Esilehele | Ajakirjad | Sarjad | Aastaraamatud | Raamatud | Teesid | Valdkonnad | Multimeedia | Autorile | Ethics

EKM Teaduskirjastus

„Eesti keel ja kultuurimälu (2009–2013)” kultuuri mooduli projektide aruandekonverents 16. oktoobril 2013

Teesid

Koostaja: Mare Kõiva

ISBN: 978-9949-490-89-9

Ilmumisaeg: 2013

Riikliku programmi "Eesti keel ja kultuurimälu (2009–2013)" kultuurimooduli eesmärgiks on olnud aidata kaasa eesti kultuuri uurimisele ja arendamisele. Kõnesoleva lõpusirgel programmi ülevaatekonverentsil tehakse kokkuvõtteid ja hinnatakse enne uue programmi algust, kuhu oleme jõudnud ja missugused on riikliku programmi abil saavutatud tulemused.
Esinema on palutud kõik programmist rahastatud projektide esindajad, teesikogumikust leiab projektide lühiülevaated.
http://www.folklore.ee/pubte/teesid/ekkm09/teesid.pdf