Kivikeks

Pealkiri

Kivikeks

Tekst

Alustab mängu see, kes hüüab enne: "Esimene!" Kõigepealt visatakse kivi esimesse ruutu ja lükatakse teda ühel jalal hüpates edasi. Kivi ei tohi minna piiri peale. Viiendas ruudus mängija hakkab kahele jalale ja lükkab kivi kuuendasse ruutu. Kaheksandast ruudust tuleb kivi nii välja lüüa, et see "tule" peale ei läheks. Ja jalg ka ei tohi tule peale minna. Kui mängija saab kaheksa ruutu lõpetatud, viskab ta kivi 2 korda ederpidi "taeva" poole ja üks kord tagurpidi. Taeva visates läbib mängija ruudud galopiga. Peale seda tuleb kivi üks kord ruudus. Kivi ei tohi üldse liikuda üle ühe korra. Kui see tehtud, tuleb kolm korda järjest kiviga keks läbi keksida. Vahepeal kivi välja lüüa ei tohi. Peale seda tuleb kivi üks kord ruudus. 1-st tuleb lüüa kohe 8-ndasse. 8-ndast 7-ndasse jne. Siis tuleb kivi üks kord ruudus: ühest tuleb lüüa seitsmendasse, seitsmendast kolmandasse, kolmandast viiendasse ja tagasi. Siis tuleb ilma kivita. Kukeleegu. Peab hüppama ruutu jalad harkis ja selles samas ruudus tooma õhus jalad kokku neli korda silpidena. Ku-ke-lee-gu. Joodik. Tuleb parem jalg tuua esimesse ruutu ja vasak jalg kaheksandasse ruutu, siis jälle parem jalg teise ruutu ja vasak jalg seitsmendasse ruutu jne. Siis tuleb kahe jalaga hüpata esimesse ruutu ja tõmmata jalgu vastu maad vedades natuke tagasi. Aga nii, et jalad piiri peale ei tule. Peale seda tulevad magid-turagid. Mängija peab hüppama esimesest ruudust teise ruutu ilma kivita. Kui ta piiri peale või ruudust mööda hüppab, hüüavad kaaslased: "Turak!" Kui ta aga hüppab õigesti, hüüavad kaaslased: "Mak!" Võidab see, kes saab enne kolm maja.

Täisviide

RKM II 230, 559/61 (25b) < Lüganuse khk.

Maakond

Koguja sünniaasta

1952

Koguja sugu

Kool ja klass

Püssi keskkool, 8. kl.

Kihelkond

Lüganuse khk.

Kogumisaasta

1967