Esilehele | Ajakirjad | Sarjad | Aastaraamatud | Raamatud | Teesid | Valdkonnad | Multimeedia | Autorile | Ethics

EKM Teaduskirjastus

Medica II

interdistsiplinaarne meditsiiniantropoloogia konverents, 18.–19. mai 2005

medicaII.jpg

Koostaja: Renata Sõukand

Ilmumisaeg: 2005

Korraldajad Eesti Folkloori Instituut, Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakond, Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika Keskus.

http://www.folklore.ee/rl/fo/konve/medicaII/teesid.htm