheline interdistsiplinaarse konverentsi "Eesti taevas II. Aeg ja ruum" teesid. Käsitletakse rahvaastronoomia erinevaid valdkondi. Teemadeks on astronoomia populariseerimine ja sellega seonduv, tähistaevaga seotud uskumused ja varasem ajaarvamine.

Abstracts. On 22-23 May, 2008 the Department of Folkloristics at the Estonian Literary Museum, the Astronomy Group at the Tartu Old Observatory, Finnish Institute and the Estonian Folklore Institute organised an international interdisciplinary conference Estonian Sky, Vol. 2. Time and Space, at which different areas of folk astronomy will be discussed. The themes will include the popularisation of astronomy and related areas of research, beliefs associated with the starry sky and chronology in the past.

Teeside koostja Andres Kuperjanov, toimetajad Asta Niinemets ja Kait Tamm.
Vaata teese veebist aadressil:
http://www.folklore.ee/rl/fo/konve/2008/taevas2/teesid.pdf