Taril käuminõ

Pealkiri

Taril käuminõ

Tekst

Taril käävä’ tütärlatsõ keväjä, ku’ lämmä ilma’ tulõva. Sis vejetäs moro pääle, koh olõ-õi haina, joonõ. Joonõ omma nelänulgalitsõ kruudi, kõkõ edimäne om üts kruut, sis om kats kruuti kõrvusi, sõs om jal üts kruut, sis om jal’ kats kruuti. Koh om üts kruut, sinnä karatas üte jala pääl, koh om kats kruuti, sinnä katõ jalaga ja otsah käänatäs ümbre ja tagasi jal’, sis nakkas tõõnõ jal’. Ku kargas joonõ pääle jalaga, ni om hukah. Inne kõnõlasõ ar’, mitu vuuri kual kävvu, sõs tuu piät ni pall´o ar käüma, kia jovva-i, sis toolõ saa-i tarrõ, üldäs: sul olõ-õi tarrõ, koh olla.

Täisviide

ERA II 108, 561/2 (21) < Setu, Vilo v., Zaputje k. – A. O. Tammeorg < Anna Loomik (1937)

Maakond

Kihelkond

Setu, Vilo v

Esitaja