Kultuuriloo veebiversioon

Saateks


Hea lugeja,
Sinu ees on ajalooline pärimus Ida-Eesti mõningaist paigust. Ehkki praegu on siin esindatud vaid mõned kihelkonnad, kasvab tekstide hulk peagi. Esitatud tekstid on kogutud TÜ tudengite poolt 1930.-datel aastatel.

Täname!

islogo

Integratsiooni Sihtasutus


NB! Materjalile laieneb autori-ja õiguskaitse, mistõttu enne nende linkimist või edasist kasutamist võtke ühendust aadressil haldjas@folklore.ee. Tsiteerides viidake väljaande aadressile!
Russkii English Eesti