Assotsieerunud liikmed

Eesti Keeleressursside Keskus
https://keeleressursid.ee/et/eesti-keeleressursside-keskus

Eesti Keele Instituut: "Eesti keele sõnaliikide kategooriad korpusanalüüsi valguses (PSG227)
Geda Paulsen – vanemleksikograaf
Ene Vainik- vanemleksikograaf
Maria Tuulik – leksikograaf, nooremteadur

Poola uurimisrühm “Communication styles: Developing a cross-cultural theoretical and methodological framework" (2016-2023)
Lead by: Dorota Brzozowska, PhD, Opole University
Władysław Chłopicki, PhD, Department of English Studies, Jagiellonian University
Ewa Rusek, MA, Department of English Philology, Krosno State College
Anna Rewiś-Łętkowska, MA, Department of English Philology, Krosno State College
Piotr Romanowski, PhD, Department of English Philology, Krosno State College
Jerzy Świątek, PhD, Department of English Studies, Jagiellonian University

Bulgaaria uurimisrühmad „Balkan and Baltic Holiness – Modern Religiosity and National Identity“ (2015-2017), „Dynamic boundaries in dynamic world: Tradition, religion and modernity. The Case of Bulgaria and Estonia“ (2017-2020), „Religious Notions. Traditional Beliefs and the Oppsition.of Nature and Culture (New Realities, Theoretical Approaches and Interpretations)“ (2021-2023)
Lead by Ekaterina Anastasova, PhD, Ethnology and Folklore Studies with Ethnographic Museum,BAS
Svetoslava Toncheva, PhD, Ethnology and Folklore Studies with Ethnographic Museum, BAS
Mila Maeva, PhD, Ethnology and Folklore Studies with Ethnographic Museum, BAS (2015-2017)
Iva Stanoev PhD, Ethnology and Folklore Studies with Ethnographic Museum, BAS
Stanoy Stanoev, PhD, Ethnology and Folklore Studies with Ethnographic Museum, BAS
Ivanka Petrova PhD, Ethnology and Folklore Studies with Ethnographic Museum, BAS (2015-2017)
Milena Lyubenova (2018-)
Evgenia Troeva-Grigorova, PhD (2021-)

Belarusian Institute of Culture, Language and Literature:
Nikolai Antropov
Alena Bohaneva
Tatsiana Valodzina
Janina Hrynevich
Juras Vnukovich
Siarhei Hruntou
Juras Patsiupo
Irina Smirnova

Komi Research Group
Julia Krasheninnikova
Ljudmila Lobanova
Pavel Limerov

Udumurtian Research Group
Elena Popova
Irina Nurieva
Vladimir Naposlkihh

Liikmed:
Redi Koobak, assistant professor at the Linköping University (Department of Thematic Studies - Gender Studies)
Iivi Zajedova, Praha Karli Ülikool
Atko Remmel, Tartu Ülikool
Aimar Ventsel, Tartu Ülikool
Aivar Jürgenson, Tallinna Ülikool
Liisa Granbom-Herranen, Turu Ülikool, assotseerunud professor
Jüri Talvet, Tartu Ülikool
Tiiu Jaago, Tartu Ülikool
Jaak Tomberg, Tartu Ülikool
Hedi-Liis Toome, Tartu Ülikool
Raili Marling, Tartu Ülikool
Gerson Klumpp, Tartu Ülikool
Kai Stahl, Turu Ülikool, PhD student
Urmas Sutrop, Tartu Ülikool
Saša Babič, Sloveeni Etnoloogia Instituut
Solvita Pošeiko – Läti Ülikool, PhD student
Mikhail Fiadotau, Tallinna Ülikool
Mihály Hoppál, Ungari Teaduste Akadeemia
Katalin Vargha, Ungari Teaduste Akadeemia
Ceri Holbrook – Working group: “Religiosity and myth studies”
Roman Shizhenskiy - Working group: “Religiosity and myth studies”
Tatjana Minnijahmetova, independent scholar; Working group: “Religiosity and myth studies”
Piret Paal, Paracelsus Medical University in Salzburg; Working group: “Religiosity and myth studies”
Mila Maeva, Ethnology and Folklore Studies with Ethnographic Museum, BAS (2018-)
Eva Toulouze, INALCO (2019-)