The Centre of Excellence in Estonian Studies (CEES)

      Eesti Kirjandusmuuseumi korraldatavad doktorikooli üritused

  Fotod   

      Sügiskooli kava


Doktorikooli sügiskool toimus 17.-18. novembril

Doktorantide sügiskooli “Dialoogid subkultuuridega” ajakava

17. november 2016

9.30 Start tellitud bussis kirjandusmuuseumi (Vanemuise 42, Tartu) eest Jäneda suunas
10.30- 11.00 Saabumine, majutumine, tervituskohv Jänedal
11.00- 11.15 Reet Hiiemäe. Introduction: dialogues with subcultures
11.15- 12.15 Aimar Ventsel. Does subculture exist outside of the society?
12.15- 13.45 Kaarina Koski. Alternative spirituality: subcultures and outsiders
13.45-14.45 Lõunasöök
14.45-16.15 Tõnu Tender. Suletud subkultuuride subproduktidest: kinnipidamiskoha ja sõjaväe slängist ja riitustest
16.15-16.30 Kohvipaus
16.30-17.00 Airi Liimets. Elustiili konfiguratsioonidest ehk mida võib kõneleda inimesest tema kuulatav muusika
17.00-17.30 Tauri Tuvikene. Jalakäijad kui erinev ühiskonnarühm?
17.30-18.00 Liina Paales. Väljakutsed ja võimalused kurtide rahvarühma folkloori kogumisel Näide_1 Näide_2
18.00-18.30 Maia Möller. Ökokogukonnad - kogukondlikkus kui paratamatus ja paradoks
18.30-19.30 Õhtusöök
19.30-20.30 Mõisaekskursioon
20.30-23.30 Vaba suhtlus (filmiprogramm jm)

18. november 2016

8.30-9.30 Hommikusöök
9.30-11.00 Eileen Barker. Studying New Religious Movements
11.00-12.30 Vadim Andrejev. Язык молодежных субкультур России: своё и чужое / Noorte subkultuuride keel Venemaal: oma ja võõras eestikeelse tõlkega
12.30-13.30 Lõunasöök
13.30-15.00 Paralleelpaneel 1: venekeelne arutelusektsioon “Väikerahvaste ja minoriteetide keelelised ja usundilised väljendused”
Erik Yuzukayn. Марийские осенние моления: портрет марийского богомольца
Heinike Heinsoo. Водь (vaďďalaizõd) - язык, культура и идентичность
Tatjana Toropova. Воспитание эмпатии и толерантности через обучение иностранному языку
13.30-15.00 Paralleelpaneel 2: Mare Kõiva, Reet Hiiemäe.
Workshop about publishing research results in Estonian and international scientific journals - visibility and interdisciplinarity
15.00-15.15 Kohvipaus
15.15-15.45 Aivar Jürgenson. Kultuurilistest piiridest kodu- ja Venemaa eestlaste vahel
15.45-16.15 Piret Voolaid. Grafiti - teekond subkultuurist peavoolu
16.15-16.45 Helle Kaasik. Ayahuasca rituaalides osalejate vaimsus ja psühholoogia
16.45-17.00 Kokkuvõte
17.00-17.30 Lahkumisamps, asjade pakkimine
19.00- Saabumine Tartusse


IUT 22-5; EKKM14-344; CEES; EKM FO; © 'cps 16