Kivil käüminõ

Pealkiri

Kivil käüminõ

Tekst

Noh, see mäng seisab selles: Otsitakse viis kivikest. Meie otsime viis ühesuurust kivikest põllu pealt umbes 3-sentimeetrilise läbimõõduga. Võivad ka olla ilusad väljatreitud munakesed, viis tükki. Mängijaid võib olla kui palju soovitakse. Esimene võtab viis kivikest, paneb maha, ühe kivi jätab kätte. Siis viskab selle, mille kätte jättis, õhku ja võtab ühe käega maast ühe kivi ära ja peab sellesama käega, millega kivi võttis, selle kivi kinni püüdma, mille ta enne üles viskas. Nii korjab ta kõik neli kivi maast üles, aga kui ta viskab õhku kivi ja võtab maast kivi ära ja ei saa (enam) seda kätte, mille ta enne õhku viskas, siis öeldakse, et on „hukas“. See tähendab, et on mänguvõime kaotanud, ta ei saa enam mängida, ning järgmine mängija hakkab mängima. Kui mängija mängib esimese mängu ära, võtab kõik kivid üksikult maast ära, siis järgneb teine mäng. Siis pannakse maha kaks kivi kõrvuti. Saab kaks paari, siis visatakse jälle üks kivi üles ja võetakse kaks kivi maast ära, püütakse ka ülesvisatud kivi kätte ja nii võetakse ka teine paar maast üles. Siis pannakse ühtekokku kolm, eraldi üks ja siis visatakse jälle üks kivi üles, võetakse maast üks kivi ära, püütakse õhkuvisatud kivi kätte ja siis visatakse kivi üles ning võetakse ka kolm kivi üles. Siis tuleb neljas mäng. Võetakse kõik viis kivi ühte kätte. Üks kivi visatakse üles ja pannakse neli kivi maha ja püütakse õhkuvisatud kivi kätte, siis visatakse jälle üks kivi üles ja võetakse kõik neli kivi üles ning püütakse õhkuvisatud kivi ka kätte. Nii kordub see viis korda. Siis tuleb viies mäng. Säetakse nagu esimesel korralgi neli kivi maha ja visatakse üks kivi õhku, siis püütakse kõik kivid maast kordamööda üksikult üles, aga siis, kui võtad maast üles kivi ja püüad õhust ka kivi ära, siis peavad maast võetud kivi ja õhust tulnud kivi üksteise vastu triksama. Kui ei triksa, siis on ta mänguvõime kaotanud. Siis tuleb kuues mäng. Säetakse kivid maha, üks kivi visatakse jälle õhku, võetakse maast kivi üles, püütakse ka õhust tulnud kivi kinni ühte kätte, aga õhust võetud kivi ei pea triksama maast võetud kiviga kokku. Nii võetakse kõik kivid üles ilma triksimata. Kui ühe kivi võtad ära, siis võib selle teise kätte ära panna, ja kui teise võtad ära, siis see teise kätte ja nii kolmas ja neljas kivi. Seitsmes mäng on, siis pannakse ühte kätte kõik neli kivi, üks visatakse üles. Seni kui ta õhus on, võetakse ruttu sellesama käega, millega kivi õhku visati, teisest käest üks kivi ja pannakse maha ja püütakse enne visatud kivi õhust kätte. Nii pannakse kõik kivid maha. Kui kõik kivid maas, siis visatakse üks kivi õhku, võetakse kõik neli kivi üles ja püütakse ka õhust endine kivi tagasi.

Täisviide

ERA II 103, 407/10 (3) < Setu, Vilo v., Parkanova k. – Ivan Luige, Truba algkooli õpilane, s. 1922 (1935)

Maakond

Koguja

Kihelkond

Setu, Vilo v