Esilehele | Ajakirjad | Sarjad | Aastaraamatud | Raamatud | Teesid | Valdkonnad | Multimeedia | Autorile | Ethics

EKM Teaduskirjastus

57. Kreutzwaldi päevade teaduslik konverentsi "Transmediaalsed siirded" teesid

Koostaja: Kanni Labi

ISBN: ISBN: 978-9949-490-94-3 (pdf); ISBN: 978-9949-490-93-6 (trükis)

Ilmumisaeg: 2013

Konverentsil käsitletakse eri meediumide - kirjanduse, folkloori, filmi, televisiooni, interneti, ajakirjanduse - omavahelisi suhteid. Vaatluse alla tulevad ristmeedia ilmingud kultuuriloo eri etappidest alates 19. sajandi lõpust kuni Sirbi juhtumini 2013.

Konverentsiteemal esinevad Balti Filmi- ja Meediakooli direktor Katrin Saks ning kirjanik Indrek Hargla. Ettekannetega astuvad üles ajakirja Akadeemia peatoimetaja Toomas Kiho, Eesti Kirjandusmuuseumi vanemteadur Mare Kõiva, Tallinna Ülikooli vanemteadur Marju Kõivupuu,
Tartu Ülikooli dotsent Maarja Lõhmus jt.

Teesid