Töörühmad

Tippkeskuse taotluses plaanitud tegevuskava piires alustavad tööd 12 valdkondadeülest töörühma:

Ajalooliste väljendus- ja kultuuripraktikate uuringute töörühma
Biograafika töörühm
Digitaalhumanitaaria ja keeletehnoloogia töörühm
Eetika, keele- ja vaimufilosoofia töörühm
Kirjakultuuri ja kirjandusuuringute töörühm
Korpuspõhiste keele-, kirjanduse ja folklooriuuringute töörühm
Kõne ja muusika uuringute töörühm
Migratsiooni- ja diasporaa-uuringute töörühm
Narratiiviuuringute töörühm
Nüüdiskultuuri (sh meedia)uuringute töörühm
Soouuringute töörühm
Usundi- ja müüdiuuringute töörühm