Ambla

Edasi.

Ajalooline traditsioon Ambla kihelkonnast
Kogutud 1930. a. suvel


Berta Tomasson

Tartu 2008
ISSN: 1736-2547
ISBN 978-9949-446-02-5
Digiteerinud: Heli Laas
Toimetanud: Helen Hanni
HTML: Salle Kajak, Helen Hanni
Copyright © Radar, EKM EKlA, EKM USN

Traditsioon räägib Ambla kiriku ehitamisest järgmist: pole jõutud otsusele kiriku koha küsimuses. Lastud härgadel palgikoormatega vabalt minna ja otsustatud sinna kohta, kus härjad peatuvad kirik ehitada. Härjad jäänud kiriku praegusele kohale seisma ja karjunud: „Ambla, ambla!” Ehitatudki sinna kohta Ambla kirik.
EKLA, f 199, m 47, 2 (I-a) < Ambla khk., Ambla v., Linnapää k. - Berta Tomasson < Lowiisa Berendsen, 78 a. (1930)
NB! Materjalile laieneb autori-ja õiguskaitse, mistõttu enne nende linkimist või edasist kasutamist võtke ühendust aadressil haldjas@folklore.ee. Tsiteerides viidake väljaande aadressile!