Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

Veebikonverents „Jüripäev on suvetooja. Keelest meeleni VIII“ 26. aprillil 2021

26. aprillil 2021 toimub keskkonnas Microsoft Teams konverents „Jüripäev on suvetooja“. Tegemist on sarja „Keelest meeleni“ kaheksanda sündmusega.
Rahvusvaheline veebikonverents vaatleb kevadise murdepunktiga seotud problemaatikat erinevatest aspektidest ja keskendub ühtlasi nüüdisühiskonna sünkreetilistele kultuurinähtustele.
Sündmus on pühendatud EKM folkloristika osakonna vanemteaduri ja Eesti-uuringute Tippkeskuse tegevjuhi, mitmekülgsete akadeemiliste huvidega rahvaluule ja kultuuriuurija Piret Voolaiu 50. sünnipäevale. P. Voolaid on käsitlenud rahvaluule lühivormide sotsiokultuurilisi ja kaasaegseid kasutuskontekste, laste- ja noorte ning meediafolkloori muutusi, multimodaalseid ja visuaalseid folkloorivorme, lisaks on ta viimastel aastatel tegelenud olulise uue suuna, spordifolkloristika arendamisega. Ta on eesti folkloristika akadeemilise uurimistraditsiooni jätkaja, uute suundade juurutaja ja arendaja.
Kava
10:00–11:20 Juhatab Tõnno Jonuks
Władysław Chłopicki, Krakow Graffiti: Local and Glocal
Saša Babič, There is no place like home: place in Slovenian paremiological units
Liisa Granbom-Herranen, What comes with singing, it goes with whistling
Anastasiya Fiadotava, „So much for Yuri's Day, Granny”: From ritual to a proverb and jokes
11:20–12:00 Kohvipaus
12:00-13:15 Juhatab Eda Kalmre
Mare Kõiva, Magusad (väikesed) sõnad
Astrid Tuisk, Kasvamine tüdrukuna. Littlest Pet Shopi mänguloomakeste videod Youtube’i keskkonnas.
Mare Kalda, Piret Saaremaal ja Hiiumaal. Tugev naine hiiumuistendites.
Asta Õim, “Müts maha!” Autundest eesti kõnekäändudes
13.15-14.15 Lõunapaus
14:15-15:30 Juhatab Mare Kalda
Katre Kikas, Püha Jüri, jüripäev ja Püha Jüri kutsikad Hans Anton Schultsi rahvusmütoloogilistes kirjutistes
Tiiu Jaago, Jürist jüripäeval
Reet Hiiemäe, Jüripäevast indi-jaanipäevani: eestlased kui indiaanirahvas
Piret Voolaid, “Jüripäävast saab johukuhugi” ehk mis on jüripäeval pistmist eesti vanasõnadega?
Lõpetamine

Ettekannete lühikokkuvõtted leiate kodulehelt http://www.folklore.ee/rl/fo/konve/2021/piret
Ühinemiseks kasutage linki Join MS Teams Meeting
Seminari toetavad Eesti Kirjandusmuuseumi teadusprojekt EKM 8-2/20/3 ning Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu (Eesti-uuringute Tippkeskus TK145)
Info: Maris Kuperjanov, maris.kuperjanov; Mare Kõiva, mare.koiva@folklore.ee

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO