Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

Eesti folkloristide 15. (talve)konverents „Loodus-keskkond-kultuur"

Olete oodatud selleaastasele Eesti folkloristide talvekonverentsile „Loodus-keskkond-kultuur“.
Konverents toimub 24.-25. märtsil 2021 MS Teams keskkonnas. Liitumislink: Join Microsoft Teams Meeting
Konverentsi kava:
24. märts
9.45 Konverentsi avamine
10.00–11.30
Madis Arukask: Looduse probleem eesti rahvaluule käsitlemisel
Merili Metsvahi: Animism ja analogism kui abivahendid eesti talupoja rahvapärase ontoloogia mõistmiseks
Atko Remmel: Vaateid religiooni ja looduse kokkupuutepunktidele
12.00–13.00
Liisa Granbom-Herranen: Miks loodus sai vanasõnade kogumisel oluliseks
Ulrike Plath: Kliimamälu: igapäev ja katastroofid pikal 19. sajandil
13.30–15.00
Kadri Tüür: Heeringas regilaulus: mis ta seal teeb?
Katre Kikas: Loodusest kahe 19. sajandi keskpaigas sündinud mehe omaeluloolistes tekstides
Ene-Reet Soovik: Metsamuinasjutud ökokodanikele? „Metsavaimu heategu“ ökokriitilisest vaatevinklist
25. märts
9.00–10.30
Eva Šipöczová: Collective memory and public anti-government demonstration in Czech Republic in 2019
Guillem Castañar: Chukchi without Borders: Fortunes and Misfortunes of a Russian Joke Cycle outside Russia
Anastasiya Fiadotava: “When you try to tell people about climate change, and they start making memes about you”: Greta Thunberg memes in the context of her climate change activism
11.00-12.30
Mall Hiiemäe: Folkloor kui inimese ja keskkonna suhte ning selle muutumise kajastaja
Piret Pungas-Kohv, Lona Päll: Kohapärimuse roll looduskaitseliste tegevuste vahendamisel: soode taastamise näide
13.30–15.00
Mare Kõiva: Tuhat aastat lõputut malemängu männipuu all (Zuriaake)
Kalle Voolaid, Piret Voolaid: Loomariik Eesti spordiorganisatsioonide nimede inspiratsiooniallikana: kultuuriline vaade
Mare Kalda: Geopeitjad kui loodusrahvas. Looduse representatsioonist harrastusrühmas
15.30–17.00
Ümarlaud: Postkolonialism ja postsotsialism – kas neid saab ühendada?
Aimar Ventsel, Elo-Hanna Seljamaa, Keiu Telve, Mare Kõiva, Andreas Kalkun
Konverentsi kava, teesid ja liitumislink on peagi leitavad ka konverentsi kodulehelt: www.kirmus.ee/loodus-keskkond-kultuur
Konverentsi korraldavad Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakond, Eesti-uuringute Tippkeskus ja Akadeemiline Rahvaluule Selts.
Konverentsi läbiviimist toetab Eesti Kultuurkapitali rahvakultuuri sihtkapital, teadusprojekt EKM 8-2/20/3 ja Eesti-uuringute Tippkeskus (TK-145).

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO