Esilehele | Ajakirjad | Sarjad | Aastaraamatud | Raamatud | Teesid | Valdkonnad | Multimeedia | Autorile | Ethics

EKM Teaduskirjastus

From Language to Mind 4. Keelest meeleni 4

Interdistsiplinaarne rahvusvaheline konverents/pühendatud akadeemik Oskar Looritsa 110. ja Pille Kippari 75. sünnipäevale. teesid. / International Academic Interdisciplinary Conference . Abstracts

km4.jpg

Koostaja: Liisa Vesik

ISBN: 978-9949-446-63-6

Ilmumisaeg: 2010

Interdistsiplinaarne rahvusvaheline konverents Keelest meeleni 4, pühendatud akadeemik Oskar Looritsa 110. ja Pille Kippari 75. sünnipäevale, 15-16 septembril 2010. Teesid.
International Academic Interdisciplinary Conference From Language to Mind 4: On the Occasion of the 110th Birthday of Academician Oskar Loorits and 75th birtday of Pille Kippar, September 15-16, 2010. Astracts

Looritsale oli ennekõike huvipakkuvad rahvapärimusega seonduvad teemad. Tegeledes küll enamasti ajatute ja dateerimatute usundimotiividega, oli Loorits siiski esimene, kes akadeemilisel tasemel hakkas uurima esiaegset religiooni, püüdes selles eristada ka perioode. Oskar Looritsa näol on tegemist folkloristika akadeemilise uurimistraditsiooni jätkaja, mitmes valdkonnas alusepanija, uurimissuuna ja -metoodika loojaga. Konverentsi märksõnadeks on huumor, muinasmütoloogia, usundi väljendusvormid ja Internet.