Esilehele | Ajakirjad | Sarjad | Aastaraamatud | Raamatud | Teesid | Valdkonnad | Multimeedia | Autorile | Ethics

EKM Teaduskirjastus

Medica III "Võõras muutub omaks"

interdistsiplinaarne meditsiiniantropoloogia konverents 10. ja 11. mail 2006

medicaIII.jpg

Koostaja: Renata Sõukand

ISBN: 9949-418-45-3

Ilmumisaeg: 2006

http://www.folklore.ee/rl/fo/konve/medicaIII/teesid.pdf