Eesti-uuringute Tippkeskuse üldkonverentsid

Eesti-uuringute Tippkeskuse kokkuvõttekonverents "Dialoogid Eestiga. Uus Algus" 15.–16. veebruar 2023, Eesti Kirjandusmuuseum, Tartu, Eesti.

Eesti-uuringute Tippkeskuse rahvusvaheline konverents "Nature and Culture in the Rituals, Narratives and Beliefs." 18.–22. september 2022, Eesti Kirjandusmuuseum, Tartu, Eesti.

Eesti-uuringute Tippkeskuse aastakonverents Subjektiivsus ja intersubjektiivsus keeles ja kultuuris 12.–13. mail 2022 Tartus Eesti Kirjandusmuuseumis ja Tartu Ülikoolis.

Eesti-uuringute Tippkeskuse aastakonverents Luule on ülev ehmatus. Ilmar Laaban 100. Dialoogid Eestiga. 9.-10. detsembrini 2021 Tartus.

Eesti-uuringute Tippkeskuse XI aastakonverents Arvo Pärt – Texts and Contexts 15.-16. oktoobrini 2021 Arvo Pärdi Keskuses Laulasmaal.

Eesti-uuringute Tippkeskuse aastakonverents Kaljujoonistest robootikani 20.-21. oktoober 2020 MS Teams-s.

Eesti-uuringute Tippkeskuse aastakonverents Perception and Performativity in Arts and Culture in the Age of Technological Change 5.-7. septembrini 2019 Tartus.

Eesti-uuringute Tippkeskuse aastakonverents Mythology of Metamorphoses: Comparative & Theoretical Perspectives 10.-13. juuni 2019 Tartus.

Eesti-uuringute Tippkeskuse aastakonverents On the Move: Migration and Diasporas 29. novembrist 1. detsembrini 2018 Tartus.

Eesti-uuringute Tippkeskuse kevadkonverents Olgem eurooplased, aga saagem ka eestlasteks! Dialoogid Eestiga 27.–28. aprillini 2018 Rakveres.

Eesti-uuringute Tippkeskuse aastakonverents ja 61. Kreutzwaldi päevade konverents Varieerumine keeles, kirjanduses, folklooris ja muusikas 7.–8. detsembrini 2017 Tartus.

Eesti-uuringute Tippkeskuse aastakonverents Across Borders: Cultures in Dialogue 27.–29. aprillini 2017 Tartus.

Eesti-uuringute Tippkeskuse aastakonverents ja Kreutzwaldi päevade 60. konverents Suuline ja kirjalik kultuuris: põimumised ja põrkumised 12.–13. detsembrini 2016 Tartus.

Eesti-uuringute Tippkeskuse avakonverents Eesti-uuringute interdistsiplinaarsed dialoogid 28.–29. aprillini 2016 Jõgevamaal Tõrve külas.

Eesti-uuringute Tippkeskuse ja Eesti Kirjandusmuuseumi 59. Kreutzwaldi päevade konverents Dialoogid – I. Kommunikatsioon, poliitika, tekstiloome 16.–17. detsembrini 2015 Tartus.


Eesti-uuringute Tippkeskuse muud töökohtumised ja konverentsid

2018. aasta uurimisrühmade töökohtumised ja konverentsid (PDF)

2017. aasta uurimisrühmade töökohtumiste ja konveretntsid (PDF)

2016. aasta uurimisrühmade töökohtumiste ja konverentsid (PDF)