Esilehele | Ajakirjad | Sarjad | Aastaraamatud | Raamatud | Teesid | Valdkonnad | Multimeedia | Autorile | Ethics

EKM Teaduskirjastus

Perspectives on Contemporary Legend

Abstracts

Koostaja: Mare Kalda, Eda Kalmre

ISBN: 978-9949-586-11-0

Ilmumisaeg: 2016

International Society for Contemporary Legend Research
34th International Conference Perspectives on Contemporary Legend Tallinn, Estonia
June 28 – July 2, 2016.
Abstracts.
ISBN 978-9949-586-10-3 (print)
ISBN 978-9949-586-11-0 (web)