Koolipärimusprojekt
KOOLIPÄRIMUS
   
  Küsitluskavad  
  Õpetajale  
         
  Koolipärimus 2007  

ÜLE-EESTILINE KOOLIPÄRIMUSE KOGUMISE VÕISTLUS

PILOOTPROJEKT 2017
20. oktoobrist kuni 20. detsembrini 2017. aastal
Pilootprojektis osales üle 300 õpilase.


1. Tutvustus

Koolipärimuse kogumise võistlus jätkab traditsiooni, mille eesmärk on saada iga kümne aasta tagant ülevaade Eesti õpilaspärimusest.

Ootame võistlusel osalema 4.-12. klassi õpilasi. Osalemiseks vasta palun küsitluskavas olevatele küsimustele. Võimalusel saada vastused päisesse lingitud elektroonilise vormi kaudu. Võimalik on saata vastused ka eraldi failina e-posti aadressil kp@folklore.ee või paberil (märksõnaga „Koolipärimus“ varustatud vastuseid ootame aadressil Eesti Kirjandusmuuseum, Vanemuise 42, Tartu 51003). Enne vastama hakkamist pane palun kirja oma nimi, sugu, vanus, kool, klass, elukoht ja võimalusel e-posti aadress. Paberil vastates jäta lehe vasakust servast 3 cm vabaks. Keskendu eelkõige nendele teemadele, mis sind huvitavad või millest rohkem tead. Lisa iga vastuse juurde küsimuse number. Väldi lühikesi jah-ei vastuseid ja mahakirjutusi raamatutest või sõpradelt.

Õpilastelt on sarnaste aktsioonide abil pärimust kogutud alates 1920. aastatest. Sinu vastus aitab jäädvustada ja uurida tänapäeva noortepärimust. Saadetud vastused säilitatakse Eesti Kirjandusmuuseumi kogudes.

Lisamaterjalid
Teretulnud on illustreerivad lisamaterjalid: fotod, videod, helilindistused, kaustikud-salmikud (nt „Minu sõbrad”) jm, samuti pikemad temaatilised uurimistööd. Soovi korral tagastame pärast kopeerimist originaali.

Auhinnad
Vanuserühmade parimatele on ahvatlevad auhinnad (elektroonikapoe kinkekaardid, veekeskuste kinkekaardid, magusad üllatused). Parimaid teemavastajaid ootavad eripreemiad. Hindamisel arvestatakse tööde kvaliteedi ja kvantiteedi suhet. Preemiad on ette nähtud ka aktiivsematele õpetajatele.

Juhendid kaastöö vormistamiseks, küsitluskavad leiate päises olevast menüüst.

2. Tulemuse esmane ülevaade

Äsja lõppes üle ootuste edukalt Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna koolipärimuse kogumise võistluse pilootprojekt, mis kestis 20. oktoobrist 2017 kuni 20. detsembrini 2017. Sellega valmistasime ette üle-eestilist koolipärimuse kogumise põhiaktsiooni „Koolipärimus 2018“, mis toimub 2018. aasta kevadtalvel – alates Eesti Vabariigi aastapäeval ehk 24. veebruarist 2018. Need ettevõtmised on jätkuks 1992. ja 2007. aastal läbi viidud koolipärimuse kogumisaktsioonidele. Kuna vahepealsete aastate jooksul on peale kasvanud uus põlvkond noori, soovisime materjalikogusid taas täiendada ja ootasime osalema 4.–12. klasside õpilasi (samuti kutsekoolide õpilasi) kogu Eestist.

Pilootprojekti eesmärk oli välja selgitada küsitluskava sobivus, kogumise veebirakenduse kasutuskindlus ning saada ülevaade materjali sisust ja esitamise viisist. Pilootprojektis osales üle 300 õpilase, mis on oodatust oluliselt enam. Laekunud vastuste hulgas on kirjeldusi lastemängudest, huumorist, usundilistest tõekspidamistest, tähtpäevade tähistamisest, laste ja noorte tänapäevastest hirmudest jms. Kokku laekus materjali kaheksa kooli õpilastelt, nendest kõige aktiivsemad olid Rõngu keskkool ja Are põhikool, kuid samuti paistsid silma Orissaare gümnaasium ja Vaimastvere põhikool.

Koolipärimuse üle-eestiline kogumisaktsioon valiti ka üheks Euroopa kultuuripärandi aasta sõlmsündmuseks. Aktsiooni põhifaasis ootame lisaks küsitluskava vastustele sisukaid õpilasuurimusi; laekunud materjal moodustab olulise baasi Eesti Uuringute tippkeskuse töötajate edasiseks uurimistööks.

Korraldaja
Võistluse korraldajaks on Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakond

Toimkond:
Mare Kõiva, mare@folklore.ee, 7377740
Reet Hiieme, reet@folklore.ee, 7377743
Anne Ostrak, anne.ostrak@folklore.ee
Karl Jaago, karl.jaago@folklore.ee
Joonas Tomingas, joonas.tomingas@folklore.ee

Kontaktaadress:
"Koolipärimus"
Eesti Kirjandusmuuseum
Vanemuise 42
Tartu 51003
E-post: kp@folklore.ee

Kooliprimuse pilootprojekti lbiviimist on toetanud Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond Eesti-uuringute Tippkeskuse kaudu

IUT 22-5, EKKM 14-344 © cps '17