Esilehele | Ajakirjad | Sarjad | Aastaraamatud | Raamatud | Teesid | Valdkonnad | Multimeedia | Autorile | Ethics

EKM Teaduskirjastus

54. Kreutzwaldi päevade teadusliku konverentsi rahvaluulepäev

Programm ja teesid

Koostaja: Reet Hiiemäe

ISBN: 978-9949-446-77-3; 978-9949-446-78-0 (PDF)

Ilmumisaeg: 2010

Koostaja ja toimetaja: Reet Hiiemäe
EKM Teaduskirjastus 2010
12 lk
ISBN 978-9949-446-77-3
978-9949-446-78-0 (PDF)
Tasuta väljaanne

54. Kreutzwaldi päevade teaduskonverentsi rahvaluule päeva ettekanded ja vastavalt ka avaldatud teesid on pühendatud teemale RAHA, mis mõne nädala pärast toimuva rahavahetusega seoses on aktuaalne. Rahvaluuleteadlased ja keeleuurijad vaatlevad erinevaid aspekte: traditsioonilisi uskumusi ja tänaseid foorumites toimuvaid arutelusid raha teemadel; ühtede uskumuste aktualiseerimist ja teiste teket; komi ja eesti raha terminoloogiat ja selle ajaloolisi taustasid; Anne Vabarna lauludes kajastuvat raha temaatikat; eestlaste rahaga seotud väljendeid; maksmise ja kättemaksmise temaatikat Vanapagana-muinasjuttudes.

http://www.folklore.ee/pubte/eraamat/54konverents