Kivikeks

Pealkiri

Kivikeks

Tekst

Maa peale tehakse mingisuguse kõva asjaga järgmine plaan, nagu näha. On see valmis, algab mängimine. Mängijaid ei või aga üle kolme olla. Eelkõige algab loosimine, kes kõige ennemalt keksima hakkab. See toiming on järgmine. Kordamööda lähevad mängijad keksi „põrgu“, jäävad sinna seisma seljaga vastu keksikäiku. Nüüd viskavad üle pea keksiga keksitee peale. Kui keks jääb ruudu peale seisma, hakkab ta kohe peale, kui aga läheb ruudust mööda, jääb ta järgi, tuleb uus.
Mäng algab järgmiselt. Mängija asetab oma keksi esimesse keksitee ruutu, hüppab ise põrgust ühe jalaga ka ruutu, hakkab seda keksi, mis ta asetas ruutu, ühe jalaga lüües edasi ajama ühest ruudust teise. Sealjuures ei tohi keks ruudust välja minna ega ei tohi ise jalaga ruudukriipsule astuda. On seda juhtunud, nimetatakse seda „hukas on“ ja tuleb uus mängija ja hakkab oma mänguga otsast peale. On ta aga õnnelikult oma keksiga läbi saanud, hakkab ta nõndanimetatud „keksi sõitu“ tegema. Selleks asetab ta keksi jalapöiale ja hakkab siis ruutusid mööda kõndima. On see läbi, tuleb järgmine toiming. Selleks paneb ta keksi põlveõndlasse ja keksib sedasi ühe jala peal kõik ruudud läbi. On see läbi, võtab paneb keksi vasaku käe seljale ja keksib jälle ühe jala peal kõik ruudud läbi. On tal see läbi, võtab keksi ja viskab selle keksi põrgu. Peale seda läheb ja viskab endale „kodu“. On kodu valmis, siis on tema ülesanne valmis ja mäng läheb teise kätte. Viskamise ja keksimise juures ei tohi mingil tingimusel puutuda keksi kriipsusid, siis on kohe „hukas“ ja uus hakkab peale. Järg tuleb ainult siis, kui teistel ka hukka on läinud või on valmis keksi kodu. Kes kõige viimaks jääb keksima, see on kaotanud.

Täisviide

ERA II 92, 707/10 (105) < Martna khk., Martna v., Haeska k. – August Iisberg, s. 1911 (1935)

Maakond

Kihelkond

Martna