Rattaviskamine

Pealkiri

Rattaviskamine

Tekst

Rapla vallas Jalase külas poisid, kui soovivad ratast visata, jagunevad kaheks vaenulikuks mängijate grupiks, valivad omale umbes 70-meetrise vahemaa külatänaval ja hakkavad siis vastasgruppide poole ratast viskama. Rattaid on tavaliselt rohkem, kuni 4–5 tagavaraks, et asendada katkiläinuid. Mängijad jaotuvad nii: osal mängijaist on kaikaid vasakul, osal paremal pool, et uludes pöörlev ratas ei saaks kaikaist mööda. Ees on tavaliselt kõige julgem mängija. Tagumiseks saadavad mängijad endi keskelt selle, kelle nad arvavad olevat kõige osavama, et ratas kõigist läbi lipanuna temastki mööda ei pääseks. Säält visatakse tagasi, kuhu ratas peatuma jääb või kuhu ta peatatakse või kuhu ta tagasi lüüakse. On ka olemas vähetarvitatav mänguvariant, mille järele tagasiviskaja võib ratta peatumise, peatamise või tagasilöömise kohast hüpata 3 sammu jooksuhoogu (või ilma jooksuhoota) vastasgrupi poole ja siis visata.

Täisviide

ERA II 91, 224/5 (28) < Jõelähtme khk. ja v. < Rapla khk. ja v., Lipstu k., Põldmaa t. – Heinrich Hendrikson, s. 1909 (1935)

Maakond

Kihelkond

Rapla