Esilehele | Ajakirjad | Sarjad | Aastaraamatud | Raamatud | Teesid | Valdkonnad | Multimeedia | Autorile | Ethics

EKM Teaduskirjastus

Arhiivid ja kogukonnad. Archives and Communities.

vm.jpg

ISBN: 978-9949-490-27

Ilmumisaeg: 2012

Arhiivid ja kogukonnad. Eesti Rahvaluule Arhiivi 85. aastapäeva konverents. 24.–25. september 2012, Tartu. / Archives and Communities of the Estonian Folklore Archives. Tartu, September 24–25, 2012.
Ettekannete teesid

Toimetanud: Inge Annom, Ave Goršič, Risto Järv, Kadri Tamm
ISBN:
978-9949-490-27 (trükis)
978-9949-490-28-8 (võrguteavik)

EKM Teaduskirjastus 2012
42 lk


Elektrooniline publikatsioon: http://www.folklore.ee/era/pub/files/ERA85teesid.pdf