Koolipärimusprojekt
KOOLIPÄRIMUS
  Koolipärimus   Koolipärimus 2017-2018    Lasteaiapärimus 2010 -    Koolipärimus 2007    Slovenian Youth Folklore

SLOVENIAN YOUTH FOLKLORE

Zbiranje slovenske šolske folklore

Inštitut za slovensko narodopisje je osrednja institucija za zbiranje in raziskovanje folklore v Sloveniji. Njegov pomen se ne kaže le v shranjevanju in analiziranju gradiva »naših babic in dedkov«, temveč tudi v spremljanju sodobnih trendov razvoja folklore in oblikovanja nove. Zato smo se odločili za objavo ankete za otroke in mladostnike. Podatki bodo dopolnili naš arhiv ter hkrati pokazali, kam se usmerja trend folklore med šolsko mladino. Anketa je povsem anonimna, podatki o spolu, letu rojstva, kraju bivanja in šoli pa nam bodo pomagali pri analizi gradiva. Odgovori v nobeni obliki niso in ne bodo sledljivi. Otroci in mladostniki lahko anketo rešijo elektronsko ali pa jo natisnejo in pošljejo po navadni pošti na naslov: Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU, Novi trg 2, 1000 Ljubljana s pripisom Zbiranje sodobne folklore.

Kontakt:
Saša Babič, sasa.babic@zrc-sazu.si, 01/470 62 85
Katarina Š. Vendramin, katarina.srimpf@zrc-sazu.si, 01/470 62 85
Vanja Huzjan, isn@zrc-sazu.si, 01/470 62 80
Splošna vprašanja, isnzrc.zbiranje@gmail.com

Kontakt address:
Inštitut za slovensko narodopisje, ZRC SAZU
Novi trg 2
1000 Ljubljana
Slovenija

Koolipärimuse pilootprojekti läbiviimist on toetanud Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond Eesti-uuringute Tippkeskuse kaudu