Esilehele | Ajakirjad | Sarjad | Aastaraamatud | Raamatud | Teesid | Valdkonnad | Multimeedia | Autorile | Ethics

EKM Teaduskirjastus

Pärimus inimese ja maastiku dialoogis

VII folkloristide talvekonverents 2. ja 3. veebruaril 2012 Rogosi mõisas. Ettekannete teesid

TK12teesidkaas.jpg

Koostaja: Jüri Metssalu

ISBN: 978-9949-490-12-7

Ilmumisaeg: 2012

Koostaja ja toimetaja: Jüri Metssalu
EKM Teaduskirjastus 2012
51 lk
ISBN 978-9949-490-12-7 (trükis)
ISBN 978-9949-490-13-4 (pdf)

Teeside täistekstid loetavad konverentsi lehelt.