Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

Eesti folkloristika aastapreemia 2021 - oodatakse avaldusi

Oodatakse avaldusi eesti folkloristika aastapreemia väljaandmiseks. Kandidaate saab esitada 30. aprillini.
Eesti folkloristika aastapreemia määratakse silmapaistva tulemuse eest folkloori teaduslikul uurimisel ja/või uurimistulemuste populariseerimisel.
Auhinna määramisel peetakse silmas kandidaadi publikatsioonide kõrget taset, teema ja tulemuste tähtsust ja uudsust ning olulisust eesti rahvuskultuurile ja folkloristikale.
Kandidaatidena eelistatakse eesti kultuuriruumiga seotud üksikisikuid. Kandidaate võivad esitada institutsioonid, uurimisrühmad ja üksikisikud.
Kandidaatide ülesseadmiseks tuleb esitada ARSi juhatusele kirjalik avaldus koos põhjendusega, kus tutvustatakse kandidaadi teadustegevust 2020. aastal.
Ettepanekud palume saata meiliaadressile karri.toomeos-orglaan@folklore.ee
Esialgse plaani kohaselt kuulutatakse laureaat välja 27. mail (infot täpsustatakse mais).
Eesti folkloristika aastapreemia väljaandmist toetab Eesti Kultuurkapital.
Akadeemilise Rahvaluule Seltsi juhatus

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO