Linnumäng

Pealkiri

Linnumäng

Tekst

Mängijaid peab olema vähemalt kolm. Üks on „kull“, teine „ema“, ülejäänud aga „linnud“. Linnud kogunevad ema taha ritta. Kull tuleb ema ette. Ema paneb välja pahema jala ja küsib: „Kas seda jalga?“ – „Ei!“ vastab kull. Sedamoodi on ka ema parema jala väljasolekul. Samuti on ka teiste mängijate jalgadega. Kui viimane lind paneb välja parema jala ning küsib: „Kas seda jalga?“, siis vastab kull: „Jah!“ Siis katsub kull teda tabada. Ema aga hoiab teda vastu. Saba aga liigub ema suunas, vastupidi. Kui kull teda tabab, jääb see kulliks.

Täisviide

ERA II 93, 532/3 (71:11) < Kihelkonna khk. – V. Alber, Taritu algkooli õpilane (1935)

Maakond

Koguja

Kihelkond

Kihelkonna