Eesti-uuringute Tippkeskuse aastakonverents ja Kreutzwaldi päevade 60. konverents

Suuline ja kirjalik kultuuris: põimumised ja põrkumised 12. ja 13. detsembril 2016 Eesti Kirjandusmuuseumis

Kava.
Juhend.
Teesid.

Konverents võtab luubi alla suulise ja kirjaliku teabe vahekorra (Eesti või laiemalt Baltimaade) kultuuris nii ajaloolises plaanis kui ka tänapäeval, kirjakultuuri näiliselt totaalse valitsemise ajal, ning ärgitab dialoogi eri distsipliinide vaatepunktide vahel.

Oodatud on ettekanded, mis käsitlevad keelt, kõnet, teksti suulise ja kirjaliku vahendamise ja edasikandumise risttuules, selle filosoofilisi ja eetilisi küsimusi, samuti kirjaliku, pildilise ja akustilise vahekorda kultuuris. Arutelu võiks tõukuda Eesti-uuringute Tippkeskuse kirjakultuuri ja kirjandusuuringute töörühma suulisest mõttevahetusest, mille leiad Juhendist.

Korraldajad: IUT 20-1 „Eesti kirjandus võrdleva kirjandusuurimise paradigmas“ ning CEESi kirjakultuuri ja kirjandusuuringute töörühm. Konverentsi toetab Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu (Eesti-uuringute Tippkeskus), see on seotud Eesti Teadusagentuuri institutsionaalsete uurimisprojektidega IUT 20-1 ja IUT 22-5.

Korraldustoimkond:
Liina Lukas, liina.lukas@ut.ee
Meelis Roll, meelis.roll@folklore.ee
Piret Voolaid, piret@folklore.ee
Mare Kõiva, mare@folklore.ee