Esilehele | Ajakirjad | Sarjad | Aastaraamatud | Raamatud | Teesid | Valdkonnad | Multimeedia | Autorile | Ethics

EKM Teaduskirjastus

Kultuuri usundilised ja narratiivsed aspektid

Keelest meeleni VI. Mare Kõiva 65. sünnipäevale pühendatud konverents

teesid_mare.jpg

Koostaja: Piret Voolaid

ISBN: 978-9949-677-05-4 (trükis), 978-9949-677-06-1 (pdf)

Ilmumisaeg: 2019

Konverentsiga "Kultuuri usundilised ja narratiivsed aspektid: Keelest meeleni VI" tähistatakse eesti folkloristi ja rahvausundi uurija, Eesti Kirjandusmuuseumi juhtivteaduri ja Eesti-uuringute Tippkeskuse juhi Mare Kõiva 65. sünnipäeva.
Mare Kõiva on eesti rahvaluulet kogunud, uurinud ja populariseerinud üle 40 aasta, ta on silma paistnud folkloristika tulihingelise arendaja, julge eksperimenteerija, uute suundade käivitaja ning väga paljude loominguliste ideede algatajana. Innovatiivse uurimistegevuse ning folkloristika interdistsiplinaarse ja rahvusvahelise koostöö edendamisega on ta andnud olulise panuse eesti rahvuskultuuri ja humanitaarteaduste arendamisse.
Konverentsi ettekandedki tõukuvad juubilari laialdastest uurimisteemadest, pakkudes sissevaateid erinevate, nii väike- kui suurrahvaste keeltesse, kultuuridesse ja pärimusvormidesse.