Esilehele | Ajakirjad | Sarjad | Aastaraamatud | Raamatud | Teesid | Valdkonnad | Multimeedia | Autorile | Ethics

EKM Teaduskirjastus

Folkloristide talvekonverents 2012 (VII) "Pärimus inimese ja maastiku dialoogis"

VII folkloristide talvekonverents 2. ja 3. veebruaril 2012 Rogosi mõisas

Koostaja: Metssalu, Jüri

ISBN: 978-9949-490-13-4

Ilmumisaeg: 2012

Toimetaja: Jüri Metssalu
Korrektuur: Kaisa Kulasalu
Kujundus ja küljendus: Pille Niin
51 lk, pehme köide
Tasuta väljaanne

Folkloristide VII talvekonverents on pühendatud Eesti Rahvaluule Arhiivi vanemteaduri Mall Hiiemäe 75. sünnipäevale, kelle üheks olulisemaks uurimisalaks on muuhulgas looduse ja paikadega seotud folkloor. Konverentsi korraldab ERA kohapärimuse töörühm.

ISBN 978-9949-490-12-7 (trükis)
ISBN 978-9949-490-13-4 (pdf) http://www.folklore.ee/era/tk2012/TK12teesid.pdf