Esilehele | Ajakirjad | Sarjad | Aastaraamatud | Raamatud | Teesid | Valdkonnad | Multimeedia | Autorile | Ethics

EKM Teaduskirjastus

Interdistsiplinaarne seminar "Inimene ja (lemmik)loomad". III

Müüdid loomadest

loomadIII.jpg

ISBN: 9949-418-42-9

Ilmumisaeg: 2006

Korraldajad Eesti Folkloori Instituut, Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakond.

http://www.folklore.ee/rl/fo/konve/loomaiii/teesid.pdf