Järva-Jaani

Edasi.

Ajaloolist traditsiooni Järva-Jaani kihelkonnast.
Kogutud suvel 1930. a.


Linda Vilmre

Tartu 2007
ISSN: 1736-2547
ISBN: 978-9949-418-73-2
Digiteerinud: Johanna Laak
Toimetanud: Helen Hanni
HTML: Helen Hanni
Copyright © Radar, EKM EKlA, EKM USN

Maltsveti õpetusest mäletab rahvas, et ta kuulutand ette Vene tsaaririigi langemist ja tsaari kukutamist troonilt ning rõhutute olukorra paranemist (Sauk).
EKLA, f 199, m 45, 87 (III-7) < Järva-Jaani khk. – Linda Vilmre (1930)
NB! Materjalile laieneb autori-ja õiguskaitse, mistõttu enne nende linkimist või edasist kasutamist võtke ühendust aadressil haldjas@folklore.ee. Tsiteerides viidake väljaande aadressile!