Esilehele | Ajakirjad | Sarjad | Aastaraamatud | Raamatud | Teesid | Valdkonnad | Multimeedia | Autorile | Ethics

EKM Teaduskirjastus

Fraseoloogia konverents 24. novembril 2003

Conference on phraseology November 24, 2003

fras2003teesid.jpg

Koostaja: Rein Saukas, Piret Voolaid, Asta Õim

ISBN: 9985-867-77-7

Ilmumisaeg: 2003

http://www.folklore.ee/pubte/teesid/