Assotsieerunud liikmed

Eesti Keeleressursside Keskus
https://keeleressursid.ee/et/eesti-keeleressursside-keskus

Poola uurimisrühm “Communication styles: Developing a cross-cultural theoretical and methodological framework" (2016-2018)
Juht: Dorota Brzozowska, PhD, Opole University
Władysław Chłopicki, PhD, Department of English Studies, Jagiellonian University
Anna Andrzejewska, MA, Polish Philology Department, Opole University
Ewa Rusek, MA, Department of English Philology, Krosno State College
Anna Rewiś-Łętkowska, MA, Department of English Philology, Krosno State College
Piotr Romanowski, PhD, Department of English Philology, Krosno State College
Jerzy Świątek, PhD, Department of English Studies, Jagiellonian University

Bulgaaria uurimisrühm „Balkan and Baltic Holiness – Modern Religiosity and National Identity“ (2015-2017),
juht Ekaterina Anastasova, PhD, or Ethnology and Folklore Studies with Ethnographic Museum, BAS
Svetoslava Toncheva, PhD, or Ethnology and Folklore Studies with Ethnographic Museum, BAS
Mila Maeva, PhD, or Ethnology and Folklore Studies with Ethnographic Museum, BAS
Iva Stanoev PhD, or Ethnology and Folklore Studies with Ethnographic Museum, BAS
Stanoy Stanoev, PhD, or Ethnology and Folklore Studies with Ethnographic Museum, BAS
Ivanka Petrova PhD, or Ethnology and Folklore Studies with Ethnographic Museum, BAS

Redi Koobak, assistant professor at the Linköping University (Department of Thematic Studies - Gender Studies)
Iivi Zajedova, Praha Karli Ülikool
Atko Remmel, TÜ
Aimar Ventsel, TÜ teadur
Aivar Jürgenson TLÜ teadur
Liisa Granbom-Herranen, PhD, Turu Ülikooli dotsent
Saša Babič. PhD, Eesti Kirjandusmuuseum

Töörühmad:
Karl Jaago - Digitaalhumanitaaria ja keeletehnoloogia töörühm
Nikolay Anisimov - Usundi- ja müüdiuuringute töörühm
Ceri Holbrook - Usundi- ja müüdiuuringute töörühm
Roman Shizhenskiy - Usundi- ja müüdiuuringute töörühm

Assotseerunud liikmed:
Tiiu Jaago – Tartu Ülikool, Eesti rahvaluule dotsent
Valgevene Kultuuri, Keele ja Kirjanduse Instituudi töörühm: Nikolai Antropov, Alena Bohaneva, Tatsiana Valodzina, Alena Leshkevich
Kai Stahl - Turu Ülikool, doktorant
Solvita Pošeiko – Läti Ülikool, doktorant
Anastasiya Fiadotava, Tartu Ülikool, doktorant
Mikhail Fiadotau, Tallinna Ülikool