The Centre of Excellence in Estonian Studies (CEES)

      Eesti Kirjandusmuuseumi korraldatavad doktorikooli üritused

      Sügiskool 2016
         Kava/Programme      Fotod/Photos      Kontakt/Contact   

17.-18. november 2016 toimub Eesti Kirjandusmuuseumi ja Eesti uuringute tippkeskuse doktorikooli esimene sügiskool „Dialoogid subkultuuridega“. Ettekanded ja arutelud seostuvad subkultuuridega kõige laiemas mõttes: alternatiivsed usundid, filosoofiad ja elamisviisid, erinevad ühiskonnarühmad (näiteks pagulased-muulased, puuetega inimesed, uususundiliste praktikatega tegelevad rühmad) ja nende kultuurilised, usundilised, lingvistilised ja semiootilised väljundid jne. Lisaks plenaarettekannetele on plaanis väiksemas ringis praktilist laadi töötoad ja arutelud. Vaadeldakse selliseid teemasid nagu väljakutsed ja võimalused uuritava rühmaga kontakti loomisel, andmete kogumisel ja töötlemisel, uurimise interdistsiplinaarne mõõde, koostööartiklite kirjutamise võimalikkus, kogemused teadustööde avaldamisega rahvusvahelistes tippajakirjades.

Ettekandeid-töötube on kutsutud pidama oma valdkonna tunnustatud eksperdid – Vadim Andrejev (Venemaa), Eileen Barker (Suurbritannia), Kaarina Koski (Soome), Aivar Jürgenson, Airi Liimets, Liina Paales, Renata Sõukand, Tõnu Tender, Tauri Tuvikene, Aimar Ventsel jt, samuti saavad sõna doktorandid. Doktorikoolis osalemine annab 3 ainepunkti (EAP).

Välisesinejad peavad oma loengud inglise keeles, töötubade töökeeleks on eesti ja inglise keel. Sügiskool on doktorikooli liikmetele ja tippkeskuse partneritele tasuta. Väljastpoolt Tartut tulijatele kompenseeritakse Tartusse kohalesõit esitatud ühistranspordipiletite alusel.


IUT 22-5; EKKM14-344; CEES; EKM FO; © 'cps 16