Koolipärimusprojekt


    Print PDF   

Koolipärimuse kogumisvõistlus
Eesti Kirjandusmuuseum Tartus ja Väliseesti Muuseum Torontos kuulutavad välja koolipärimuse kogumisvõistluse Kanada eestlastele. Kaastöid oodatakse nii tänastelt õpilastelt kui ka varem koolis õppinud ja/või töötanud inimestelt kuni 30. novembrini 2021.

Oodatud on vastused järgmistel teemadel:

  • naljad ja anekdoodid
  • hirmud, uskumused, ennustamine
  • tähtpäevad ja peod
  • vaba aeg ja sõbrad
  • mängud

Koolipärimust on kogutud Eestis üleriigiliselt kolmel korral, 1992, 2007 ja 2018. See on esimene väliseestlastele suunatud kogumisaktsioon, mistõttu on iga osavõtt väga väärtuslik!

Vastata võib kõikidele teemadele, mis ennast köidavad. Abivahendina soovitame kasutada Eesti Kirjandusmuuseumis koostatud küsitluskava (www.folklore.ee/kp), mis on olemas nii pdf-faili kui veebivormina. Küsimustele võib vastata ka vabas vormis, pannes kõik kirja nii nagu meelde tuleb.

Vastused võib ära saata kolmel viisil:

  1. otse veebivormi täites. Kõike ei pea ühekorraga täitma: poolelioleva vormi lõpus vajutage käsklust „Saada!“ Hiljem jätkamiseks tuleb avada veebivorm uuesti, kirjutada selle algusesse taas oma nimi, jätta eelmisel korral täidetud lahtrid tühjaks ja jätkata poolelijäänud kohast. Süsteem viib vastaja nime järgi poolikud ankeedid hiljem kokku.
  2. eraldi failina, mille võib saata aadressil: kp@folklore.ee
  3. paberil: märksõnaga „Koolipärimus“ aadressil Väliseesti Muuseum/VEMU 310 Bloor St. W., Toronto, ON M5S 1W4. VEMU korraldab laekunud kaastööde saatmise Eesti Kirjandusmuuseumi. Laekunud kaastöid säilitatakse nii Kirjandusmuuseumis kui VEMUs.

Failis või paberil vastates palume lisada iga vastuse juurde küsimuse numbri ja jätta lehe vasakust servast 3 cm vabaks. Palume lisada vastusele oma nimi, sugu, vanus, kool, klass, elukoht ja võimalusel e-posti aadress. Tagame andmete konfidentsiaalse kasutuse; hilisemal analüüsimisel vastaja andmeid tema vastustega ei seostata, materjali avaldamise korral tuuakse ära vastaja vanus ja sugu, kuid mitte tema nimi.

VEMU on huvitatud ka igasugustest materjalidest ja esemetest, mis on seotud kooliajaga: fotod, joonistused, koolivihikud, eksamimaterjalid ja muud koolitööd, kirjad, kooli ajal koostatud almanahhid, ajakirjad vmt, videod, helilindistused jne. Fotodele, videotele ja helisalvestistele palume lisada olukorra/ürituse kirjeldus, toimumise aeg ja koht ning salvestise autor. Internetist kopeeritud fotode puhul on vaja omaniku luba ja viidet, kelle tehtud fotod on. Kõik materjalid võib toimetada VEMUsse (310 Bloor St. W., Toronto, ON M5S 1W4) või kirjutades aadressil piret.noorhani@vemu.ca.

Autasustame kõige põhjalikumaid tõid nii raamatute kui rahaliste autasudega!

Juhtnöörid õpetajale (vt ka detailsem Juhend õpetajale)

Palume teil julgustada õpilasi küsimustele vastama. Õpilasi võib juhendada, et nad küsitut õigesti mõistaksid, kuid palume mitte sekkuda õpilaste vastuste sisusse (palume mitte teksti tsenseerida!) või parandada vastuste keelt.

Kirjutatu läbivaatamise kohustust õpetajal pole.

Eelistame veebivormi kasutamist, aga eriti nooremate klasside õpilastele võib olla kergem käsitsi kirjutamine. Paberil vastamise korral on soovitav ühe klassi (või ka kooli) vastused kokku koguda ja ühes ümbrikus postitada või meiliteel ära saata.

Teemal „Tähtpäevad ja peod“ või „Mängud“ võite paluda mõnel õpilasel kirjutada ka pikema uurimistöö mõnest konkreetsest tähtpäevast, mängust või mängutüübist, kuid samuti võib lasta õpilastel ise endale meelepärased teemad valida. On soovitav, et vastamisele eelneks väike andmekogumine, näiteks küsitleb õpilane kaasõpilasi või lähedasi.

Teemade jagamisel tuleb arvestada laste vanust ja jõudlust, et vastamine ei muutuks koormavaks ja vastused pealiskaudseks. Oluline on, et vastatakse vähemalt üks teema otsast lõpuni. Vältida tuleks lühikesi jah-ei vastuseid ning mahakirjutusi ja kopeerimist internetist, raamatutest, üksteiselt jne. NB! Suure hulga anekdootide vms internetist kopeerimine ei tee tööd väärtuslikuks!

TÄNAME KOOSTÖÖ EEST!

Piret Voolaid,
piret@folklore.ee
Kontaktaadress:
"Koolipärimus"
Eesti Kirjandusmuuseum
Vanemuise 42
Tartu 51003
E-post: kp@folklore.ee
Telefon: +3727377742
     Piret Noorhani,
piret.noorhani@vemu.ca
Kontaktaadress:
„Koolipärimus“
Väliseesti Muuseum / VEMU
310 Bloor St. W.
Toronto, ON M5S 1W4
Telefon: 647 669 0291
     Johanna Helin,
vemu@tartucollege.ca
Telefon: 6473235751
    

 © cps '20