Esilehele | Ajakirjad | Sarjad | Aastaraamatud | Raamatud | Teesid | Valdkonnad | Multimeedia | Autorile | Ethics

EKM Teaduskirjastus

Kriis!?!

Eesti folkloristide 4. talvekonverents. Teesid

kriisi_tesesid.jpg

Koostaja: Asta Niinemets (toim.)

ISBN: 978-9949-446-35-3; 978-9949-446-36-0 (PDF)

Ilmumisaeg: 2009

Kriitilisel ajal, talve viimastel päevadel, koguneme konverentsile, et rääkida kriisist selle kõige laiemas tähenduses. Sõna "kriis" (krisis) tähendas vanakreeka keeles lahutamist või eemaldamist, aga ka võimet eristada, valida, otsustada. Ladina keeles on selle tähenduseks aga otsustav pööre, murrang. Mõtleme selle üle, mis on kriis teaduses, mõtlemises ja rahvaluules ning milline on kriisi(aja) teadus, mõtlemine ja rahvaluule. Võib-olla on arutluse lainele häälestumiseks kasu Doris Kareva sõnadest, mis kõlasid Postimehe arvamusliidrite lõunal: "Mõnes mõttes on terve elu kriiside jada, sõlm- või pitskiri, kus uue kogemuse omandamine vaheldub kinnistusperioodiga, uue õppimine õpitu talletamisega. Selleks et areneda, tuleb algsest, tuntust eemalduda, seista silmitsi tundmatu ja võib-olla ohtlikuga, seejärel tagasi pöörduda ja omandatu siduda ühiskogemusega."
Kogumik sisaldab konverentsil esitatud ettekannete teesid.

Ettekannete teesid on kättesaadavad ka veebis, vt aadressil: http://www.folklore.ee/rl/fo/konve/2009/ftk/teesid.pdf