Esilehele | Ajakirjad | Sarjad | Aastaraamatud | Raamatud | Teesid | Valdkonnad | Multimeedia | Autorile | Ethics

EKM Teaduskirjastus

Medica 7

People vs the Natural and the Artificial. Power relations

Medica7.jpg

Koostaja: Piret Paal

ISBN: 978-9949-446-21-6

Ilmumisaeg: 2010

Konverentsi Medica 7 pealkirjaga "People vs the Natural and the Artificial. Power relations" teesikogumik kajastab rahvusvahelise meditsiininarratiivide käsitlevate ettekannete kokkuvõtteid. Tuntud rootsi, soome, eesti, portugali, jaapani, komi uurijad tutvustavad oma uurimistulemusi.
Kui palju mõjutab tehnoloogia areng tervishoidu ja kuidas me ise hakkama saame aina keerukamates oludes. Kuidas peegelduvad haigused eluloojuttudes ja trükitud patograafiates, missugused on nende narratiivid, kes haigusest tingituna ei suuda kunagi esitada meile harjumuspärast verbaalset juttu, missuguseid pöördeid toob kaasa ilukirurgia, kuidas kulgeb bioloogilise ravi juurutamine reumatiid artriidi puhul, missugused on suhted arsti ja patsiendi vahel jpm küsimused leiavad kogumikus käsitlemist.
Veebis loetav aadressil http://www.folklore.ee/rl/fo/konve/medicaVII/Medica7_abstracts.pdf

Koostaja Piret Paal, kleeletoimetaja Liisa Vesik.