Esilehele | Ajakirjad | Sarjad | Aastaraamatud | Raamatud | Teesid | Valdkonnad | Multimeedia | Autorile | Ethics

EKM Teaduskirjastus

56. Kreutzwaldi päevade rahvaluulepäev. Teesid

Pühendatud Kalle Kasemaa 70. sünnipäevale ja usundiloo uurimisele

krzw_2012.jpg

Koostaja: Mare Kõiva

ISBN: 978-9949-490-43-1 (internet), 978-9949-490-42-4 (trükis)

Ilmumisaeg: 2012

Kalle Kasemaale ja usundiloo uurimisele pühendatud konverentsiteesid http://www.folklore.ee/rl/fo/konve/2012/teesid_kreutzwald2012.pdf sisaldavad järgmisi kokkuvõtteid:
Perspektivistlik kosmoloogia Hiinas – Erki Lind;
Dolpo mäed ja vaimud – Aado Lintrop;
Matasaburo. Maailmalõpp Jaapanis 1664. aastal – Mare Kõiva;
Glastonbury kloostri lood – Tiina Sepp;
Nõid, hull või pühamees – karjuse rollist metsavööndi kultuuriruumis – Madis Arukask;
Paröömilise grafiti kommunikatiivsed ja sotsiokultuurilised kontekstid – Piret Voolaid;
Eesti mõistatuste andmebaas – Arvo Krikmann;
Kogumiku koostas Mare Kõiva, keeletoimetaja Asta Niinemets.