Uurimisrühmad

Tartu Ülikooli uurimisrühmad

 
Projekti eest vastutav isik: Monika Tasa
 
PUT1481, 01.01.2017–31.12.2020
Imaginaarsete narratiivsete stsenaariumide roll kultuuridünaamikas 
Emergent The Role of Imaginary Narrative Scenarios in Cultural Dynamics

Vastutav täitja: 

Marina Grišakova

kirjandusteooria professor

Põhitäitjad: 

Raili Marling

amerikanistika dotsent

Anneli Saro

teatriteaduse professor

Täitjad: 

Kairi Jets

doktorant

Katrin Kangur

teadus- ja arendustöö projektide peaspetsialist; doktorant

Riina Oruaas

teatriteaduse lektor; doktorant

Siim Sorokin

doktorant

Remo Gramigna

nooremteadur

Karl Jaagola

doktorant

IUT20-56, 01.01.2014–31.12.2019
Eesti keele arvutimudelid
Computational models for Estonian

Vastutav täitja: 

Heiki-Jaan Kaalep

keeletehnoloogia vanemteadur

Põhitäitjad: 

Mare Koit

emeriitprofessor; keeletehnoloogia spetsialist 

Erkki Luuk

keeletehnoloogia spetsialist

Kadri Muischnek

arvutilingvistika dotsent; keeletehnoloogia vanemteadur

Täitjad: 

Kaili Müürisep

keeletehnoloogia teadur

Haldur Õim

emeriitprofessor; arvutilingvistika vanemteadur 0,5 

Siim Orasmaa

programmeerija

Tarmo Vaino

programmeerija

Dage Särg

doktorant

Eleri Aedmaa

doktorant

Kristiina Vaik

doktorant; programmeerija

PUT90, 01.01.2013–31.12.2016
Eesti murrete süntaks 
Estonian Dialect Syntax

Vastutav täitja: 


Liina Lindström

eesti keele dotsent; eesti keele vanemteadur 

Põhitäitjad: 

Täitjad: 

Helen Plado

eesti keele teadur; lektor 

Kristel Uiboaed Virve-Anneli Vihman

eesti murrete teadur  rakenduslingvistika lektor

Maarja-Liisa Pilvik

doktorant; nooremteadur

Mirjam Ruutma

magistrant

PUT475, 01.01.2014–31.12.2017
Kirjakeele morfosüntaksi varieerumise integreeritud mudel: pilootuuring eesti keele näitel
Integrated model of morphosyntactic variation in written Estonian: a pilot study

Vastutav täitja: 

Helle Metslang

tänapäeva eesti keele professor

Põhitäitjad: 

Tiit Hennoste

eesti keele vanemteadur

Külli Habicht

eesti keele dotsent; eesti vana kirjakeele vanemteadur

Täitjad: 

Anni Jürine

spetsialist-assistent

Kirsi Laanesoo

doktorant

David Paul Ogren Olle Sokk

doktorant; nooremteadur doktorant

Liina Pärismaa

doktorant

Lisaliige:

TiiaMargus

koordinaator

PUT701, 01.01.2015–31.12.2018
Referentsiaalsed vahendid eesti ja naaberkeeltes: eksperimentaalne lähenemine Referential devices in Estonian and adjacent languages: experimental approach

Vastutav täitja: 

Renate Pajusalu

üldkeeleteaduse professor

Põhitäitja:

Piia Taremaa

üldkeeleteaduse teadur

Täitjad:

Helen Hint

doktorant

Ninni Maria Jalli

doktorant

Maria Reile

doktorant; eksperimentaalpragmaatika

Roger Michael

spetsialist

Alan Yallop

doktorant

IUT20-5, 01.01.2014–31.12.2019
Lahkarvamuste filosoofiline analüüs 
Disagreements: Philosophical Analysis

Vastutav täitja: 

Margit Sutrop

praktilise filosoofia professor

Põhitäitjad: 

Vivian Puusepp

teoreetilise filosoofia teadur

Roomet Jakapi

filosoofia ajaloo dotsent

Siobhan Ann Kattago

praktilise filosoofia vanemteadur

Bruno Mölder

teoreetilise filosoofia dotsent

Kadri Simm

praktilise filosoofia dotsent

Täitjad:

Alexander Stewart Davies

teoreetilise filosoofia teadur

Jaana Eigi

teadusfilosoofia teadur 

Bryan Frances

juhtivteadur 

Stijn van Gorkum

doktorant

Juhan Hellerma

doktorant

Tiina Ann Kirss

eesti mõtteloo vanemteadur 

Eve Kitsik

doktorant; filosoofia nooremteadur

Kristin Kokkov

doktorant

Riin Kõiv

doktorant

Taavi Laanpere

doktorant

Katrin Laas-Mikko

doktorant

Lilian Langsepp

doktorant

Toomas Lott

filosoofia ajaloo teadur

Endla Lõhkivi

teadusfilosoofia dotsent

Kristi Lõuk

projektijuht; doktorant

Heidy Meriste

doktorant; referent

Ave Mets

teadusfilosoofia teadur

Eveli Neemre

doktorant

Takaharu Oda

doktorant

Francesco Orsi

praktilise filosoofia vanemteadur

Karel Pajus

doktorant

Eduard Parhomenko

filosoofia ajaloo lektor

Pärtel Piirimäe 

mõtteloo professor 

Merike Reiljan

doktorant; filosoofia võõrkeelse õppekava spetsialist

Semen Reshenin

doktorant

Jaanus Sooväli

eesti mõtteloo teadur

Henrik Sova

doktorant

Edit Talpsepp-Randla

teadusfilosoofia teadur

Andrus Tool

filosoofia ajaloo lektor

Uku Tooming

filosoofia teadur

Raul Veede

doktorant

Katrin Velbaum

doktorant; projektijuht 

Mats Volberg

praktilise filosoofia teadur

Marek Volt

toimetaja 

Tuomo Juhani YliVakkuri

keelefilosoofia professor

IUT20-1, 01.01.2014–31.12.2019 
Eesti kirjandus võrdleva kirjandusuurimise paradigmas
Estonian Literature in the Paradigm of Comparative Literary Research

Vastutav täitja:

Jüri Talvet

maailmakirjanduse professor

Põhitäitjad: 

Maria-Kristiina Lotman

klassikalise filoloogia dotsent

Liina Lukas

maailmakirjanduse dotsent

Arne Merilai

eesti kirjanduse professor

Lauri Pilter

maailmakirjanduse vanemteadur

Katre Talviste

maailmakirjanduse vanemteadur

Täitjad:

Vahur Aabrams

teadur  

Kairit Kaur

maailmakirjanduse teadur 

Kadri Novikov

klassikalise filoloogia lektor

Ele Süvalep

 

Töötajad: 

Sven-Hannes Vabar

referent

Tallinna Ülikool

IUT18-4, 01.01.2014−31.12.2019
Eesti Ida ja Lääne vahel: "oma", "teise", "võõra", "vaenlase" kujundite paradigma XX sajandi Eesti kultuurides 

Vastutav täitja:

Irina Belobrovtseva

Põhitäitjad:

Aleksandr Danilevski

vanemteadur

Anneli Kõvamees

vanemteadur

Aurika Meimre

vanemteadur

Anneli Mihkelev

vanemteadur

Galina Ponomarjova  Täitjad:

vanemteadur

Antonia Nael  

doktorant

Maria Posledova

doktorant

Dadja Dorving

doktorant

Eesti Kirjandusmuuseum

IUT22-5

Folkloori narratiivsed ja usundilised aspektid

Vastutav täitja:

Mare Kõiva

Põhitäitjad:

Anneli Baran

vanemteadur

Tõnno Jonuks

vanemteadur

Mare Kalda

vanemteadur

Liisi Laineste

vanemteadur

Piret Voolaid

vanemteadur

Täitjad:

Reet Hiiemäe

teadur

Diana Kahre

multimedia toimetaja

Salle Kajak

assistent

Eda Kalmre

vanemteadur

Katre Kikas

teadur

Andres Kuperjanov

teadur

Nikolai Kuznetsov

teadur

Eva-Kait Kärblane

assistent

Tiina Mällo

tõlk-toimetaja

Asta Niinemets

jätkväljaannete toimetaja

Liisa Vesik

jätkväljaannete toimetaja

Karl Jaago

arhivaar

Nikolay Anisimov

erakorraline nooremteadur

Šaša Babič

teadur (järeldoktoriprojekt)

IUT22-2

Kirjanduse formaalsed ja informaalsed võrgustikud kultuuriloo allikate põhjal 

Vastutav täitja:

Marin Laak

Põhitäitjad:

Eve Annuk

vanemteadur

Tiina Ann Kirss

erakorraline vanemteadur

Aija Sakova

vanemteadur

Leena Kurvet-Käosaar

vanemteadur

Triinu Ojamaa Täitjad:

vanemteadur

Külliki Kuusk

teadur

Maarja Hollo 

teadur

Epp Annus

vanemteadur

Brita Melts

erakorraline teadur

Kristi Metste

teadur

Marju Mikkel

digiarhivaar

Anu Raudsepp

erakorraline teadur

Kanni Labi

toimetaja

Tiina Saluvere

toimetaja

Pille-Riin Larm

doktorant

Johanna Ross

doktorant

IUT22-4

Folkloor kultuurilise kommunikatsiooni protsessis: ideoloogiad ja kogukonnad


Vastutav täitja:
Mari Sarv

Põhitäitjad:

Ave Goršič

teadur

Mall Hiiemäe

vanemteadur

Risto Järv

Vanemteadur, ERA juhataja

Anu Korb

vanemteadur

Aado Lintrop Täitjad:

vanemteadur

Andreas Kalkun

teadur

Helen Kõmmus

teadur

Janika Oras

vanemteadur

Mari-Ann Remmel

teadur

Ingrid Rüütel

vanemteadur

Liina Saarlo

teadur

Taive Särg

vanemteadur

Kärri Toomeos-Orglaan

assistent

Astrid Tuisk

teadur

Lona Päll

doktorant

Tallinna Tehnikaülikool

EKT70

Kõnekorpuste arendus

Vastutav täitja:

Einar Meister


vanemteadur

Põhitäitjad:

Tanel Alumäe

vanemteadur

Lya Meister

teadur

Täitjad:

Ottokar Tilk

doktorant, insener

Eesti Keele Instituut

  IUT35-1 1.01.2015−31.12.2020
Kõnestiilid, lauseprosoodia, fonoloogiline varieerumine: kirjeldus, teooria ja modelleerimine

Vastutav täitja:

Meelis Mihkla

vanemteadur-osakonnajuhataja

Põhitäitjad:

Hille Pajupuu

juhtivteadur

Heete Sahkai 

teadur

Liisi Piits

teadur

Rene Altrov

teadur

Mari-Liis Kalvik

teadur 0,5

Täitjad:

Liis Ermus

nooremteadur, doktorant

Kairi Tamuri

nooremteadur

Indrek Kiissel

tarkvaraarendaja

PRG34

"Võimusuhted ja identiteet 16.-18. sajandi eesti kirjakeeles" (eelmine projekt PUT550
„Kultuurinihe eesti keeles 17./18. sajandil“)

Vastutav täitja:

Kristiina Ross

juhtivteadur

Põhitäitjad:

Kai Tafenau

vanemteadur 0,5

Ahti Lohk

vanemteadur 0,2

Täitja:

Heiki Reila

teadur 0,5

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia

IUT12-1

Muusika performatiivsed aspektid

Vastutav täitja:

Jaan Ross

juhtivteadur

Põhitäitjad:

Kerri Kotta

muusikateooria professor

Kristel Pappel

professor, doktoriõppe juhataja

Žanna Pärtlas

vanemteadur

Toomas Siitan

professor, muusikateaduse osakonna juhataja

Allan Vurma

vanemteadur


Täitjad:

Aleksandra Dolgopolova

doktorant

Mart Humal

professor

Eerik Jõks

teadur

Anu Kõlar

dotsent

Aare  Tool

teadur

Kaire Maimets-Volt

teadur

Margus Pärtlas

professor

Anu Schaper

erakorraline teadur

Marju Raju

teadur

Tuulike Kivestu

doktorant

Ene Oltre

doktorant

Svetlana Jõgi

doktorant

Laura Välja

doktorant