Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

1. veebruaril toimub seminar rahvalingvistikast

Esmaspäeval, 1. veebruaril 2021 algusega kell 10.00 toimub Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna ja Eesti-uuringute Tippkeskuse nüüdiskultuuri ja meediauuringute töörühma seminar.
Renate Pajusalu ja Miina Norvik räägivad Eesti inimeste keelelistest kogemustest, mille kogumiseks on tehtud 2020. aasta kevadest umbes 20 intervjuud. Esialgsete tulemuste põhjal selgub, millised kokkupuuted on intervjueeritavatel olnud eesti keele variantidega, kuidas mäletatakse emakeele ja võõrkeele õppimise kogemusi, millistest keelelise suhtlemise seaduspäradest ollakse teadlikud jms. Arutlusele tulevad mitmesugused metodoloogilised küsimused, sealhulgas intervjuude ja Kirjandusmuuseumis varem tehtud uurimuste võimalikud kokkupuutepunktid. Keelekasutuse uurijad ootavad muuhulgas soovitusi edasisteks intervjuudeks.
Seminar ilmselt Teamsis - Join Microsoft Teams Meeting
Teema sissejuhatuseks vt https://www.folklore.ee/CEES/2020/dialoogideestiga/video/14_M_Norvik_R_Pajusalu.mp4
Toetab Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fond (Eesti-uuringute Tippkeskus, TK-145)
Info: Mare Kalda kalda@folklore.ee

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO