Publikatsioonid

2021

Sihtväärtusega publikatsioonid

Anisimov, Nikolai; Glukhova, Galina (2021). COVID-19 and the Traditional Culture of the Udmurts. Folklore: Electronic Journal of Folklore, 82, 79−116. DOI: 10.7592/FEJF2021.82.anisimov_glukhova.

Annuk, Eve (2021). „Kurbtus on sedakorda minu osa…“ Elisabeth Aspe (1860–1927) kirjad Elise Aunile (1863–1932). – Tuna nr. 3, 2021, lk. 134–146.

Annus, Epp (2021) Chukhrov, Keti. Practicing the Good: Desire and Boredom in Soviet Socialism. – Russian Review, vol 8, 3. 535–536.

Belobrovtseva, Irina (2021). Depicting the Divine: Mikhail Bulgakov and Thomas Mann. Scando-Slavica, 67 (2), 287−301. DOI: 10.1080/00806765.2021.1994003.

Davies, Alex (2021). Faultless Disagreement Contextualism − Organon F: Medzinárodný Časopis Pre Analytickú Filozofiu 28 (3): 557-580. 2021.

Davies, Alex (2021). Identity display: another motive for metalinguistic disagreement − Inquiry: An Interdisciplinary Journal of Philosophy 64 (8): 861-882. 2021.

Fiadotava, Anastasiya (2021). “If we don’t quarrel, we joke”: emic perspectives on Belarusian families’ humorous folklore. Humor - International Journal of Humor Research, 34 (1), 1−20. DOI: 10.1515/humor-2019-0052.

Fiadotava, Anastasiya (2021). “We came for the Sluts, but stayed for the Slutsk”: FK Slutsk Worldwide Facebook page between ironic and genuine football fandom. Humor - International Journal of Humor Research, 34 (2), 259−282. DOI: 10.1515/humor-2021-0007.

Fiadotava, Anastasiya (2021). Mission Possible: Online book presentation. Folklore: Electronic Journal of Folklore, 81, 181−183.

Fiadotava, Anastasiya (2021). The Many Faces of Lithuanian Folklore. Folklore: Electronic Journal of Folklore, 83, 252−255.

Friedenthal, Meelis (2021). Varauusaegsete disputatsioonide läbiviimisest, ülesehitusest ja teemadest. Keel ja Kirjandus, 64 (10), 865−885. DOI: 10.54013/kk766a2.

Friedenthal, Meelis (2021). Fändom ja selle juurdumine Eestis. Keel ja Kirjandus, 64 (5), 456−459.

Heintz, Sonja; Ruch, Willibald; Aykan, Simge; Brdar, Ingrid; Brzozowska, Dorota; Carretero-Dios, Hugo; Chen, Hsueh-Chih; Chlopicki, Wladyslaw; Choi, Incheol; Dionigi, Alberto; Durka, Robert; Ford, Thomas E.; Gusewell, Angelika; Isler, Robert B.; Ivanova, Alyona; Laineste, Liisi; Lajciakova, Petra; Lau, Chloe; Lee, Minha; Mada, Stanca ... Wong, Peter S. O. (2020). Benevolent and Corrective Humor, Life Satisfaction, and Broad Humor Dimensions: Extending the Nomological Network of the BenCor Across 25 Countries. Journal of Happiness Studies, 21 (7), 2473−2492. DOI: 10.1007/s10902-019-00185-9.

Hennoste, Tiit (2021). Ka pagulase tee kivil jätab jälje. Kalju Lepiku elu kirjanduses. Keel ja Kirjandus, 7, 659–662.

Hennoste, Tiit; Metslang, Helle; Habicht, Külli; Prillop, Külli (2021). Kuue (inter)subjektiivsuspartikli kasutus eesti keele registrites. – Emakeele Seltsi aastaraamat, 66, 91−123.

Hiiemäe, Reet (2021). Introduction into Health-Related Folklore and its Research: from First-Hand Experiences go Second-Hand Narrating Models. Folklore: Electronic Journal of Folklore, 82, 7−20.

Hiiemäe, Reet (2021). Autumn School Concentrated on Interdisciplinary Dialogues with Health. Folklore: Electronic Journal of Folklore, 82, 239−240. https://www.folklore.ee/folklore/vol82/n01.pdf

Hiiemäe, Reet (2020). A Hundred Forms of Spirituality in the Least Religious Country in the World. Journal of Religion in Europe, 214–240. doi:10.1163/18748929-13040001

Hiiemäe, Reet; Kalda, Mare; Kõiva, Mare; Voolaid, Piret (2021). Vernacular Reactions to COVID-19 in Estonia: Crisis Folklore and Coping. Folklore: Electronic Journal of Folklore, 82, 21−52. DOI: 10.7592/FEJF2021.82.estonia.

Hiiemäe, Reet; Utriainen, Terhi (2021). From “Unbelievable Stupidity” to “Secret Clues for Staying Healthy”: CAM Landscape and Boundary-Work in Estonian and Finnish Mainstream Media in April 2020. Folklore: Electronic Journal of Folklore, 82, 183−214.

Hint, Helen; Taremaa, Piia; Reile, Maria; Pajusalu, Renate (2021) Demonstratiivpronoomenid ja -adverbid määratlejatena. Miks me oleme siin ilmas, selles olukorras? – Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri = Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 12 (1), 79−111. DOI: 10.12697/jeful.2021.12.1.03.

Jakapi, Romet (2020). Filosoofia ajaloo uurimisest angloameerika traditsioonis G. Berkeley vaadete käsitlemise näitel. Studia Philosophica Estonica, 13, 9-26. Retrieved from https://ojs.utlib.ee/index.php/spe/article/view/17080

Jonuks, Tõnno (2021). Instead of Introduction: How Old Is Sacredness? Folklore: Electronic Journal of Folklore, 81, 7−14. DOI: 10.7592/FEJF2021.81.introduction.

Kaalep, Heiki-Jaan (2021). Verbi algvorm ja teised vormid. – Keel ja kirjandus, 64 (6), lk 510-531 (1.1)

Kaalep, Heiki-Jaan (2021) Raamat õigekeele sõnamuutmisest. – Keel ja kirjandus, 64 (4), lk 350-355 (6.9)

Kalkun, Andreas; Kersti Lust (2021). Külahoorad folkloori ja kohtumaterjalide peeglis. Keel ja Kirjandus, 64 (3), 187−210.

Kalmre, Eda (2021). Buried Alive: The Phenomenon of Apparent Death in Estonian Tradition. Folklore: Electronic Journal of Folklore, 1, 101−120. DOI: 10.7592/FEJF2021.81.kalmre.

Kattago, Siobhan (2021). Ghostly pasts and postponed futures: The disorder of time during the corona pandemic. Memory Studies, 14, 16, 1401−1413. DOI: 10.1177/17506980211054015.

Kaur, Kairit (2021). "Ossiani lauludest" ja baltisakslaste ossianismist. – I: Keel ja Kirjandus, 10, 886−902.

Kaur, Kairit (2021). "Ossiani lauludest" ja baltisakslaste ossianismist. – II: Keel ja Kirjandus, 11, 985-1005.

Kuperjanov, Maris (2021). Early Days of the Novel Coronavirus: Public Response in Social Media During the First Month of the Outbreak. Folklore: Electronic Journal of Folklore, 82, 159−182. DOI: 10.7592/FEJF2021.82.kuperjanov.

Kurvet-Käosaar, Leena; Hollo, Maarja (2021). “Is the World Still There?” Estonian Lockdown Diaries: The Year in Estonia. – Biography, No. 1, Vol. 44, lk 53–59. (1.1)

Kutsar, Dagmar; Kurvet-Käosaar, Leena (2021). The Impact of the COVID-19 Pandemic on Families: Young People’s Experiences in Estonia. – Frontiers in Sociology, 6 (732984), 1−12. (1.1.)

Kõiva, Mare (2021). Estonian prophets of the 20th century. Yearbook of Balkan and Baltic Studies, 4, 265−293. DOI: 10.7592/YBBS4.11.

Kõiva, Mare (2021). Pavel Limerov Defended His Doctoral Dissertation. – Folklore 81, 179–180.

Laak, Marin; Kronberg, Janika (2021). Eesti kirjanduselu Ameerikast: Hellar Grabbi ja Ants Orase kirjavahetus 1962-1964 [Estonian literary life from America: correspondence between Hellar Grabbi and Ants Oras 1962– 964]. – Tuna. Ajalookultuuri ajakiri, nr 2, lk 121−141. (1.1)

Laak, Marin; Viires, Piret (2021). Ephemerality in the Digital World: Estonian Case Studies of Digital Literature and Digital Literary Heritage Projects.– Neohelicon, Vol. 48 (1), lk. 39−58. DOI: 10.1007/s11059-021-00580-3 (1.1)

Lindström, Liina; Pilvik, Maarja-Liisa; Plado, Helen (2021) Variation in negation in Seto. – Studies in Language, 45 (3), 557−597. (1.1)

Lintrop, Aado (2021). Mansi loomislugudest regilaulu ilmalinnuni. Keel ja Kirjandus, 64 (5), 379−400. DOI: 10.54013/kk761a1.

Lohk, Ahti; Vainik, Ene; Paulsen, Geda; Rebane, Martin; Bond, Francis (2021). Extended Clusters of Vertical Polysemy: An Explorative Study of Eleven Wordnets. Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat = Estonian papers in applied linguistics, 17, 193−210. DOI: 10.5128/ERYa17.11.

Lotman, Rebekka; Lotman, Maria-Kristiina (2021). Noore Jaan Bergmanni poeetika. Luulekunst kui lõbu ja õpetus. Keel ja Kirjandus, 1-2, 83−105.

Lotman, Rebekka (2021). Semiotics of the new era poetry: Estonian Instagram and rap poetry. – Studia Metrica et Poetica, Vol 8 (No 2). (1.1)

Manninen, Mikael A.; Asheichyk, Vitali; Jonuks, Tõnno; Kriiska, Aivar; Osipowicz, Grzegorz; Sorokin, Aleksei Nikolaevich; Vashanau, Aliaksandr; Riede, Felix; Persson, Per (2021). Using Radiocarbon Dates and Tool Design Principles to Assess the Role of Composite Slotted Bone Tool Technology at the Intersection of Adaptation and Culture-History. Journal of Archaeological Method and Theory, 28, 845−870. DOI: 10.1007/s10816-021-09517-7.

Marling, Raili; Saro, Anneli (2021). Performativity, Performance and Perception / Performatiivsus, etendus ja taju. Methis Studia humaniora Estonica, 22 (27/28), 5−17. DOI: 10.7592/methis.v22i27/28.18437.

Marling, Raili (2021). Authenticity and Depthiness in the Representation of Affects: Perception and Performativity in Contemporary (Auto)Fiction / Autentsus ja sügavuse illusioon afektide kujutamises: taju ja performatiivsus nüüdisaegses ilukirjanduses ja autofiktsioonis. Methis Studia humaniora Estonica, 22 (27/28), 33−52. DOI: 10.7592/methis.v22i27/28.18441.

Merilai, A. (2021). Poeetika on geenides: Manifest. Keel ja Kirjandus, 1-2, 3−10.

Merilai, A. (2021). A. H. Tammsaare's Epic Musicality. Interlitteraria, 26 (1), 265−280. DOI: 10.12697/IL.2021.26.1.18.

Merilai, A. (2021). Eesti novelli poeetikast. Keel ja Kirjandus, 1-2, 106−121.

Metslang, Helle; Õim, Asta (2021) Kurepõlved ja viilirajad, pommiaugud ja konnatiigid. Vestlus kujundlikust keelest Asta Õimuga. – Keel ja Kirjandus, 1-2, 170−178. (1.1)

Niinre, Anneli (2021). Who's Afraid of the Werewolf: An Imagological View of Kitzberg's Play. Interlitteraria, 26 (2), 464−473. DOI: 10.12697/IL.2021.26.2.10.

Norvik, Miina; Balodis, Uldis; Ernštreits, Valts; Kļava, Gunta; Metslang, Helle; Pajusalu, Karl; Saar, Eva (2021). The South Estonian language islands in the context of the Central Baltic area. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri = Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 12 (2), 33−72. DOI: 10.12697/jeful.2021.12.2.02.

Ojamaa, Triinu (2021). Taaskohtumise lugu. Harri Teramaa kirjad Kanadast õele Eestis. – Tuna, nr 4. Aruande esitamise ajal on staatus “ilmumas”. (1.1. WOS)

Ojamaa, Triinu (2021). Language as a Symbol of Ethnicity and Multiculturality in Estonian Exile Literature. – Daniel Syrovy (Ed.). Discourses on Nations and Identities (423−436). 21st World Congress of the International Comparative Literature Association, University of Vienna, July 21 – July 27, 2016. De Gruyter. DOI: 10.1515/9783110642018-032. (3.1. WOS)

Oras, Janika; Pärtlas, Žanna; Sarv, Mari; Kalkun, Andreas (2021). The Metrics of Seto Choral Laments in the Context of Runosong Metrics. Studia Metrica et Poetica, 8 (1), 40−98. DOI: 10.12697/smp.2021.8.1.02. (1.1)

Orsi, Francesco (2021). The modern guise of the good. Philosophical Explorations, 24 (1), 1−4. DOI: 10.1080/13869795.2020.1868110.

Orsi, Francesco (2021). Perverse Reasons. Philosophy, 457−480. DOI: 10.1017/S003181912100005X.

Orsi, Francesco (2021). Mill's proof and the guise of the good. Philosophical Explorations, 24 (1), 93−105. DOI: 10.1080/13869795.2020.1868117.

Orsi, Francesco; Garcia, Andrés G. (2021). The explanatory objection to the fitting attitude analysis of value. Philosophical Studies, 178 (4), 1207−1221.

Pajusalu, Renate (2021). Suuline relatiivlause viitevahendina. – Emakeele Seltsi aastaraamat, 66, 152−176. DOI: 10.3176/esa63.01. (1.1.)

Piits, Liisi; Kalvik, Mari-Liis (2021). Fonoloogiline varieerumine eesti keeles kolme nähtuse näitel. - Emakeele Seltsi aastaraamat, nr 66, lk 177−201. (1.1)

Pilvik, Maarja-Liisa; Plado, Helen; Lindström, Liina (2021). Murded, varieerumine ja korpusandmed. Eitussõna paiknemine võru ja seto eituslausetes. – Keel ja Kirjandus, 64, 8-9. (1.1)

Pilvik, Maarja-Liisa (2021). Comparing the productivity of Estonian deverbal suffixes -mine, -us, and -ja in five registers: A quantitative usage-based approach. – Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri = Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 12 (1), 189−258. (1.1)

Pook, Hanna (2021). Object case variation of the pronoun mis ‘what’ in spontaneous spoken Estonian and Estonian dialects. – ESUKA-JEFUL, 12 (1), 259−301. (1.1)

Päll, Lona (2021). The Role of Place-lore in Environmental Conflict Discourse: The Case of Paluküla Sacred Hill in Estonia. Journal of Ethnology and Folkloristics, 15 (2), 198−220. DOI: 10.2478/jef-2021-0024. (1.1)

Raudsepp, Anu (2021). Piiskop Platoni roll õigeusuliste eestlaste vaimse vastupanu juhtimisel 1918. aasta Saksa okupatsiooni ajal. Ajalooline Ajakiri - The Estonian Historical Journal, 1/2, 31−52.

Remmel, Atko; Jonuks, Tõnno (2021). From Nature Romanticism to Eco-Nationalism: The Development of the Concept of Estonians as a Forest Nation. Folklore: Electronic Journal of Folklore, 81, 33−62. DOI: 10.7592/FEJF2021.81.remmel_jonuks.

Ross, Kristiina; Põltsam-Jürjo, Inna (2021). Eesti keel XVII ja XVIII sajandi kirjalikus kiriklikus asjaajamises. – Keel ja Kirjandus, 7, lk 621–643. (1.1)

Saro, A. (2021). Ambivalentsuse poeetika. Keel ja Kirjandus, 1-2, 156−169.

Sarv, Mari (2021). The storytelling human: Lithuanian folk tradition today. Journal of Baltic Studies, 52 (4), 642−644. DOI: 10.1080/01629778.2021.1990485.

Simmul, Carl Eric (2021). des-, mata- ja maks-konverbitarindi inforoll. – Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri, 1, 303−334. (1.1)

Susi, Joosep (2021). Lüürilisuse ja autobiograafilisuse konflikt. Keel ja Kirjandus, 64 (1–2), 122−139.

Susi, Joosep (2021). Filosoofi surm on luuletaja sünd. Keel ja Kirjandus 64 (12), 1093–1096.

Talvet, Jüri (2020). “Peripheral” Transgeniality of Creative Dissidence in K. J. Peterson, G.M. Hopkins and Juhan Liiv. Forum for World Literature Studies, 12 (2), 266−283.

Taremaa, Piia; Hint, Helen; Reile, Maria; Pajusalu, Renate (2021) Constructional variation in Estonian: Demonstrative pronouns and adverbs as determiners in noun phrases. – Lingua, 254, 103030. DOI: 10.1016/j.lingua.2021.103030. (1.1)

Taremaa, Piia (2021). Liikumisverbid horisontaalsel ja vertikaalsel teljel. Ühe sorteerimiskatse tulemused. – Keel ja Kirjandus, 3, 227−243. (1.1)

Tedersoo, Leho; Küngas, Rainer; Oras, Ester; Köster, Kajar; Eenmaa, Helen; Leijen, Äli; Pedaste, Margus; Raju, Marju; Astapova, Anastasiya; Lukner, Heli; Kogermann, Karin; Sepp, Tuul (2021). Data sharing practices and data availability upon request differ across scientific disciplines. Scientific Data, 8 (192), 1−11. DOI: 10.1038/s41597-021-00981-0.

Tena, Alberto; Claria, Francec; Solsona, Francesc; Meister, Einar; Povedano, Monica (2021). Detection of bulbar involvement in patients with amyotrophic lateral sclerosis by machine learning voice analysis: diagnostic decision support development study. JMIR Medical Informatics, 9 (3), e21331, 18 p. DOI: 10.2196/21331.

Tinits, Peeter; Klavan, Jane; Lindström, Liina (2021). Digihumanitaaria Eestis. – Keel ja Kirjandus, 64 (8-9), 667−677.

Tool, Andrus (2020). Wilhelm Dilthey ja 19. sajandi saksa akadeemiline filosoofiaajalugu. Studia Philosophica Estonica, 13, 70-96. Retrieved from https://ojs.utlib.ee/index.php/spe/article/view/17079

Troitskiy, Sergey; Kurvet-Käosaar, Leena; Laineste, Liisi (2021). INTRODUCTION: FROM CONCEPTUAL DEBATES TO PRACTICAL APPLICATIONS. Folklore, 83, 7−28. DOI: 10.7592/FEJF2021.83.introduction.

Troitskiy, Sergey; Lavrentev, A.; Ivanova, A.; Laineste, L. (2021). Editorial: Laughter And Humour In Communication. European Journal of Humour Research, 9 (2), 1−6. DOI: 10.7592/EJHR2021.9.2.653.

Vainik, Ene; Paulsen, Geda; Lohk, Ahti (2021). Käändevormist sõnaks: mida näitab sagedus? Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat = Estonian papers in applied linguistics, 285−307. DOI: 10.5128/ERYa17.16.

Voolaid, Piret (2021). Mare Kõiva, Leading Researcher of the Estonian Literary Museum, Elected as Member of Academia Europaea. Folklore: Electronic Journal of Folklore, 83, 251.

Yallop, Roger M. A.; Taremaa, Piia; Leijen, Djuddah A. J. (2021) The affect and effect of asynchronous written feedback comments on the peer feedback process: an ethnographic case-study approach within one L2 English doctorate writing group. – Journal of Writing Research, 11 (3), 531−600. DOI: 10.17239/jowr-2021.12.03.02. (1.1)

Zhytnik, Lidiia; Peters, Maire; Tilk, Kadi; Simm, Kadri; Tõnisson, Neeme; Reimand, Tiia; Maasalu, Katre; Acharya, Ganesh; Krjutškov, Kaarel; Salumets, Andres (2021). From late fatherhood to prenatal screening of monogenic disorders: evidence and ethical concerns. – Human Reproduction Update, dmab023. DOI: 10.1093/humupd/dmab023.

Special issues of journals, annual publications

Anisimov, Nikolai; Kõiva, Mare; Toulouze, Eva (Ed.) (2021). Sator 22. Current studies. Udmurt Mythology and Folklore. Tartu: ELM Scholarly Press. (Sator). DOI: 10.7592/Sator.2021.22. (1.2)

Hiiemäe, Reet; Kõiva, Mare; Kuperjanov, Andres (Ed.) (2021). Folklore. Electronic Journal of Folklore 82. Health and Pandemic (1−246). DOI: 10.7592/FEJF2021.82.

Jonuks, Tõnno; M. Kõiva; A. Kuperjanov (Ed.) (2021). Jonuks, Tõnno; Kõiva, Mare; Kuperjanov, Andres. Folklore: EJF 81: History Matters. DOI: 10.7592/FEJF2021.81.

Kotta, Kerri (2021). Res Musica 13. https://resmusica.ee/en/res-musica-13-2021/

Kõiva, Mare; Troitskiy, Sergey; Kurvet-Käosaar, Leena; Laineste, Liisi (2021). Topographies of Trauma. Folklore: FEJF 83. DOI: 10.7592/FEJF2021.83.

Kõiva, Mare (2021). Folklore: FEJF 84. DOI: 10.7592/FEJF2021.84.

Kõiva, Mare; Kuperjanov, Andres (Toim.) (2021). Kõiva, Mare; Kuperjanov, Andres. Mäetagused. Mäetagused: hüperajakiri 79. Tartu: EKM Teaduskirjastus. DOI: 10.7592/MT2021.79.

Kõiva, Mare (Toim.) (2021). Mäetagused: hüperajakiri 80. Tartu: EKM Teaduskirjastus. (80). DOI: 10.7592/MT2021.80.

    Kõiva, Mare (Toim.) (2021). Mäetagused: hüperajakiri 81. Tartu: EKM Teaduskirjastus. DOI: 10.7592/MT2021.81.

Kõiva, Mare (Ed.) (2021). Sator 21. Tartu: ELM Scholarly Press. (Sator). DOI: 10.7592/Sator.2020.21.

Kõiva, Mare (ed.) (2021). Incantatio. Tartu: ELM Scholarly Press.

Laak, Marin (peatoim, 2021). Perception and Performativity. Külalistoimetajad Raili Marling, Anneli Saro, Hedi-Liis Toome. Methis. Studia humanira Estonica, No. 27/28, 2021 (spring-fall). https://doi.org/10.7592/methis.v22i27/27 (4.1).

Merilai, Arne; Lotman, Maria-Kristiina (2021). Keel ja Kirjandus: Poeetika. 64 (1-2). https://keeljakirjandus.ee/ee/issue/2021-1-2/

Tinits, Peeter; Klavan, Jane; Lindström, Liina (2021). Keel ja Kirjandus: Digihumanitaaria Eestis. 64 (8-9) https://keeljakirjandus.ee/ee/issue/2021-8-9/

Troitskiy, Sergey; Lavrentev, Aleksandr; Ivanova, Alyona; Laineste, Liisi (2021). European Jouarnal of Humour Research: Laughter and humour in communication. 9 (2). DOI: 10.7592/EJHR2021.9.2.

Collections, monographs

Aabrams, Vahur; Lukas, Liina; Rennik, Susanna (Toim.) (2021). Aabrams, Vahur; Lukas, Liina; Rennik, Susanna. Nõmmeroosike. Goethe luule eesti keeles. Tartu: Tartu Ülikooli kirjastus.

Annom, Inge; Järv, Risto; Kaasik, Mairi; Toomeos-Orglaan, Kärri (koost. ja toim.) (2020). Loomamuinasjutud. Monumenta Estoniae antiquae V. Eesti muinasjutud. Tartu: EKM Teaduskirjastus.(3.3)

Belobrovtseva, Irina (2020, dets.). Leonid Zurov. V teni Bunina. Moskva, Azbukovnik. (2.1)

Владыкина, Татьяна; Анисимов, Николай; Арзамазов, Алексей; Глухова, Галина; Егоров, Александр; Корнилов, Денис; Ложкина, Екатерина; Панина, Татьяна; Пчеловодова, Ирина; Титова, Ольга; Шутова, Надежда (2021). Предметные реалии удмуртской этнокультуры. Ижевск: УдмФИЦ УрО РАН. (2.1)

А. А. Данилевский, С. Н. Доценко (Ed.) (2021). «Мне выпало счастье быть русским поэтом». Москва: ФЛИНТА; Наука. (Самойловские чтения; VI).

Карм, Светлана (Ed.) (2021). Лебедева, Серафима. Полевые заметки музейного этнографа. Тарту: Eesti Rahva Muuseum. (4.2)

Kõiva, Ottilie; Oras, Janika (2021). Vana kannel XIV. Peetri regilaulud. Tartu: EKM Teaduskirjastus. (3.3)

Lukas, Liina; Aabrams, Vahur; Friedenthal, Meelis; Friedenthal, Tiina-Erika; Kaju,Katre; Kala, Tiina; Kaur, Kairit; Klöker, Martin; Leppik, Lea; Lukas, Liina; Mänd, Anu; Piirimäe, Pärtel; Plath, Ulrike; Põldvee, Aivar; Reimo, Tiiu; Šemeta, Aiga; Undusk, Jaan; Viiding, Kristi (2021). Balti kirjakultuuri ajalugu I. Keskused ja kandjad. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.

Lukas, Liina; Pasewalck, Silke (2021). Medien der Aufklärung - Aufklärung der Medien. Die baltische Aufklärung im europäischen Kontext. Berlin-Boston: De Gruyter Oldenbourg. Schriften des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa; 86. (3.1).

Marling, Raili; Sander, Käthlin; Raju, Marju, Pajumets, Marion (toim.) (2021). Teel tasakaalustatud ühiskonda III. Tallinn: Eesti Vabariigi Sotsiaalministeerium.

Meimre, Aurika (toim) (2021). Ирина Белобровцева Человек эпохи. Tallinn: Abiprint. (4.1.)

Orsi, Francesco (Ed.) (2021). The Modern Guise of the Good. Philosophical Explorations.

Pärtlas, Žanna-(toim). Raamatu toimetamine ja selle osa (Kokkuvõte) tõlkimine eesti keelde: Корепанова, Мария (2021). Импровизация и варьирование в исполнении бесермянских крезей в традиции и на сцене: исследование первоисточников и творческая реконструкция. Loomeuurimused 3. Tallinn: EAMT Kirjastus. (2.3)

Rüütel, Ingrid (koostaja), Oras Janika (toimetaja) (2021). Viljandimaa rahvalaule ja pillilugusid. Traditional Songs and Instrumental Pieces from Viljandimaa. EKM Teaduskirjastus. (4.1)

Tigas, Merike (koostaja), Särg, Taive, Kalla, Urmas. Kabun, Kaile (toimetajad) (2021). Käokiräs : Põlva kihelkonna pärandus lastele : pühendatud Ülle Podekrati mälestusele. Võru Instituut.

Tool, Aare (toim.): Põldmäe, Alo (2020). Kalevipoeg kontrabassiga. Ludvig Juht ja tema elutee. Tallinn: Sihtasutus Eesti Ajaloomuuseum, 2020.

Тулуз, Ева, Елена Попова, Николай Анисимов (Ed.) (2021). Современная удмуртская культура. Том II. Tallinn: Tallinna ülikooli kirjastus. (Acta Universitatis Tallinnensis. Humaniora). DOI: 10.22601/udmurdi-2.2021. (4.1.)

Doctoral theses

Albini, Giovanni (2021). (juh) Kerri Kotta. Transfiguring Conventional Music Elements. A Mathematically Informed Approach to Composition (Konventsionaalsete muusikaliste elementide transfiguratsioon: matemaatiline lähenemisviis komponeerimisele), Tallinn: Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, Tallinn.

Ho, Tze Yeung (2021), (juh) Jaan Ross. Phonetic Features as a Tool in Music Composition: From the Perspective of a Composer (Keele foneetilised omadused helilooja töövahendina. Helilooja perspektiiv), Tallinn: Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, Tallinn.

Hint, Helen (2021). From full phrase to zero: a multifactorial, form-specific and crosslinguistic analysis of Estonian referential system. Tartu: University of Tartu Press. Juhendajad Renate Pajusalu, Elsi Kaiser.

Pilvik, Maarja-Liisa (2021). Action nouns in a constructional network: A corpus-based investigation of the productivity and functions of the deverbal suffix -mine in five different registers of Estonian. University of Tartu Press. Juhendajad: Liina Lindström ja Petar Kehayov.

Sova, Henrik (2020). The Structure of a Consistent Global Pragmatism. TÜ Kirjastus. Bruno Mölder, Daniel Cohnitz, Juhani Yli-Vakkuri.

Kõiv, Riin (2021). The Content and Implications of Nativist Claims. A Philosophical Analysis. TÜ Kirjastus. Daniel Cohnitz, Bruno Mölder.

PUBLICATIONS published by recognised international publishers acknowledged by the Estonian Research Information System (however, outside the WoS and ERIH+ indexes)

Alumäe, Tanel; Kong, Jiaming (2021). Combining hybrid and end-to-end approaches for the OpenASR20 challenge. Interspeech 2021 : Brno, Czechia, 30 August - 3 September 2021. Brno: International Speech Communication Association, 4349−4353. DOI: 10.21437/Interspeech.2021-1086

Anisimov, Nikolai (2021). Presence of Witchcraft in the Contemporary Udmurt Village. Sator. Current studies. Udmurt Mythology and Folklore, 22, 469−500. DOI: 10.7592/Sator.2021.22.17. (1.2)

Анисимов, Николай (2021). Поминальный обряд чекан в этнокультурном ландшафте удмуртской деревни. Традиционная культура, 22 (1), 145−156. DOI: 10.26158/TK.2021.22.1.012. (1.1)

Анисимов, Николай; Глухова, Галина (2021). Традиционная культура удмуртов и современные вызовы в условиях COVID-19. Тулуз, Ева; Попова, Елена; Анисимов, Николай. Современная удмуртская культурa. Том II (172−210). Tallinn: TLÜ Kirjastus. (Acta Universitatis Tallinnensis. Humaniora). DOI: 10.22601/udmurdi-2.2021.07. (3.1)

Anisimov, Nikolai; Toulouze, Eva (2021). Uni ja unenäod udmurdi kultuuris. Mäetagused, 80, 155−184. DOI: 10.7592/MT2021.80.anisimov_toulouze. (1.1)

Annuk, Eve (2021). Soolisustatud rahvuslus Lilli Suburgi (1841–1923) jutustuses „Liina“ (1877). – Mäetagused, nr. 81, lk. 45-64. (1.1)

Annuk, Eve (2021). Nationalism, emotions and loss in Lilli Suburg’s (1841–1923) short story “Liina” (1877). – Anna Bohlin, Tiina Kinnunen, Heidi Grönstrand (Eds.), „Nineteenth-Century Nationalisms and Emotions in the Baltic Sea Region. The Production of Loss.“ Brill, lk. 310-343. (3.1)

Boganeva, Alena; Kõiva, Mare (2021). Maailma esimesed inimesed. Mäetagused, 80, 5−30. DOI: 10.7592/MT2021.80.boganeva_koiva.

Davidjants, Brigitta (2021). Soolisus ja muusika: postsovetlikud arengud muusikaelus ja uuringutes. Marling, Raili; Sander, Käthlin; Raju, Marju (Toim.). Teel tasakaalustatud ühiskonda (221−224). Tallinn: Sotsiaalministeerium. (3.2.)

Fiadotava, Anastasiya (2021). Internetifolkloor globaalse pandeemia ajal: COVID-19 Valgevene veebihuumoris. Mäetagused, 79, 87−112.

Fiadotava, Anastasiya; Voolaid, Piret (2021). Fännikultuuri loomine koroonakriisis Eesti ja Valgevene jalgpallijuhtumite näitel. Mäetagused, 79, 55−86. DOI: 10.7592/MT2021.79.fiadotava_voolaid.

Belobrovtseva, Irina (2021). Давид Самойлов и "Доктор Живаго": Рождение инсценировки (статья первая) / A.A. Danilevski, S.N. Dotsenko. "Мне выпало счастье быть русским поэтом". Самойловские чтения. Вып VI (5−24). Venemaa, Moskva: Flinta, Nauka. (Самойловские чтения; VI) (3.1.)

Белобровцева, Ирина (2021). Георгий Адамович – mortus и vivus. Iveta Narodovska, Ludmila Sproģe, Olga Proskurova-Timofejeva. Rusistica Latviensis 9 Георгий Адамович и… (К проблеме изучения культуры русской диаспоры) (17−27). Riia: LU Akadēmiskais apgāds. (9). DOI: 10.22364/ruslat.9.02. (1.2)

Belobrovtseva, Irina (2021). И еще раз о традиционалисте Михаиле Булгакове. A.S. Klatis, M.J. Edelštein. Русский модернизм и его наследие/ Vene modernism ja tema pärand (352−358). Venemaa, Moskva: Новое литературное обозрение.

Belobrovtseva, Irina (2021). Обзор материалов археологических и этнографических экспедиций 1928, 1935, 1937 и 1938 гг. в Русском архиве г. Лидса (Великобритания). - Экспедиции Музея Человека в Эстонию Бориса Вильде и Леонида Зурова в Сетомаа (1937-1938). Ред. T. Benfougal, H. Valk, O. Fišman. S.-Peterburg: Itškeri, 2021, 129-138.

Belobrovtseva, Irina. Andrei Ivanovi ideaal- ja reaalmaailmad, Vikerkaar, 2021, nr. 12, 53-58.

Danilevskij, Aleksandr (2021). Про другого Самойлова/ A.A. Danilevski, S.N. Dotsenko. «Мне выпало счастье быть русским поэтом». Самойловские чтения. Вып. VI. Мoskva: Flinta, Nauka, 2021, 156-171. (3.1.)

Danilevskij, Aleksandr (2021). Г. В. Адамович и Михаил Иванников (Вокруг «Дороги»). - Iveta Narodovska, Ludmila Sproģe, Olga Proskurova-Timofejeva. Rusistica Latviensis 9 Георгий Адамович и… (К проблеме изучения культуры русской диаспоры) (17−27). Riia: LU Akadēmiskais apgāds. (9). DOI: 10.22364/ruslat.9.02. (1.2)

Danilevskij, Aleksandr (2021). О генезисе «гражданина кантона Ури». - Философические письма: Русско-европейский диалог. Т. 4. № 3. (79-84) https://doi.org/10.17323/2658-5413-2021-4-3-79-84. (1.2).

Danilevskij, Aleksandr (2021). Из опыта преподавания русского как иностранного на ежегодном Бергамском семинаре русского языка и культуры: 1992–2019 гг. - Русская школа за рубежом: Сб. докладов конференции. Мoskva, RUDN, 53-59. (3.2).

Friedenthal, Tiina-Erika (2021). Das Wert des Theaters und die Luxusdebatte am Ende des 18. Jahrhunderts in dem nicht so aufgeklärten Livland. Liina Lukas, Silke Pasewalck, Kaspar Renner, Vincent Hoppe. Medien der Aufklärung. Aufklärung der Medien im Baltikum und im europäischen Kontext (273−291). Berlin/Boston: De Gruyter Oldenbourg. (Schriften des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa; 86). DOI: 10.1515/9783110774399-016.

Hollo, Maarja (2021). Mäletatud linn. Kolm Tartut. – Akadeemia, nr 9, lk 1630–1651. (1.3)

Jaago, Tiiu; Kõiva, Mare (2021). Üks jälg Eesti folkloristikas. Elmar Daniel Päss 120. Mäetagused, 79, 185−200. DOI: 10.7592/MT2021.79.jaago_koiva

Jakapi, Roomet (2021). Loomislugu filosoofias: hr Berkeley vastus Lady Percivalile. Mäetagused, 81, 151−160. DOI: 10.7592/MT2021.81.jakapi.

Jonuks, Tõnno (2021). Dragons, griffins and leucrottas: supernatural creatures in the Eastern Baltic. In: L. Recht; K. Zeman-Wisniewska (Ed.). Animal Iconography in the Archaeological Record (195−210). Equinox Publishing.

Jürgens, Anna-Sophie; Fiadotava, Anastasiya; Tscharke, David; Viaña, John Noel (2021). Spreading fun: Comic zombies, Joker viruses and COVID-19 jokes. Journal of Science & Popular Culture, 4 (1), 39−57. DOI: 10.1386/jspc_00024_1

Kala, Veeda; Ross, Jaan (2021). Õpimustritest muusikateose omandamisel klaveri algõppes. Mäetagused, 81, 121−150.

Kalkun, Andreas (2021). Eletty uskonto arkistossa. Pyhät kuvat arkiston teksteissä ja setojen elämässä. Elina Vuola. Eletty uskonto. Arjen uskonnollisuudesta ja sen tutkimuksesta. (193−216). Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. (Tietolipas; 265).

Kalkun, Andreas (2021). Vaated omale ja võõrale. Lõuna-Eesti ja Petseri turistlikud ja kunstilised representatsioonid. Pählapuu, Liis (Toim.). Talomuro ilmaruum. Lõuna-Eesti loojad (202−213). Tallinn: Eesti Kunstimuuseum. (3.2)

Kalmre, E. (2021). Loodus tuleb tagasi: delfiinid ja saurused. libauudistest, photoshop-muistenditest ja meemidest koroonakarantiini ajal. Mäetagused, 79, 167−184. DOI: 10.7592/MT2021.79.KALMRE.

Kaur, Kairit (2021). Erste Begegnungen: über Angelsachsen, England und Engländer in deutschbaltischen Zeitschriften um 1800. – Lukas, Liina; Pasewalck, Silke; Renner, Kaspar; Hoppe, Vinzenz. Medien der Aufklärung. Aufklärung der Medien. Die baltische Aufklärung im europäischen Kontext (333-350). Schriften des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa; 86. Berlin, München, Boston: de Gruyter Oldenbourg.

Kikas, Katre (2021). National epic from below: Kalevipoeg in the writings of grassroots literati. In: Aistė Kučinskienė, Viktorija Šeina, Brigita Speičytė (Ed.). Literary Canon Formation as Nation-Building in Central Europe and the Baltics 19th to Early 20th Century (183−199). Leiden, Boston: Brill. (National Cultivation of Culture; 24). DOI: 10.1163/9789004457713_012.

Kirss, Tiina Ann; Hinrikus, Rutt (2021). Layers of the Crypt. Baltic Women's Postmemory of World War II in Life Stories and Fiction. In: Matthias Schwartz, Nina Weller and Heike Winkel (Ed.). After Memory. Rethinking Representations of World War II in Contemporary Eastern European Literatures. [Series] Media and Cultural Memory. Eds. Astrid Erll and Ansgar Nünning (361−408). Berlin: De Gruyter.

Koit, Mare (2021). How Are the Members of a Parliament Arguing? Analysis of an Argument Corpus. – Proceedings of the 13th International Conference on Agents and Artificial Intelligence ICAART-2021, 2, 1046−1053 (3.1)

Koit, Mare (2021). Questions and Answers in Parliamentary Discussions: Form and Functions. – Proceedings of the 13th International Joint Conference on Knowledge Discovery, Knowledge Engineering and Knowledge Management (IC3K 2021), 2, 186−193 (3.1)

Kuzmin, Denis (2021). Эстонец-колонист на Кавказе и в Сибири: переселение, адаптация, соседи, судьба (конец XIX - начало XX вв.) / Россия и Балтия. Диаспоры народов Балтии к востоку от этнической родины. XIX - начало XXI века (243-270). Вып. 10. Venemaa, Moskva: Институт всеобщей истории РАН (3.2)

Кузнецов, Николай, Соосаар, Свен-Эрик (2021). Медводдза эст-коми онлайн-кывчукöр [Esimene eesti-komi veebisõnaraamat]. Коми филология, 3-4. Сыктывкар, 11–21.

Kõiva, Mare; Kuperjanov, Andres. (2021). Record-Breaking Immigration And Its Background. In: Tanja Nedelčeva; Albena Nakova (Ed.). Бежанците в представите на българите: страхове, разбиране, съпричастност. Refugees – Fears, Understanding, Empathy (207−215). Sofia: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“.

Kõiva, Mare; Toulouze, Eva; Anisimov, Nikolai  (2021). Preface: Ninety Years – Something Old and Something New. Sator. Current studies. Udmurt Mythology and Folklore, 22, 9−27. DOI: 10.7592/Sator.2021.22.00. (1.2)

Kõiva, Mare. (2021). Intangible Culture, Community Art, and Data Sets. Intangible Cultural Heritage.Current Problems: “Current Problems in the Study of Intangible Cultural Heritage and the Implementation of Convention 2003. Contribution of the Scientists from BAS”,dedicated to the 150th anniversary of the Bulgarian Academy of Sciences Sofia, 17–18 October 2019. Ed. Mila Santova, Valentina Ganeva-Raycheva, Iva Stanoeva, Miglena Ivanova, Milena Lyubenova, Stela Nenova, Mirena Staneva, Daniel Fokas. Sofia: Prof. Marin Drinov Publishing House of Bulgarian Academy of Sciences, 96−108.

Laak, Marin; Viires, Piret (2021). Digitaalkultuur Eesti kultuuriruumi osana 2004–2014: hetkeseis ja tulevikuprognoos. – Taasiseseisvunud Eesti kolm aastakümmet inimarengu luubi all. Ülevaade Eesti inimarengu aruannete sisust 1995–2020. Tallinn: Eesti Koostöö Kogu, lk 312−314. (2.5)

Laak, Marin (2021). Eurooplane Ilmar Laaban. Eessõna bibliograafiale / Ilmar Laaban, a European. Foreword. – Ankruketi lõpp on bibliograafia algus. Ilmar Laabani tegude loend. Koostanud Aino Tamjärv, Jaan Malin. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, lk 7–14. http://hdl.handle.net/10062/76057 (3.3)

Leier, Mairo; Riid, Andri; Alumäe, Tanel; Reinsalu, Uljana; Pihlak, René; Udal, Andres; Heinsar, Risto; Vainküla, Sven (2021). Smart elevator with unsupervised learning for visitor profiling and personalised destination prediction. Proceedings 2021 IEEE International Conference on Cognitive and Computational Aspects of Situation Management (CogSIMA) : Virtual Conference, 14-22 May 2021. Ed. McGeorge, Nicolette; Ruvinsky, Alicia; Teichmann, Mare; Motus, Leo; Freiman, Mary;. IEEE, 9−16. DOI: 10.1109/CogSIMA51574.2021.9475921.

Lindström, Liina (2021) Kas keel saab olla "õige" või "vale": keeleteadlase vaade. − Akadeemia, 5, 780−783. (1.3)

Lintrop, Aado (2021). About vozho, the Spirit of Transition Time and Formation of Holiness among Udmurt and Komi. SATOR 22. Current Studies. Udmurt Mythology and Folklore (83-106). Tartu: ELM Scholarly Press. DOI: 10.7592/Sator/2021.22.03. (1.2)

Lukas, Liina (2021). Medien der literarischen Kommunikation im Baltikum um 1800. Lukas, Liina; Pasewalck, Silke; Hoppe, Vinzenz; Renner, Kaspar. Medien der Aufklärung. Aufklärung der Medien. Die baltische Aufklärung im europäischen Kontext (129−153). Berlin-Boston: De Gruyter. (Schriften des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa; 86).

Lukas, Liina; Pasewalck, Silke (2021). Einleitung. Lukas, Liina; Pasewalck, Silke; Hoppe, Vinzenz; Renner, Kaspar. Medien der Aufklärung. Aufklärung der Medien. Die baltische Aufklärung im europäischen Kontext (9−18). Berlin-Boston: De Gruyter. (Schriften des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa; 86).

Lukas, Liina (2021). Järelsõna. Goethe luule imeallikas. – Nõmmeroosike. Goethe luule eesti keeles (596−619). Tartu: Tartu Ülikooli kirjastus.

Meister, Einar; Meister, Lya (2021). Developmental changes of vowel acoustics in adolescents. Interspeech 2021 : Brno, Czechia, 30 August - 3 September 2021. Brno: International Speech Communication Association, 4014−4018. DOI: 10.21437/Interspeech.2021-1649.

Metslang, Helle (2021). Emakeele Selts ja eesti keele roll ühiskonnas. – Emakeele Selts 1920−2020 (583−598). Tallinn: Eesti Teaduste Akadeemia Emakeele Selts. (3.2)

Metslang, Helle (2021). Eesti keele mured ja rõõmud. – Lee: Eesti Rahva Muuseumi Sõprade Seltsi väljaanne, 27, 79−92. (1.3)

Mölder, Bruno (2021). Vaim ja tõlgendus. – Akadeemia, 33 (4), 689−719. (1.3)

Ojamaa, Triinu (2021). Koroona-aasta Triinu Merese blogis “Maha äng”. – Mäetagused, 79, 136−166. DOI: 10.7592/MT2021.79.ojamaa. (1.1. SCOPUS)

Oras, Janika (2021). Peetri kihelkonna regiviisid. – Kanni Labi, Janika Oras (noodid) (Toim.). Vana Kannel XIV. Peetri regilaulud (99−114). Tartu: EKM Teaduskirjastus. ( Monumenta Estoniae Antiquae I. Vana Kannel. Estonum Carmina Popularia). (3.2)

Oras, Janika; Sarv, Mari (2021). Metrics of Runosongs of the Border Area: Quantity and Broken Lines in Seto Songs. In: Satu Grünthal, Frog, Kati Kallio, Jarkko Niemi (Eds.). Versification: Metrics in Practice (219−234). Helsinki: Finnish Literary Society. (Studia Fennica Litteraria 12), DOI: 10.21435/sflit.12. (3.1)

Pchelovodova, Irina; Anisimov, Nikolai (2021). An Udmurt Exceptional Performer, Dzhakapay. Sator. Current studies. Udmurt Mythology and Folklore, 22, 439−468. DOI: 10.7592/Sator.2021.22.16. (1.2)

Пчеловодова, Ирина; Анисимов, Николай; Софронова, Екатерина (2021). Музыкально-песенный фольклор переселенческой традиции удмуртов Красноярского края. Сибирский филологический журнал, 2, 31−49. DOI: 10.17223/18137083/75/3. (1.1)

Ponomarjova, Galina (2021). Д.Самойлов и Копелевы / A.A. Danilevski, S.N. Dotsenko. «Мне выпало счастье быть русским поэтом». Самойловские чтения. Вып. VI. Мoskva: Flinta, Nauka, 134-144. (3.1.)

Ponomarjova, Galina. Осколки воспоминаний о Ю.М. Лотмане. - Новое литературное обозрение. 2021. №6б 97-99. (1.2.)

Pärtlas, Žanna (2021). Methodological Approaches to Folk Tune Typology: Modelling Harmonic Rhythm in Seto Multipart Songs (Southeast Estonia). In: Ardian Ahmedaja (Ed.). Shaping Sounds and Values: Multipart Music as a Means of Social and Cultural Interaction. (75−92). Riga: Musica Baltica. (3.2)

Ross, Jaan (2021). Tallinna reaalidest Andrei Ivanovi jutustuses "Tuhk". Vikerkaar, 36 (12), 59−63.

Ross, Jaan (2021). Eesti Kultuurkapital, mõttekirjanduse tõlge. Vastavad 2020. aasta nominendid. Tõlkija Hääl. Eesti Kirjanike Liidu tõlkijate sektsiooni aastaraamat (226−229). Tallinn.

Ross, Kristiina (2021). Die Wirkung der Lutherbibel auf die estnische Sprache. Schriftliche und mündliche Entlehnungen. – Christine Ganslmayer, Helmut Glück, Hans-Joachim Solms (Hgg.). Luthers Deutsch in Mittel- und Osteuropa. (Fremdsprachen in Geschichte und Gegenwart, 21.) Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, S. 31–42.

Rüütel, Ingrid (2021). Vatjalaisten itkut, lauluperinne ja soittimet. – Inkerikot, setot ja vatjalaiset. Kansankulttuuri, kieli ja uskomusperinteet, toim. Kati Kallio & Riho Grünthal & Lassi Saressalo. Helsinki: SKS, s. 257–277. https://doi.org/10.21435/skst.1467 (3.1)

Rüütel, Ingrid (2021). Setojen itkut, lauluperinne ja soittimet. – Inkerikot, setot ja vatjalaiset. Kansankulttuuri, kieli ja uskomusperinteet, toim. Kati Kallio & Riho Grünthal & Lassi Saressalo. Helsinki: SKS, s. 361–386. https://doi.org/10.21435/skst.1467 (3.1)

Sakova, Aija; Kaaristo, Maarja (2021). Mõtestades minevikku, mäletamist ja mälu. Järelsõna Aleida Assmanni raamatule „Mineviku pikk vari. Mäletamiskultuur ja ajaloopoliitika“. – Mineviku pikk vari. Mäletamiskultuur ja ajaloopoliitika (421−433). Tallinna Ülikooli Kirjastus. (6.8)

Sarv, Mari; Kallio, Kati; Janicki, Maciej; Mäkelä, Eetu (2021). Metric variation in the Finnic runosong tradition: A Rough Computational Analysis of the Multilingual Corpus. In: Petr Plecháč, Robert Kolár, Anne-Sophie Bories, Jakub Říha (Ed.). Tackling the Toolkit. Plotting Poetry through Computational Literary Studies (131−150). Prague: Institute of Czech Literature CAS. DOI: 10.51305/ICL.CZ.9788076580336.09. (3.2)

Simm, Kadri; Urban, Reet; Seppel, Külliki; Zameska, Jay; Dzaganija, Dalia; Animägi, Liina (2021). Halbade uudiste edastamine patsientidele: tõerääkimise uuring Eesti arstide ja õdede seas. – Eesti Arst, 100 (9), 477−484. (1.3) 

Simm, Kadri (2021). Benefit-sharing: from compensation to collaboration. In: Graeme Laurie, Edward Dove et al (Ed.). – Cambridge Handbook of Health Research Regulation (148−157). Cambridge University Press. (Cambridge Law Handbooks). DOI: 10.1017/9781108620024.019. (3.1) 

Simm, Kadri (2021). Saatesõna Peter Singeri raamatule "Loomade vabastamine" (Afterword to Peter Singer's "Animal Liberation" translation into Estonian). – Loomade vabastamine (355−372). Tartu Ülikooli kirjastus. (Avatud Eesti Raamat). (3.2) 

Sutrop, M., Simm, K. (2021). Eetilised valikud COVID-19 pandeemia tingimustes. (Ethical choices in COVID-19 pandemic, in Estonian). Mäetagused, 5−18. DOI: 10.7592/MT2021.81.sutrop_simm.

Sorokin, Siim (2021). Karakteritega suhestumine, netimisogüünia ja representatsioonide materiaalsus: Mõttearendusi teleseriaali "Halvale teele" retseptsiooni ainetel. – Mäetagused, 80, 119−154. (1.1)

Sorokin, Siim (2021). No theory holds together”: Suspicion, its Plotters, and the Patterns of Imaginative Reason in (Re-)Conceptualizing Digital Conspiracist Discourse. – Popular Inquiry: The Journal of the Aesthetics of Kitsch, Camp and Mass Culture, 8 (1), 55−75. (1.2)

Talviste, Katre (2021). Reading a Police Procedural as a Lyrical Text. – R. Winckler, V. Huertas-Martín, eds., TV Series as Literature. London: Palgrave Macmillan. DOI: 10.1007/978-981-15-4720-1.

Tavi, Lauri; Kinnunen, Tomi; Meister, Einar; González-Hautamäki, Rosa; Malmi, Anton (2021). Articulation during voice disguise: a pilot study. In: Karpov, A., Potapova, R. (Ed.). Speech and computer : 23rd International Conference, SPECOM 2021, St. Petersburg, Russia, September 27–30, 2021, Proceedings (680−691). Cham: Springer. (Lecture Notes in Artificial Intelligence; 12997). DOI: 10.1007/978-3-030-87802-3_61.

Tomsett, Ellie; Shouse, Eric; Chukwumah, Ignatius; Fiadotava, Anastasiya; Bain, Cale (2021). Special editorial. Comedy Studies, 12 (2), 121−138. DOI: 10.1080/2040610X.2021.1951101.

Toome, Hedi-Liis; Saro, Anneli (2021). Creating New Theatres during the Economic Crisis: The Case of Estonia. In: Balme, Christopher; Fisher, Tony (Ed.). Theatre Institutions in Crisis. European Perspectives (153−165). Routledge. DOI: 10.4324/9780429294167.

Тулуз, Ева; Попова, Елена; Анисимов, Николай (2021). Предисловие. Тулуз, Ева; Попова, Елена; Анисимов, Николай. Современная удмуртская культурa. Том II (9−13). Tallinn: TLÜ Kirjastus. (Acta Universitatis Tallinnensis. Humaniora). DOI: 10.22601/udmurdi-2.2021.00. (3.1)

Toulouze, Eva; Anisimov, Nikolai (2021). How the Udmurt Understand the World, and Man in It. Sator. Current studies. Udmurt Mythology and Folklore, 22, 507−513. DOI: 10.7592/Sator.2021.22.19. (1.2)

Valk, Jörgen; Alumäe, Tanel (2021). VoxLingua107: A dataset for spoken language recognition. 2021 IEEE Spoken Language Technology Workshop (SLT), SLT 2021 : Proceedings, January 19-22, 2021, Online Conference. Piscataway, NJ: IEEE, 652−658. DOI: 10.1109/SLT48900.2021.9383459

Voolaid, Piret (2021). Kaugõppe kujutamine COVID-19 pandeemia esimese laine meemides: huumor kui toimetulekuviis ja enesekaitsestrateegia. Mäetagused, 81, 19−44. 10.7592/MT2021.81.voolaid.

DATABASES AND CORPUSES

Laak, Marin et al (2021). Ilmar Laabani kirjavahetuste ja käsikirjade andmekogu. EKM EKLA, fond 352 (I. Laaban).

Merilai, Arne; Vabar, Sven; Pilter, Lauri (2021) EWOD (Estonian Writers’ Online Dictionary, vt https://sisu.ut.ee/ewod/avaleht). Toim. J. Talvet, A. Merilai. University of Tartu Department of Literature and Theatrical Studies, Tartu. (6.1.). Alates 3. detsembrist 2020 kuni 3. detsembrini 2021 on Ewodisse üles riputatud 138 inglisekeelset profiili. Üldjuhul fotodega, mis on ostetud Kirjandusmuuseumi Kultuuriloolisest Arhiivist (välja arvatud üksikutel juhtudel, kui EKLAl fotot ei ole või kirjanikust üldse fotot ei eksisteeri). Praegu on Ewodis 386 inglisekeelset profiili. Bibliograafiliste andmetega leheküljed on EWODis 717 kirjanikul. Eestikeelseid originaalprofiile kirjutati 190, autorid: Lauri Pilter (101), Andrus Org (6), Mari Klein (2), Anneli Niinre (78), Mart Velsker (3).

Andra Asser (end. Somelar) tõlkis nimetet ajavahemikul inglise keelde 19 profiili, Christopher Moseley 120 profiili.

Ponomarjova, Galina (koosautor Šor, Tatjana) 2021. Ajakiri Tallinn Журнал Таллинн. Artiklite bibliograafia. 1978-2018. Nimede indeks. Autorite ja tõlkijate indeks. Tallinn: Aleksandra. (3.3.)

Valk, Jörgen; Alumäe, Tanel (2020). VoxLingua107. http://bark.phon.ioc.ee/voxlingua107/

(2021). Kaarel Jürjensoni jutud [kogukonnaportaal Kodavere veebivärav infosüsteemis Kivike]. 

(2021). Muinaslugusid Tartust [kogukonnaportaal infosüsteemis Kivike]. 

(2021). Räpina muinasjutud [kogukonnaportaal Räpina kihelkonna pärimus infosüsteemis Kivike]. 

(2020). Hiiumaa muinasjutud [kogukonnaportaal Hiiumaa pärimus infosüsteemis Kivike] (puudus 2020 aruandest)

(2020). Hindrik Prantsu kogutud muinasjutud [kogukonnaportaal Setomaa pärimus infosüsteemis Kivike] (puudus 2020 aruandest)

(2020). Saaremaa muinasjutud [kogukonnaportaal Saaremaa veebivärav infosüsteemis Kivike] (puudus 2020 aruandest)

(2020). Torma muinasjutud [kogukonnaportaal Torma kihelkonna pärimus infosüsteemis Kivike] (puudus 2020 aruandest)

(2020). Virumaa muinasjutud [kogukonnaportaal Virumaa veebivärav infosüsteemis Kivike] (puudus 2020 aruandest)

Popular publications

Fiadotava, Anastasiya; Kõiva, Mare; Valodzina, Tatsiana (2020). “Mission possible V: Адаптация, трансформация и фундаментальные аспекты народной культуры: Kava ja ettekannete teesid” [Mission possible: Adaptations, transformations and fundamental aspects of vernacular culture: Programme and Abstracts]. Kõiva, Mare; Valodzina, Tatsiana; Fiadotava, Anastasiya (Toim.). “Mission possible V: Адаптация, трансформация и фундаментальные аспекты народной культуры: Kava ja ettekannete teesid” (1−23). 14. oktoobril 2020 keskkonnas Microsoft Teams. Tartu: EKM Teaduskirjastus.

Hiiemäe, Reet (2021). Vooremaa pärimusraamat. Juula: MTÜ Loomemõis.

Järv, Risto; Annom, Inge; Kaasik, Mairi; Toomeos-Orglaan, Kärri; Reinaus, Reeli (koostanud ja kohandanud) (2020). Head Eesti lühimuinasjutud. Tartu: Loovhoog.

Laak, Marin; Aija Sakova, Joosep Susi, Andrus Org (koost). Maa sool ja nutipõlvkond: didaktilise pöörde otsinguil. Teesid. Eesti Kirjandusmuuseumi XI kirjandusteaduse suvekool Liivi Muuseumis 2. ja 3. juulil 2021. EKM Teaduskirjastus 2021. (4.2)

Ojamaa, Triinu; Pilv, Aare (Toim.) (2021). Ojamaa, Triinu; Pilv Aare. Luule on ülev ehmatus: Ilmar Laaban 100. Kava ja teesid. Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus. (4.2)

ARTICLES

Altrov, Rene; Pajupuu, Hille (2021). Kui hääl on kole. (EKI keelekool). – Postimees: Arvamus ja Kultuur, 27.11.2021. (6.3)

Anisimov, Nikolai (2021). Удмуртъёслэн тулыс йылолъёссы. Ошмес (общественно-политическая газета удмуртов Республики Башкортостан). Elektrooniline publikatsioon: https://oshmes.info/articles/lulcheberet/2021-04-30/udmurt-yoslen-tulys-yylol-yossy-2369893

Anisimov, Nikolai (2021). Udmurdi kevadpühad. Sirp, 40.

Arndt-Kalju, Margit; Kõiva, Mare; Voolaid, Piret (2021). Kas tunned Eesti toiduga seotud mõistatusi? Loe, kui paljudes kontekstides kasutatakse toitu meie mõistatustes ja vanasõnades ja uuri nende tähendusi. Oma Maitse (52−54). Ekspress Meedia.

Belobrovtseva I. Saatesõna rmt.: Ilja Ilf, Jevgeni Petrov, Õilis isik, Loomingu Raamatukogu, 2021, SA Kultuurileht, sari Kuldraamat nr 8 (ei tea lehekülgede numbrid, sest LR mulle eks. ei saatnud, raamat aga on läbi müüdud). (6.5.)

Danilevskij, Aleksandr (2021). Intervjuu Kalle Käsperiga «Каждый народ живет в своем историческом времени». Seoses kirjaniku venekeelse e-Kogutud teoste avaldamisega – litres.ru/kale-kasper-17340199/interview/?fbclid=IwAR2ZYTS5Wo3EG79e3UD5zUSL-dYpHJ3P3_bya6yRtZgVCEE8cSexEZXuOGY - ЛитРес (6.7.)

Davidjants, Brigitta (2021). Üheksakümnendate subkultuurid – pidu linnatänavail. Ajaleht Keskus, 32–33. (6.3)

Davidjants, Brigitta (2021). Feminismi teekond peavoolupoppi. Sirp, 18, 34−35, 07. mai. (6.3)

Davidjants, Brigitta (2021). Eesti naine popmuusikas – suurejoonelisest estraadist mässava postsovetini. Muusika, 4.

Davidjants, Brigitta (2021). 6.6. Naised Tallinna pungis. Müürileht, 3. (6.6).

Ermus, Liis (2021). Tavaline ja eriline õ. (Keelekool). – Postimees: Arvamus ja Kultuur, 590, 6. (6.3.)

Friedenthal, Tiina-Erika (2021). Teatri tõid tartlastele jesuiidid. – Postimees, 26.03.2021. (6.3)

Friedenthal, Tiina-Erika (2021). Mis häda võib meil sündida? – Eesti Kirik, 27.10.2021 (6.3)

Habicht, Külli; Hennoste, Tiit; Langemets, Margit; Päll, Peeter; Hallik, Katrin; Vider, Kadri; Klaas-Lang, Birute; Kaalep, Heiki-Jaan; Rahusaar, Kadri; Pirso, Urve; Paemurd, Elis (2021). Keelekorralduse äärmised võimalused. – Akadeemia, 5, 771–779. (1.1)

Hiiemäe, Reet (2021). Katkukitsest nõianooleni: eesti pärimuse maagilisest haiguskäsitlusest tänapäevaste meditsiiniteadmiste valguses. Horisont 6, 26–29.

Hiiemäe, Reet 2021. Kes toidab sinivaala? Müürileht. (https://www.muurileht.ee/kes-toidab-sinivaala/)

Hiiemäe, Reet 2021. Reet Hiiemäe: koroonaaja maagia võib käia teadusega üpris sõbralikult käsikäes. Postimees, 11.12.2021 (https://arvamus.postimees.ee/7404914/reet-hiiemae-koroonaaja-maagia-voib-kaia-teadusega-upris-sobralikult-kasikaes)

Hint, Helen (2021). Doktoritöö: ta on juba tuttav, see poiss seal veel mitte. Novaator.

Järv, Risto (2021). 950 aastat pärimuspinnast ja rahvaluulearhiiv. Horisont, 6, 8−11. (6.3)

Kalkun, Andreas (2021). Kas ropp ja roojane? Milleks meile ropp rahvaluule. Horisont, 6, 52−53. (6.3)

Kalkun, Andreas (2021). Своя чужая культура сето. Горизонты Эстонии, 86−89. (6.6.)

Kalkun, Andreas (2021). Tootmiskoondis Uku kohtub alateadvusega. Postimees, 16, 06.12.2021. (6.6)

Kalkun, Andreas & Lust, Kersti (2021). Tasuline seks Eesti külas. Imeline Ajalugu nr 3/2021, lk 60-61 (6.6)

Kalvik, Mari-Liis; Piits, Liisi (2021). Tallinlane on kaitsetu, kui ta hilja õhtul pimedas ringi kõnnib. (EKI keelekool). – Postimees: Arvamus ja Kultuur, 591, 6, 03.04.2021. (6.3)

Kalda, Mare (2021). Aarded arhiivis ja maapõues. Horisont, 6, 64-66.

Kikas, Katre (2021). "Olen mitmes läätse leemes keenud" Paulus Paurmanni omaeluloolised tekstid. Toivo Haug (Toim.). Paulus Paurmanni pärand (25−39). Päite: Päite küla selts.

Kotta, Kerri (2021). Beethoven, psühholoogia ja Abraham-Hicks. Postimees: Tähenduse teejuhid.

Kuznetsov, Nikolai (2021). Kauge hõimukeele lähedased sõnad. (EKI keelekool). Postimees: Arvamus ja Kultuur, 16.10.2021.

Kutsar, Dagmar; Kurvet-Käosaar, Leena (2021). “Lapsed on terased märkama pandeemia põhjustatud muutusi” –Novaator, 24.11.2021

Kõiva, Mare (2021). Üleloomulikud tegelased eesti pärimuses. Horisont, 6, 16−20.

Kõiva, Mare (2021). Järelsõna. SUSI. MEIE RAHVUSLOOMA 523 NIME. Tallinn: Aasta Loom MTÜ, 4 lk.

Kõiva, Mare; Ventsel, Aimar (2022). Koodivahetus praeguses muusikas, 7. jaan.

Laansalu, Tiina; Metslang, Helle (2021). Kirglik keelemees, tõsiteadlane ja armastatud õpetaja. Tarmo Soomere (Toim.). Eesti Vabariigi preemiad 2021 (179−182). Tallinn: Eesti Teaduste Akadeemia. (6.3)

Lindström, Liina (2021). Mitu grammatikat on keeles? Õpetajate Leht, 24.09.2021. (6.6)

Lintrop, Aado (2021). Jegard Kõmmus. Hiiumaa meremees jutustab II. Raamatututvustus. Horisont 6, 81. (6.3)

Lukas, Liina (2021). Pilk kõrvalt eesti kunsti ajaloole. - Kunstiteaduslikke uurimusi, 2021/1–2 (30), 217-219.

Lukas, Liina (2021). Jüri Talveti ajastu Eesti kirjandusteaduses. – Sirp. Eesti Kultuurileht. 19.02.2021. (3.5)

Lukas, Liina (2021) „Volkslied, Weltliteratur ja eesti kirjandus“. – Sirbi intervjuu, 19. 11.2021, vt: https://dea.digar.ee/?a=d&d=sirp20211119&e=-------et-25--1--txt-txIN%7ctxTI%7ctxAU%7ctxTA

Lukas, Liina (2021) Intervjuu Liina Lukasega Goethe luulekogu valmimisest. 17.10.2021, vt https://www.flku.ut.ee/et/uudised/intervjuu-liina-lukasega-nommeroosike-goethe-luule-eesti-keeles-valmimisest.

Lõhkivi, Endla (2021). Südalinn januneb inimesi ühendava kultuuri järele. – Postimees, 05.03.2021.

Lõhkivi, Endla (2021). Kas teadusfilosoofia aitab teadusest aru saada? – Intervjuu Peeter Müürsepaga. Sirp, 02.07.2021.

Mets, Ave (2021). Kas teadus toetab konservatiivset või progressiivset maailmavaadet? [Does science back a conservative or a progressive world view?] – Postimees, 13 (7327), 16−17, 18.1.2021.

Mets, Ave (2021). Ave Mets: meeter vaimset tasakaalu ja kilogramm õnne, palun! [Ave Mets: A metre of mental balance and a kilogram of happiness, please!] – Postimees, 115 (7429), 17, 24.05.2021.

Mölder, Bruno (2021). Psühhologism, Jaffa koogid ja vein: Intervjuu Tim Crane’iga. – Akadeemia, 33 (12), 2258-2275.

Orase Janika (2021). Leelokonverendsi mõttõpalakõsõ'. – Setomaa (nr 9, lk 11).

Pajusalu, Renate (2021). Kaks suurteost eesti keele väljendvarast. Oma Keel, 42 (1), 108−110. (6.9.)

Pappel, Kristel; Liivrand, Harry (2021). Beethoven ja Kotzebue. – Sirp nr 6, lk 30–31.

Ponomarjova, Galina. Раскольников, «красная босоножка» и другие, или Нечто из истории советского посольства в Эстонии. 5.10.2021 //rus.postimees.ee /7353197/Raskolnikov-krasnaja-bosonozhka-i-durugie-ili-Nechto-iz-istorii-sovetskogo-posolstva-v-Estonii. (6.3.)

Remmel, Atko; Jonuks, Tõnno (2021). Millest räägib eestlaste enesekuvand metsarahvana. err.ee.

Remmel, Mari-Ann (2021) Kas suvi tuleb kuiv või vihmane? Ilmaennustamine kohapärimuses. - Horisont, 6, 33−34. (6.3)

Remmel, Mari-Ann (2021) “Koopast” leiab tee kohapärimuse juurde. Eesti Folkloorinõukogu kuukiri, mai.

Risberg, Lydia; Habicht, Külli (2021). Loendipõhisusest kasutuspõhisuseni. − Postimees 23.10. (6.3)

Ross, Jaan (2021). Muusika ja vaimuhaigused. – Tähenduse teejuhid, 19. veebruar.

Ross, Kristiina (2020). An in-Depth Look at the Estonian Language in Agenda Parva in Celebration of the Year of the Estonian Language, 2019 AD. – Grzegorz Kozłowski, Anti Selart (eds.), 100 Years of Diplomatic Relations Between the Republic of Poland and the Republic of Estonia: Common Traces in a Difficult History. Tartu: University of Tartu Press, p. 104–110.

Saarlo, Liina (2021). Kuu kogu: Eesti regilaulude andmebaas. Helletused. Eesti Folkloorinõukogu kuukiri, Aprill.

Saarlo, Liina (2021). Karula regilaulud KIVIKE-se Kogukonnaportaalis. Tarupettäi. Karula rahvuspargi infoleht, 75, 7−8.

Saarlo, Liina (2021). Koer on arhiivipildil. Horisont, 6, 36−38. (6.3)

Saarlo, Liina (2021). Kivikese kogukonnaportaal. Horisont, 6, 77−79. (6.3)

Sahkai, Heete (2021). Mida me kaotame, kui ei saa näost näkku suhelda? (Keelekool). – Postimees: Arvamus ja Kultuur, 17.04.2021 (6.3)

Sarv, Mari (2021). Mina, sina ja vana kasukas: regilaulu suhtlusvõrgustikud. Horisont, 6, 58−61. (6.3)

Simm, Kadri (2021). Heaolu on objektiivne väärtus. Intervjuu Peter Singeriga. (Well-being is an objective value. Interview with Peter Singer.). – Sirp, 22.10.2021.

Sutrop, M. (2021). Väärtused ja väärtusarendus. Rmt-s: H. Harro-Loit, H. Hirsnik, T. Kõnnussaar, M.-L. Nummert, M.-L. Parder, N. Punnar, M. Sutrop (koost.) Väärtusarenduse analüüs edasijõudnutele. – Käsiraamat koolidele ja lasteadadele. Tallinn: EKSA

Sutrop, Margit (2021). Eesti teaduse probleemid. – Postimees, 16. märts. https://leht.postimees.ee/7202317/margit-sutrop-eesti-teaduse-probleemid

Sutrop, Margit (2021). Ka kriisis on võimalik teha õigeid eetilisi valikuid. Universitas Tartuensis, juuni.

Sutrop, Margit (2021). Eetiku pilguga: Mis on Postimehe pilapildil valesti? – Postimees, 21. september.

Sutrop, Margit (2021). Vaktsineerimisvastased patsiendid ei peaks saama eelisjärjekorras haiglaravi – Eesti Päevaleht, 27. september.

Särg, Taive; Oras, Janika (2021). Regilaulu eripära ja elujõud. – Horisont, 6, 54−57. (6.3)

Särg, Taive (2021). Igor Tõnurist – pärimusmuusika taasavastamine. Muusika, 4, 27–30. 

Särg, Taive (2021). Igor Tõnurist 11. II 1947 – 9. I 2021. Sirp, 15.01. 

Särg, Taive; Kalla, Urmas (2021). 2022. aastal võistluslugu. Küläkene, väikokõnõ. Trehväme ja laalamõ Moosten. https://www.moostefolk.ee/votildeistluslugu-2022.html

Talpsepp, Edit (2021). Geeni määratlemise probleemistik. – Horisont september-oktoober 2021.

Talpsepp, Edit (2021). Interview with John Dupré – Philosophy Now: Ultimate Guide to the Theory of Knowledge.

Talpsepp, Edit (2021). Liigiprobleem. – Horisont mai-juuni 2021

Talpsepp, Edit (2021). Linné taksonoomiaga seotud probleemid. – Horisont juuli-august 2021

Toomeos-Orglaan, Kärri (2021). Muinasjutu-emad: kes nad on ja mis rolli nad mängivad? – Eesti Folkloorinõukogu kuukiri (mai).

Tragel, Ilona; Habicht, Külli (2021). Erakorralise aja sildikeel. – Oma Keel, nr 1, 56−67. (6.3)

Tuisk, Astrid (2021). Kivikestega talumängust PetShoppide filmimiseni. Muutuv kujutlusmäng. Horisont, 6, 74−76. (6.3)

Tuisk, Astrid (2021). Kull, läts, mats ja teised ehk ligi 3000 vana ja uuemat lastemängu Ukaukas. Helletused. Eesti Folkloorinõukogu kuukiri, detsember.

Voolaid, Piret (2021). Millist vanasõnatarkust vajame tänapäeval? Horisont, 6, 72−73.

Voolaid, Piret (2021). What is a proverb? In: Wisdom of Words: Estonia, Lebanon, Turkey. Tallinn: NGO Mondo.

EXHIBITIONS

Marin Laak, Marju Mikkel, Maarja Hollo. Virtuaalnäitus “Kaplinski teekond”. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2021.

Marin Laak, Marju Mikkel, Maarja Hollo. Virtuaalnäitus “Mnemosyne teenistuses. Rutt Hinrikus 75”. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2021.

Marin Laak, Marju Mikkel, Maarja Hollo – Virtuaalnäitus “Peggasuse seggadusest. Arno Vihalemma 110. sünniaastapäeva puhul”. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2021.

Marin Laak, Marin Jänes. Virtuaalnäitus “Nii kauneid lossivad sääl koerakoone! Ilmar Laaban eesti luule tõlkijana”. Tallinn-Tartu: Eesti TA Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus - Eesti Kirjandusmuuseum, 2021.

Valgevene meeleavalduste plakatite näitus „Ma tulen välja“ (Anastasiya Fiadotava)

2020

Publications published by CEES scientists in 2020 in the Web of Science database (databases SCI EXPANDED, SSCI and A&HCI) and in journals indexed in European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS)

Ammer Valmar; Elmet, Katrin; Erikson, Kristo; Ginter, Jaan; Juurik, Marten; Kudeviita, Merit; Kõnnussaar, Tiia; Mahhova, Elena; Migur, Andra; Parder, Mari-Liisa; Remmel, Meego; Simm, Kadri; Sutrop, Margit; Tepp, Jaan. (2020). Kliinilise eetika alased soovitused Eesti haiglatele piiratud tervishoiuressursside jaotamiseks COVID-19 pandeemia tingimustes. – Trames 24, 2.262-268. (6.7)

Anisimov, Nikolai; Pchelovodova, Irina; Sofronova, Ekaterina (2020). Migrant and Autochthonous Traditions within Udmurt Folksong (on the Example of the Siberian Udmurt). Journal of Ethnology and Folkloristics, 14 (1), 85−110. DOI: 10.2478/jef-2020-0006.

Anisimov, Nikolai (2020). Частные поминки южных удмуртов: структура, символика, бытование традиции в начале XXI века. Acta Universitatis Tallinnensis: Humaniora, 1, 19−61. DOI: 10.22601/udmurdi-1.2020.01. 

Annuk, Eve; Seigel, Marika (2020). Pregnancy, Motherhood and/as/or Dissent: The Soviet Micro-Rhetorics of Gender. Rhetoric Review, 4, 502–521. https://doi.org/10.1080/07350198.2020.1805575

Annuk, Eve; Voolaid, Piret (2020). Soolisuse esitamine Eesti grafitis ja tänavakunstis. Methis. Studia Humaniora Estonica, 26, 109−136. DOI: 10.7592/methis.v21i26.16913.

Annus, Epp (2020). A post-Soviet eco-digital nation? Metonymic processes of nation-building and Estonia’s high-tech dreams in the 2010s. East European Politics and Societies. DOI: 10.1177/0888325420958138.

Annus, Epp (2020). Rahvuslik, mitterahvuslik. Mõtestades Eesti NSV aegseid protsesse kunstide valdkonnas. Kunstiteaduslikke Uurimusi / Studies on art and architecture, 30 (1-2), 185−194.

Belobrovtseva, Irina (2020). Vsevolod Višnevski ja Eesti: kaks episoodi. Keel ja Kirjandus, 4, 267−277.

Belobrovtseva, Irina (2020). Seto People in the Expedition Diaries and Literary Works of a Russian Émigré Leonid Zurov. Folklore: Electronic Journal of Folklore, 79, 59−70. DOI: 10.7592/FEJF2020.79.belobrovtseva.

Boganeva, Elena; Kõiva, Mare (2020). The theme of the Exodus in Russian folklore: mythical creatures pharaohs, according to the archive of the Estonian Literary Museum. Studia mythologica Slavica, 23, 51−68. DOI: 10.3987/SMS202022303.

Davies, Alex (2019). Testimonial Knowledge and Context-Sensitivity: a New Diagnosis of the Threat. Acta Analytica. DOI: 10.1007/s12136-018-0357-4.

Davies, Alexander (2019). Testimony, Recovery and Plausible Deniability: a response to Peet. Episteme, 18−38. DOI: 10.1017/epi.2017.15.

Davies, Alex (2020). Infallibilism and Easy Counter-Examples. Grazer Philosophische Studien, 475-499. DOI: 10.1163/18756735-000054.

Eigi, Jaana (2020) Are Experts Representative of Non-Experts? Elective Modernism, Aspects of Representation, and the Argument from Inductive Risk. – Perspectives on Science, 28 (4), 459−481. DOI: 10.1162/posc_a_00347 (1.1)

Fiadotava, Anastasiya (2020). Sharing humour digitally in family communication. European Journal of Humour Research, 8 (1), 95−111. DOI: 10.000454510.7592/EJHR2020.8.1.fiadotava.

Fiadotava, Anastasiya (2020). Where the structural meets the personal: mother-in-law humor between a joke cycle and joking relationships in Belarus. Folklore: Electronic Journal of Folklore, 79, 157−182. DOI: 10.7592/FEJF2020.79.fiadotava.

Fiadotava, Anastasiya (2020). “The Path of the Comedian is Always Going to Be a Lonely One”: Comedians’ Mediation between Family Humour and Public Performance. Journal of Ethnology and Folkloristics, 14 (2), 1−16.

Harrik, Airika (2020). Sünnituskohaga ei mängita! Skandaalse uudise vastuvõtt Facebooki grupis KalambuuR. Keel ja Kirjandus, 1-2, 30−43.

Heintz, Sonja; Ruch, Willibald; Aykan, Simge; Brdar, Ingrid; Brzozowska, Dorota; Carretero-Dios, Hugo; Chen, Hsueh-Chih; Chlopicki, Wladyslaw; Choi, Incheol; Dionigi, Alberto; Durka, Robert; Ford, Thomas E.; Gusewell, Angelika; Isler, Robert B.; Ivanova, Alyona; Laineste, Liisi; Lajciakova, Petra; Lau, Chloe; Lee, Minha; Mada, Stanca ... Wong, Peter S. O. (2020). Benevolent and Corrective Humor, Life Satisfaction, and Broad Humor Dimensions: Extending the Nomological Network of the BenCor Across 25 Countries. Journal of Happiness Studies, 21 (7), 2473−2492. DOI: 10.1007/s10902-019-00185-9.

Hellerma, Juhan (2020). History on the Move: Reimagining Historical Change and the (Im)possibility of Utopia in the 21st Century. – Journal of the Philosophy of History. DOI: 10.1163/18722636-12341442. Online first: 1-14. (1.1)

Hellerma, Juhan (2020). Koselleck on Modernity, Historik, and Layers of Time. – History and Theory, 59 (2), 188−209. DOI: 10.1111/hith.12154. (1.1)

Hennoste, Tiit; Habicht, Külli; Metslang, Helle; Prillop, Külli; Laanesoo, Kirsi; Ogren, David; Pärismaa, Liina; Pärt, Elen; Rumm, Andra; Rääbis, Andriela; Simmul, Carl Eric (2020). Diskursusemarker (ma) arvan (et). Mati Erelt, Riina Reinsalu (Toim.). Emakeele Seltsi Aastaraamat (63−90). Tallinn: Teaduste Akadeemia Kirjastus. DOI: 10.3176/esa65.03.

Hiiemäe, Mall. Remmel, Mari-Ann (2020). Milleks meile kohapärimus? Vahekokkuvõtteid piirialadelt. Keel ja Kirjandus, 5, 382−400. (1.1)

Hiiemäe, Reet (2020). Hirmude kirjeldused tänapäeva õpilaspärimuses: subjektiivse kogemuse ja meediamõju seostest. Keel ja Kirjandus, 1-2, 80−94.

Hiiemäe, Reet; Kalda, Mare; Kõiva, Mare; Voolaid, Piret. (2020). Koroonakriisi rahvapärased väljendused Eestis: Folkloori taaskasutus kui toimetulekuviis [Folk expressions of the corona crisis in Estonia. Reuse of folklore as a way of coping]. Keel ja Kirjandus, 12, 1011−1032.

Hint, Helen; Nahkola, Tiina; Pajusalu, Renate (2020). Pronouns as referential devices in Estonian, Finnish, and Russian. Journal of Pragmatics, 155, 43−63. DOI: 10.1016/j.pragma.2019.10.002.

Hollo, Maarja (2020). Traces of Trauma in Estonian Women’s Life Narratives of World War II. Folklore: Electronic Journal of Folklore, 78, 119−144.

Hollo, Maarja (2020). Valgete ööde peegeldus. Ivar Ivaski ja Bernard Kangro dialoog kirjades. Tuna. Ajalookultuuri ajakiri, 3, 120−139. (1.1.)

Jonuks, Tõnno (2019). Mesolithic anthropomorphic sculptures from the Northern Europe. Quaternary International. DOI: 10.1016/j.quaint.2019.09.027

Jonuks, Tõnno; Friedenthal, Meelis (2020). Symbols in stone - a spindle whorl, a talisman or a magical object from Rattama farm, South-Estonia. Post-medieval Archaeology, 54:2, 121−132.

Jonuks, Tõnno; Remmel, Atko (2020). Metsarahva kujunemine. Retrospektiivne vaade müüdiloomele. Keel ja Kirjandus, 6, 459−482.

Järv, Risto (2020). Tegelasvõrgustikud kahes raamatus Reinuvader Rebasest. Methis. Studia Humaniora Estonica, 26, 161−189. DOI: https://ojs.utlib.ee/index.php/methis/article/view/16915. (1.1)

Kalkun, Andreas (2020). Homoseksuaalsuse sõnastamise katsed. Eulenburgi skandaal ja Magnus Hirschfeld XX sajandi alguse Eesti ajakirjanduses. Keel ja Kirjandus, 1-2, 112−132. (1.1)

Kalmre, Eda (2020). Varjusurma fenomenist läbi ajaloo, kirjanduse ja folkloori. Keel ja Kirjandus, 1-2, 148−161.

Kattago, Siobhan (2020). Book review of 'Being with the Dead: Burial, Ancestral Politics and the Roots of Historical Consciousness' by Hans Ruin. Memory Studies, 13, 3, 347−350. DOI: 10.1177/1750698020914019.

Kikas, Katre (2020). Enesepositsioneerimine Oina veski möldri Märt Siipseni päevaraamatus. Keel ja Kirjandus, 10, 836-852. 

Kikas, Katre (2020). "Ma üüan sind armas Risti kihilkond..." Rahvaluulekogujate äratussõnad ja avalikkuse kõnetamine. Keel ja Kirjandus, 1-2, 133−147.

Klavan, Jane; Alumäe, Tanel; Tavast, Arvi (2020). Eesti keele väliskohakäänete kasutus poolspontaanses kõnes automaatse transkriptsiooni põhjal. Keel ja Kirjandus, 63 (8-9), 757−774.

Korb, Anu (2020). The task of a cultural researcher: telling the story of Siberia’s Estonians. Folklore, 78, 145-166. https://doi.org/10.7592/FEJF2020.78.korb (1.1)

Kurvet-Käosaar, Leena; Hollo, Maarja (2020). Life Writing in Relational Modes: The Year in Estonia. Biography, 43 (1), 55−62. DOI: 10.1353/bio.2020.0009.

Kurvet-Käosaar, Leena; Ojamaa, Triinu (2020). Towards New Methodologies in Migration and Diaspora Studies: An Introduction. Folklore: Electronic Journal of Folklore, 79, 7−30. DOI: 10.7592/FEJF2020.79.introduction. (1.1)

Kõiv, Riin (2020). Elusive vehicles of genetic representations. – Biology & Philosophy, 35 (24). DOI: 10.1007/s10539-020-9741-8. (1.1)

Kõiv, Riin (2020). Innate Mind Need Not Be Within. – Acta Analytica. DOI: 10.1007/s12136-020-00441-1 (1.1)

Kõiva, Mare; Jonuks, Tõnno; Kalda, Mare; Kuperjanov, Andres; Hiiemäe, Reet (2020). Marking of sacred places. Trames Journal of the Humanities and Social Sciences, 24 (2020, 2), 129−144. https://kirj.ee/public/trames_pdf/2020/issue_2/Trames-2-2020-129-144.pdf.

Laak, Marin (2020). Kirjanduslikud digikeskkonnad keeleressursside baasina: mõjukriitika juhtumiuuring päringusüsteemis KORP. Methis Studia humaniora Estonica, 21 (26), 190−216. DOI: 10.7592/methis.v21i26.16916.

Laak, Marin; Viires, Piret, Sarv, Mari (2020). Digikultuuri väljakutseid. Digitaalse kultuuripärandi kasutamine teaduses ja hariduses. Methis. Studia Humaniora Estonica, 21 (26), 5−16. DOI: 10.7592/methis.v21i26.16906.

Laineste, Liisi; Fiadotava, Anastasiya (2020). Tänapäeva etnilised naljad eesti ja valgevene internetis. Keel ja Kirjandus, 1-2, 5−29.

Laineste, Liisi; Fiadotava, Anastasiya; Jonuks, Tõnno (2020). When the Moral Mentors Lapse: A Comparative Study of Estonian and Belarusian Clergy Jokes. Folklore, 131 (3), 292−309. DOI: 10.1080/0015587X.2019.1708075.

Leiminger, Larissa; Sakova, Aija (2020). Juurdepääs arhiivimaterjalide ja nende kontekst: Õpetatud Eesti Seltsi käsikirjakogu uurimusliku andmebaasina avamise vajadus. Methis. Studia Humaniora Estonica, 26. (1.1)

Lotman, Maria-Kristiina; Lotman, Rebekka (2020). Jaan Bergmanni pilaeepos „Jaaniida“: tekst, kontekst ja intertekst. Methis Studia humaniora Estonica, 21 (26), 285−293. DOI: 10.7592/methis.v21i26.16921.

Lott, Toomas (2020). Disagreement and knowledge: the case of Plato’s Alcibiades. – Trames Journal of the Humanities and Social Sciences, 403−421. DOI: 10.3176/tr.2020.3.08. (1.1)

Merilai, A. (2020). Deictic Close Reading. Interlitteraria, 25 (1), 26−40. DOI: 10.12697/IL.2020.25.1.4.

Mets, Ave (2020). A Measurement-Theoretic View on the Early Evolution of the Ordering of Chemical Elements. – Acta Baltica Historiae et Philosophiae Scientiarum, 8:1, 5-32 (1.1)

Metslang, Helle; Habicht, Külli; Hennoste, Tiit (2020). Introduction. What varies when language varies? – Open Linguistics, 6. (1.1, ERIH PLUS; WoS)

Mihkla, Meelis (2020) Väldete analüüs sünteesi teel. – Keel ja Kirjandus, LXIII (11), 935−950. (1.1)

Mölder, Bruno; Simm, Kadri (2020). Disagreements: An Introduction. Trames Journal of the Humanities and Social Sciences, 24 (3), 271−277. DOI: 10.3176/tr.2020.3.01.

Mölder, Bruno (2020). What kinds of disagreement are introspective disputes? Trames Journal of the Humanities and Social Sciences, 24 (3), 363−380. DOI: 10.3176/tr.2020.3.06.

Niinre, Anneli (2020). Twenty Years of Literature at University. An Insider’s Perspective. Interlitteraria, 25 (1), 87−95.10.12697/IL.2020.25.1.9 . (1.1)

Nirgi, T.; Rosentau, A.; Habicht, H.-L.; Hang, T.; Jonuks, T.; Jõeleht, A.; Kihno, K.; Kriiska, A.; Mustasaar, M.; Risberg, J.; Suuroja, S.; Talviste, P.; Tõnisson, H. (2020). Holocene relative shore-level changes and Stone Age palaeogeography of the Pärnu Bay area, eastern Baltic Sea. The Holocene, 30 (1), 37−52. DOI: 10.1177/0959683619865603.

Ojamaa, Triinu; Kurvet-Käosaar, Leena (2020). Conceptual Alignments and Debates in the Study of Mobility and Migration: An Introduction. Folklore: Electronic Journal of Folklore, 78, 7−24. DOI: 10.7592/FEJF2020.78.introduction. (1.1)

Orsi, Francesco (2020). Hume and the guise of the bad. – Journal of Scottish Philosophy, 18 (1), 39−56. (1.1)

Orsi, Francesco (2020). Meta-ethical Disagreements. – Trames: Journal of the Humanities and Social Sciences, 24 (3), 423−439. (1.1)

Pajusalu, Renate; Hint, Helen; Reile, Maria; Taremaa, Piia (2020). Eesti keele viitevahendid kirjeldustes ja jutustuses. Keel ja Kirjandus, 4, 313−335.

Parder, Mari-Liisa (2020). Possibilities for Co-Creation in Adolescents’ Alcohol Prevention. – Journal of Creative Communications, 15 (2), 147−164.10.1177/0973258620924950. (1.1)

Pärismaa, Liina (2020). Analüütiliste ja sünteetiliste kohatarindite vahekord 17.–18. sajandi põhjaeesti kirjakeeles. Emakeele Seltsi aastaraamat, 65, 206−230. (1.1, ERIH PLUS, WoS)

Piirimäe, Pärtel (2020). Eesti mõtteloo uurimine 21. sajandil [Intellectual history in Estonia in the twenty-first century]. – Acta Historica , 26 (1), 145−166. DOI: 10.3176/hist.2020.1.06. (1.1)

Pilt, Maili (2020). Süstlad, ananass ja vikerkaarebeebid. Kehavälise viljastamise teekonna visualiseerimisest Instagramis. Keel ja Kirjandus, 1-2, 62−79.

Pilvik, Maarja-Liisa (2019). Assessing the productivity of the Estonian deverbal suffix -mine in five registers of Estonian. – SKY Journal of Linguistics, 32, 75−103. (1.1)

Plado, Helen; Reile, Maria (2020). Vähemuskeele uurimine keeleteadusliku katsega. Demonstratiivpronoomenite kasutus ruumis viitamisel tänapäeva võru keeles. – Emakeele Seltsi aastaraamat, 65, 142−163. DOI: 10.3176/esa65.06. (1.1)

Pook, Hanna (2019). The pronoun kes ‘who’ and its referent’s animacy in Estonian dialects. – SKY Journal of Linguistics, 32, 105−144. (1.1)

Prillop, Külli (2020). Lühike, pikk ja ülipikk häälik eesti kirjakeele ajaloos. – Emakeele Seltsi aastaraamat, 65, 164–191. (1.1, ERIH PLUS, WoS)

Reile, Maria; Averin, Kristiina; Põldver, Nele (2020). Interpreting Estonian Demonstratives: The Effects of Referent’s Distance and Visual Salience. Frontiers in Psychology, 11. DOI: 10.3389/fpsyg.2020.553226.

Reile, Maria; Plado, Helen; Gudde, Harmen B; Coventry, Kenny R (2020). Demonstratives as spatial deictics or something more? Evidence from Common Estonian and Võro. Folia Linguistica, 54 (1), 167−195. DOI: 10.1515/flin-2020-2030.

Ross, Jaan (2020). Doktoritöö eesti ja inarisaami konsonandikesksest vältesüsteemist. Keel ja Kirjandus, 62 (3), 247−250.

Ross, Kristiina (2020). Sõna, mõiste ja ideoloogia. Laulatusest referendumini. Keel ja Kirjandus, 12, 1071–1074.

Ruthenberg, Klaus, Mets, Ave (2020) Chemistry is Pluralistic. – Foundations of Chemistry, 22, 403-419 (1.1)

Rääbis, Andriela; Hennoste, Tiit; Laanesoo, Kirsi; Rumm, Andra (2020). Vestluskaaslase reaktsioonid kurtmisele kooliteemalistes argivestlustes. M. Erelt (Toim.). – Emakeele Seltsi aastaraamat (231−254). Tallinn: Teaduste Akadeemia Kirjastus. (1.1, ERIH PLUS; WoS)

Saarlo, Liina (2020). The Dog Goes to Tend the Herd... On Contextualization of the Estonian Child-Lore Collections. Tautosakos Darbai, 59, 252−273. (1.1)

Sahkai, Heete; Tamm, Anne (2019). Verb placement and accentuation: Does prosody constrain the Estonian V2? Open Linguistics, 5 (1), 729−753. DOI: 10.1515/opli-2019-0040. (ilmunud 2020) (1.1)

Sakova, Aija; Laak, Marin (2020). Situating oneself within Estonian language and world literature. Ivar Ivask’s relational ways of self-understanding. Folklore: Electronic Journal of Folklore, 79, 71−90. DOI: 10.7592/FEJF.

Sarv, Mari (2020). Regilaulude teema-analüüs: võimalusi ja väljakutseid. Methis. Studia Humaniora Estonica, 26, 137−160. DOI: 10.7592/methis.v21i26.16914. (1.1)

Sarv, Mari; Oras, Janika (2020). From tradition to data: The case of Estonian runosong. Arv. Nordic Yearbook of Folklore, 76, 105−117.

Simm, Kadri (2020). Ethical decision-making in humanitarian medicine: how best to prepare? – Disaster Medicine and Public Health Preparedness, 1−5. DOI: 10.1017/dmp.2020.85. (1.1)

Simmul, Carl Eric (2020). Süüvides jonni jätmata avastamaks sõnajärjemustreid. des-, mata- ja maks-konverbitarindi sõnajärg. – Keel ja Kirjandus, 3, 221−242. (1.1, ERIH PLUS)

Sooväli, Jaanus (2020). Indogermaanlus, soomeugrilus ja keelerelativism: Friedrich Nietzschest Uku Masinguni ja kaugemale. – Tuna. Ajalookultuuri ajakiri, 1, 116-127. (1.1)

Sutrop, Margit (2020). Deep conceptual moral disagreements: Over what do we disagree and why? Trames Journal of the Humanities and Social Sciences, 24 (3), 295−314. DOI: 10.3176/tr.2020.3.03.

Sutrop, Margit (2020). Challenges of Aligning Artificial Intelligence with Human Values. Acta Baltica Historiae et Philosophiae Scientiarum, 8 (2), 54−72. DOI: 10.11590/abhps.2020.2.04.

Sutrop, Margit; Simm, Kadri (2020). Developing guidelines for the distribution of scarce medical resources during the COVID-19 pandemic. The Estonian case. Trames Journal of the Humanities and Social Sciences, 24 (2), 251−268. DOI: 10.3176/tr.2020.2.08.

Talviste, Katre (2019). Traditsioon ja avangard eesti kirjandusõpetuse kujunemisloos. – Philologia Estonica Tallinnensis, 4, 32−55. (1.1)

Toulouze, Eva; Anisimov, Nikolai (2020). An Ethno-Cultural Portrait of a Diaspora in Central Russia: The Formation and Culture of the Eastern Udmurt. Folklore: Electronic Journal of Folklore, 79, 31−58. DOI: 10.7592/FEJF2020.79.toulouze_anisimov.

Toulouze, Eva; Anisimov, Nikolai (2020). How the Udmurt Understand the World, and Man in It: Book Review. Journal of Ethnology and Folkloristics, 14 (2), 143−146. DOI: 10.2478/jef-2020-0010.

Tuisk, Astrid (2020). Filmidest inspireeritud laste ja noorte mängud 1950. aastate Eestis. Keel ja Kirjandus, 1-2, 95−111. (1.1)

Vaik, Kristiina; Sirts, Kairit; Muischnek, Kadri (2020). Dimensionaalne tekstimudel. Teoreetiline ülevaade. – Keel ja Kirjandus, 10, 875−898. (1.1)

van Gorkum, Stijn (2020). Metaethical Pluralism and Disagreement. – Trames: Journal of the Humanities and Social Sciences, 24 (3), 459-483. (1.1)

Voolaid, Piret; Voolaid, Kalle (2020). Eesti spordikommentaatorite ütlused rahvahuumori allikana [Sport commentators’ gaffes as a source for folk humour]. Keel ja Kirjandus, 1-2, 44−61.

Vurma, Allan (2020). Amplitude Effects of Vocal Tract Resonance Adjustments When Singing Louder. Journal of Voice. DOI: 10.1016/j.jvoice.2020.05.020. (1.1)

Yallop, Roger M. A. Yallop; Taremaa, Piia; Leijen, Djuddah A. J. (2020). The affect and effect of asynchronous written feedback comments on the peer feedback process: an ethnographic case-study approach within one L2 English doctorate writing group. Journal of Writing Research.

Special issues of journals, annual publications

Habicht, Külli; Hennoste, Tiit; Metslang, Helle (Toim.) (2019). Linguistic Variation (special issue). 5 (1). www.degruyter.com/view/j/opli.2019.5.issue-1/issue-files/opli.2019.5.issue-1.xml (4.1)

Hiiemäe, Reet (külalistoimetaja); Kõiva, Mare; Kuperjanov, Andres (2020). Mäetagused, 77. Vaikimine. DOI: 10.7592/MT2020.77

Kalmre, Eda (2020). Keel ja Kirjandus 1-2. Meedia. Mütoloogia. Folkloor. 

Kurvet-Käosaar, Leena, Ojamaa, Triinu (guest eds.); Kõiva, Mare; Kuperjanov, Andres (2020). Folklore: EJF, 78. Migration and Diasporas, http://www.folklore.ee/folklore/vol78/.

Kurvet-Käosaar, Leena, Ojamaa, Triinu (guest eds.); Kõiva, Mare; Kuperjanov, Andres (2020). Folklore: EJF, 79. Migration and Diasporas, http://www.folklore.ee/folklore/vol79/.

Kõiva, Mare; Kuperjanov, Andres (2020). Mäetagused, 76 DOI: 10.7592/MT2020.76.

Kõiva, Mare; Kuperjanov, Andres (2020). Mäetagused, 78. Meditsiiniantropoloogia. DOI: 10.7592/MT2020.78 

Langemets, Margit; Linkgreim, Maria-Maren; Metslang, Helle; Ogren, David Paul (Toim.) (2020). Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat. Estonian Papers in Applied Linguistics. DOI: 10.5128/ERYa16. (4.1)

Mets, Ave (külalistoimetaja), Müürsepp, Peeter, Moktefi, Amirouche ja Pietarinen, Ahti-Veikko (2020). Acta Baltica Historiae et Philosophiae Scientiarum, 8:2 erinumber: tehnikafilosoofia; A. Mets toimetas Don Ihde’i ja Robert Rosenbergeri artiklid.

Kõlar, Anu (2020). Res Musica 11. Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Kirjastus. (4.1.)

Laak, Marin; Labi, Kanni (2020). Methis. Studia humaniora Estonica, No. 25 (spring), Special Issue on literature and technology. University of Tartu Press. (Külalistoimetajad J. Tomberg, I. Männiste). (4.1 Scopus). 

Laak, Marin; Viires, Piret (2020). Methis. Studia humaniora Estonica. Digihumanitaaria erinumber. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus. DOI: 10.7592/methis.v21i26.

Mölder, Bruno; Simm, Kadri (eds) (2020). Disagreements: From Theory to Practice. Special issue of Trames: A Journal of the Humanities and Social Sciences. Vol 24, No. 3. Tallinn: Estonian Academy Publishers. (4.1)

Vlaskina, Nina; Sedakova, Irina (guest eds.); Kõiva, Mare; Kuperjanov, Andres (2020). Folklore: EJF, 80. Birthlore and childlore, http://www.folklore.ee/folklore/vol80/.

Collections, monographs

Erelt, Mati; Erelt, Tiiu; Ross, Kristiina (2020). Eesti keele käsiraamat. [4.,] uuendatud väljaanne. Tallinn: Eesti Keele Instituut, EKSA. (2.4)

Fusillo, Massimo; Grishakova, Marina, eds. (2020). The Gesamtkunstwerk as a Synergy of the Arts. Bruxelles-Bern-Berlin-New York-Oxford-Wien: Peter Lang. (4.1)

Gramigna, Remo (2020). Augustine’s Theory of Signs, Signification, and Lying. De Gruyter. (2.1)

Kepp, Õnne; Hollo, Maarja (koost, toim). (2020). Bernard Kangro. Põues on palanguid, põskedel õhtuse paitus. Avaldamata luuletusi. Võru: Võru Instituut.

Laak, Marin; Saluvere, Tiina (toim) (2020). Euroopa, esteedid ja elulähedus. Semperi ja Barbaruse kirjavahetus 1911-1940. 2 köites. Koostanud P. Rummo. Kommenteerinud P. Rummo, A. Nagelmaa, T. Saluvere, Ü. Treikelder. Tartu: EKM Teaduskirjastus. (3.3) [1116 lk]

Pajusalu, Karl; Hennoste, Tiit; Niit, Ellen; Päll, Peeter; Viikberg, Jüri (2020). Eesti murded ja kohanimed. 3., kohendatud ja täiendatud trükk. Tartu: EKSA. (2.4)

Pchelovodova, Irina; Anisimov, Nikolai (2020). Песни южных удмуртов / Songs of southern Udmurts. Izhevsk-Tartu: UdmFRC UB RAS; Estonian Literary Museum.

Piirimäe, Eva, Lukas, Liina, Schmidt, Johannes (2020). Herder on Empathy and Sympathy/ Einfühlung und Sympathie im Denken Herders. Leiden: Brill. . https://brill.com/view/title/57200 (4.1.)

Ross, Jaan, tõlkija. (2020). Theodor W. Adorno. Uue muusika filosoofia. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.

Ross, Johanna (koostaja); Annus, Epp (koostaja) (2020). Mitmele isandale loodud kunst. Sotskolonialism ja Eesti. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.

Sakova, Aija (2020). Mäletamise poeetika. Ene Mihkelsoni ja Christa Wolfi romaanid lähivaates. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus. (2.1)

Toulouze, Eva; Anisimov, Nikolai (2020). Spring rituals of the Varkled-Böd’ya Udmurt / Весенние обряды удмуртов д. Варклед-Бодья. Tartu: ELM Scholarly Press.

Тулуз, Ева; Попова, Елена; Анисимов, Николай (2020). Современная удмуртская культура. Том I. Tallinn: Tallinna ülikooli kirjastus. (4.1. erinumber). 

Володина, T.; Кыйва, M.. (2020). Миссия выполнима-2 : Перспективы изучения фольклора: взгляд из Беларуси и Эстонии. Minsk: Беларусская навука.

Õim, Asta; Õim, Katre (2020). Eesti kõnekäänud I [Phrasia Estonica I]. Tartu: EKM Teaduskirjastus. 2.1

Õim, Asta; Õim, Katre (2020). Eesti Kõnekäänud II [Phrasia Estonica II]. Tartu: EKM Teaduskirjastus. 2.1

Doctoral theses

Fischer, Saale (2020). (juh) Toomas Siitan. Tempo ja retooriline ajastamine 17.–18. sajandi instrumentaalmuusika esituses. Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, Doktoriõppe keskus. Käsikiri.

Fiadotava, Anastasiya (2020). (juh) Anastasiya Astapova; Liisi Laineste. Family Humour in Contemporary Belarus: Forms, Practices and Vernacular Reflections (Tänapäeva valgevene perehuumor: väljendusvormid, tavad ja rahvapärased vaated). Tartu Ülikooli Kirjastus, Tartu. (Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, kultuuriteaduste instituut)

Friedenthal, Tiina-Erika (2020). (juh) Urmas Petti; Liina Lukas. Võitlus ja väitlus teatri üle Eesti- ja Liivimaal 18. sajandi lõpus ja 19. sajandi alguses. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, Tartu (2.3)

Hellerma, Juhan (2020). (juh) Jaanus Sooväli, Marek Tamm, Ethan Kleinberg. Mapping Time: Analysis of Contemporary Theories of Historical Temporality. Tartu: Tartu Ülikooli kirjastus (2.3)

Karja, Sven (2020). (juh) Anneli Saro. Eesti teatrite repertuaar aastatel 1986–2006. Dissertationes de studiis dramaticis Universitatis Tartuensis 5. Tartu Ülikooli Kirjastus.

Parder, Marja-Liisa (2020). (juh) Triin Vihalemm. Communication of Alcohol Consumption Practices and Situational Abstinence as a Basis of Prevention: A Study of Estonian Adolescents. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus. (2.3) 

Sikk, Jaak (2020), (juh) Anto Pett; Allan Vurma. Stiimuli abil indutseeritud mentaalse ettekujutuse mõju vabaimprovisatsioonilise mänguprotsessi kvaliteedile. Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, Doktoriõppe keskus. Käsikiri.

Taukar, Marju (2020). Algupäraste ja tõlgitud eestikeelsete tekstide sarnasused ja erinevused. Tallinna Ülikool. Juhendajad: Arvi Tavast; Heiki-Jaan Kaalep (2.3)

Yallop, Roger Michael Alan (2020). The Affect and Effect of Asynchronous Written Artefacts (Cover Letters, Drafts, and Feedback Letters) within L2 English Doctorate Writing Groups. Tartu Ülikooli Kirjastus, Tartu. Juhendajad: Renate Pajusalu; Djuddah Arthur Joost Leijen (2.3)

PUBLICATIONS published by recognised international publishers acknowledged by the Estonian Research Information System (however, outside the WoS and ERIH+ indexes)

Alumäe, Tanel; Valk, Jörgen (2020). The TalTech systems for the Short-Duration Speaker Verification Challenge 2020. INTERSPEECH 2020: October 25-29, 2020, Shanghai, China. Shanghai: International Speech Communication Association, 746−750.

2019

Sihtväärtusega publikatsioonid

Annuk, Eve (2019). Feminism in the Post-Soviet Space: The Geopolitics of Estonian Feminism. – Gender, Place and Culture. A Journal of Feminist Geography.

Annuk, Eve (2019). "Ma armastan meie armastust." Marie Tammani ja Peeter Reisiku kirjad 1908. aastast. Tuna. Ajalookultuuri ajakiri, 2, 124−138.

Annus, Epp (2019). Maakodu Eesti NSV-s: kultuurilised kujutelmad ja argised asjad. Keel ja Kirjandus, 6, 425−440.

Babič, Saša (2019). Barve v slovenskih sodobnih ugankah. Glasnik Slovenskega etnološkega društva, 59 (1), 71−79.

Babič, Saša (2019). Obravnava folklornih obrazcev v osnovnošolskih berilih in revijah. Jezik in slovstvo, 64 (2), 19−30.

Belobrovtseva, Irina (2019). The Bilingual Writer: Two Estonian-Russian Cases and One Russian-Estonian Case, Methis. Studia Humaniora Estonica, nr 17 (21/22), lk 8-25.doi.org/10.7592/methis.v17i21/22 (1.1.)

Belobrovtseva, Irina (2019). Об одном неудавшемся замысле, или Мемориальная доска Всеволоду ишневскому в Таллине. Przeglad Rusycystyczny, 3 (167), 92−104.10.31261/pr.7732. (1.2)

Bjørnevad, Mathias; Jonuks, Tõnno; Bye-Jensen, Peter; Manninen, Mikael A; Oras, Ester; Vahur, Signe; Riede, Felix (2019). The life and times of an Estonian Mesolithic slotted bone ´dagger´. Extended object biographies for legacy objects. Estonian Journal of Archaeology, 23 (2), 103−125.

Chlopicki, Wladyslaw; Laineste, Liisi (2019). Introduction: Communication styles: Between deliberate strategy and ambivalence. Journal of Pragmatics, 153, 15−19, 10.1016/j.pragma.2019.08.001.

Cocchiaro, Mariangela Zoe; Frances, Bryan (2019). Epistemically Different Epistemic Peers. Topoi-an International Review of Philosophy. (1.1)

Davies, Alex (2019). “Cheap” and “expensive” credit points: a case study of their causes and utility at a high course-load university – Tertiary Education and Management, vol 25, nr 2, lk. 181–193. (1.1)

Davies, Alex (2019). Testimonial Knowledge and Context-Sensitivity: a New Diagnosis of the Threat. Acta Analytica. DOI: 10.1007/s12136-018-0357-4.

Davies, Alexander (2019). Testimony, Recovery and Plausible Deniability: a response to Peet. Episteme, 18−38. DOI: 10.1017/epi.2017.15.

Eigi, Jaana (2019). How to think about shared norms and pluralism without circularity: A reply to Anna Leuschner. Studies in History and Philosophy of Science: Part A, xx (xx), 1−6. 10.1016/j.shpsa.2019.01.007. (1.1)

Ermus, Liis (2019). Estonian geminate plosives: some durational characteristics. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics (ESUKA – JEFUL), 10 (1), 35–52. (1.1.)

Frances, Bryan (2019). Justifying a Large Part of Philosophy. Think: Philosophy for Everyone, 18 (51), 93−99. (1.2)

Granlund, Sonia; Kolak, Joanna; Vihman, Virve-Anneli; Engelmann, Felix; Lieven, Elena; Pine, Julian; Theakston, Anna; Ambridge, Ben (2019). Language-general and language-specific phenomena in the acquisition of inflectional noun morphology: A cross-linguistic elicited-production study of Polish, Finnish and Estonian. Journal of Memory and Language, 107, 169−194.10.1016/j.jml.2019.04.004. (1.1)

Heintz, Sonja; Ruch, Willibald; Aykan, Simge; Brdar, Ingrid; Brzozowska, Dorota; Carretero-Dios, Hugo; Chen, Hsueh-Chih; Chlopicki, Wladyslaw; Choi, Incheol; Dionigi, Alberto; Durka, Robert; Ford, Thomas E.; Gusewell, Angelika; Isler, Robert B.; Ivanova, Alyona; Laineste, Liisi; Lajciakova, Petra; Lau, Chloe; Lee, Minha; Mada, Stanca ... Wong, Peter S. O. (2019). Benevolent and Corrective Humor, Life Satisfaction, and Broad Humor Dimensions: Extending the Nomological Network of the BenCor Across 25 Countries. Journal of Happiness Studies, 1−20.10.1007/s10902-019-00185-9.

Hennoste, Tiit (2019). Kirjandus kui vastupanu Nõukogude Eestis Teise maailmasõja järgsel perioodil. Ajalooline Ajakiri, 164/165 (2-3), 225−251.

Hennoste, Tiit; Rääbis, Andriela; Rumm, Andra (2019). Estonian declarative questions: Their usage and comparison with vä- and jah-questions. Journal of Pragmatics, 153, 46−68.10.1016/j.pragma.2019.04.010.

Hiiemäe, Reet (2019). Belief narratives of spirit-animals: a case study on Estonian contemporary folklore. Folklore. Electronic Journal of Folklore, 77, 115–138.

Jonuks, Tõnno; Äikäs, Tiina (2019). Contemporary Deposits at Sacred Places: Reflections on Contemporary Paganism in Estonia and Finland. Folklore. Electronic Journal of Folklore, 75, 7−46.

Jonuks, Tõnno (2019). Mesolithic anthropomorphic sculptures from the Northern Europe. Quaternary International. DOI: 10.1016/j.quaint.2019.09.027.

Järv, Risto (2019). Muna on/ei ole targem kui kana. Keel ja Kirjandus, 8–9, 725−730.

Järv, Risto (2019). The Goldfish and Little Red Riding Hood: Characters and their Combinations in Fairy Tale Jokes and Parodies. Journal of Ethnology and Folkloristics, 13 (1), 9−28.10.2478/jef-2019-0002.

Kalvik, Mari-Liis; Piits, Liisi (2019). Sõna esinemissagedus ja tähenduste eristamise vajadus häälduse mõjutajana. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics (ESUKA – JEFUL), 10 (1), 71–88. (1.1.)

Kattago, Siobhan (2019). Book review of Ghosts, Landscapes and Social Memory by Martyn Hudson. Memory Studies, 12, 3, 346−349. 10.1177/1750698019836239a. (1.1) Kattago, Siobhan (2019). Statelessness, Refugees and Hospitality: Reading Arendt and Kant in the Twenty-First Century. New German Critique, 136 (1), 15−40. 10.1215/0094033X-7214653. (1.1)

Kokkov, Kristin (2019). Warrants, Middle-Range Theories and Inferential Scaffolding in Archaeological Interpretation. Perspectives on Science, 27 (2), 171−186. 10.1162/posc_a_00304. (1.1)

Korb, Anu (2019). Ottessoni Roosi vanamesi jutud. Siberi eestlaste muinasjutud Eesti Rahvaluule Arhiivis. Keel ja Kirjandus, 12, 980−993.

Kotta, Kerri (2019). On Rhetoric of the Main Key Area in the First-Movement Exposition: The Case of Early Beethoven. – Rivista di Analisi e Teoria Musicale, Anno XXIV n. 1, lk. 39–60 (1.1)

Kurvet-Käosaar, Leena; Hollo, Maarja (2019). Life Writing´s Coming of Age: The Year in Estonia. Biography, 42 (1), 41−48.10.1353/bio.2019.0007.

Kurvet-Käosaar, Leena; Ojamaa, Triinu; Sakova, Aija (2019). Situating Narratives of Migration and Diaspora: An Introduction. Trames : Journal of the Humanities and Social Sciences, 23 (2), 125−143.10.3176/tr.2019.2.01.

Kuusk, Külliki (2019). Puustusmaa kirjanik Veera Saar. Veera Saare elu- ja loominguloolised seosed eestlaste asundustega Tikapesas. Tuna, 1, 115−128.

Kõiv, Riin (2019). Causal Social Construciton. Journal of Social Ontology, 5 (1), 77-99. doi.org/10.1515/jso-2019-0006. (1.1)

Kõiva, Mare. (2019). The Wolf: Human/Non-Human Relations On The Basis Of Etiologies And Verbal Communication. Folklore: Electronic Journal of Folklore, 77, 181−199.10.7592/FEJF2019.77.koiva.

Kõvamees, Anneli (2019). Literature Defined by Language? Some Remarks on the Definition of Estonian Literature. Interlitteraria, 24 (1), 236−246.10.12697/IL.2019.24.1.17. (1.1)

Laak, Marin; Veskis, Kaarel; Gerassimenko, Olga; Kahusk, Neeme; Vider, Kadri (2019). Digidokumendist tekstikorpuseks: Semperi ja Barbaruse kirjavahetuse töötlemine masinanalüüsitavaks päringusüsteemis KORP. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics (ESUKA – JEFUL), 10 (2), 1−18.

Laak, Marin; Viires, Piret (2019). Kirjandus ja digitaalne tehnoloogia. Methis. Studia humaniora Estonica, 18 (23), 129−147.10.7592/methis.v18i23.

Laineste, Liisi; Fiadotava, Anastasiya; Jonuks, Tõnno (2019). Naljad kirikutegelastest Eestis ja Valgevenes XIX–XXI sajandil. – Keel ja Kirjandus, nr 12, lk. 937-959 (1.1)

Laineste, Liisi; Chlopicki, Wladyslaw (2019). Co-construction of metaphors in Estonian conversation. Journal of Pragmatics, 153, 92−102.10.1016/j.pragma.2019.04.006.

Laineste, Liisi, Lockyer, Sharon (2019). Introduction: Special Issue dedicated to Christie Davies. HUMOR: International Journal of Humor Research, 32 (2).10.1515/humor-2019-0013.

Lobanova, Liudmila; Kuznetsov, Nikolay (2019). Introduction. Komi Folklore Studies: Connecting Points. – Folklore. Electronic Journal of Folklore, 76, 7−14. 10.7592/FEJF2019.76.introduction. (1.1)

Lohk, Ahti; Ross, Kristiina (2019). Joachim Rossihniuse ja Heinrich Stahli perikoopide võrdlus. – Emakeele Seltsi aastaraamat 64 (2018), Tallinn: Teaduste Akadeemia Kirjastus, lk 65–110. (1.1.)

Lotman, Mihhail; Pilshchikov, Igor; Lotman, Maria-Kristiina (2019). Peter Grzybek (22.11.1957 - 29.05.2019). Studia Metrica et Poetica, 6 (1), 119−122.10.12697/smp.2019.6.1.05.

Lukas, Liina (2019). Eesti ja läti luule sünd saksa laulu vaimust I. Keel ja Kirjandus, 10, 761−774.

Lukas, Liina (2019). Eesti ja läti luule sünd saksa laulu vaimust II. Keel ja Kirjandus, 11, 868−878.

Marling, Raili (2019). Olukorraline teadmine tõejärgsel ajastul. Keel ja Kirjandus, LXII (8-9), 624−635.

Marling, Raili (2019). „Muutume masinateks“. Tehnoloogia ja soolistatud kehad ameerika modernismis. Methis. Studia Humaniora Estonica, 18 (23), 54−72.10.7592/methis.v18i23.14799.

Meister, Einar; Meister, Lya (2019). Eesti laste kõne II. Vokaalide akustiline analüüs. Keel ja Kirjandus, 62 (4), 282−295. (1.1)

Meister, Einar; Meister, Lya (2019). Production of Estonian vowels by Finnish speakers. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics (ESUKA – JEFUL), 10 (1), 129−143. (1.1)

Merilai, Arne (2019). Tehnikapööre ja luulekääne: tule Jumal appi. Methis. Studia humaniora Estonica, 18 (23), 93−109.10.7592/methis.v18i23.14801 .

Merilai, Arne; Katre Talviste (2019). A Small Literature in the Service of Nation-Building: the Estonian Case. Interlitteraria, 24 (1), 247−260.10.12697/IL.2019.24.1.18.

Mets, Ave (2018). Female mountain, masculine mining: an interpretation of Entbergen. Eidos. Revista de Filosofía de la Universidad del Norte, 29, 119−149. (1.1)

Mets, Ave (2018). Normativity of scientific laws (I): Two kinds of normativity. Problemos, 93, 60−69.10.15388/Problemos.2018.93.11751. (1.1)

Mets, Ave (2019). A philosophical critique of the distinction of representational and pragmatic measurements on the example of the periodic system of chemical elements. Foundations of Science, 24, 1, 73−93. 10.1007/s10699-018-9567-x (1.1)

Metslang, Helle; Habicht, Külli (2019). XIX sajandi eesti kirjakeel – vahekeelest sulandkeeleks. Emakeele Seltsi aastaraamat, 64, 111−140.10.3176/esa64.04.

Ojamaa, Triinu (2019). How to Get Involved? The Integration Strategies of World War II Refugees. Trames : Journal of the Humanities and Social Sciences, 23 (2, 2), 173−188.10.3176/tr.20192.04.

Oras, Janika (2019). Individual Rhythmic Variation in Oral Poetry: The Runosong Performances of Seto Singers. Open Linguistics, 5, 569−581.10.1515/opli-2019-0031. (1.1)

Oruaas, Riina (2019). Posthumanistliku teatriteksti võimalikkusest. Keel ja Kirjandus, 7, 534−550.

Pajupuu, Hille; Altrov, Rene; Pajupuu, Jaan (2019). The effects of culture on voice likability. Trames : Journal of the Humanities and Social Sciences, 239−257. (1.1)

Pajupuu, Hille; Altrov, Rene; Pajupuu, Jaan (2019). Towards a vividness in synthesized speech for audiobooks. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics (ESUKA – JEFUL), 10 (1), 167−190. (1.1.)

Piits, Liisi; Kalvik, Mari-Liis (2019). Palatalisatsioonist ühesilbilistes i-tüvelistes pika vokaaliga sõnades. Roos närtsis, sest vaas oli tühi. Keel ja Kirjandus, 7, 513−533. (1.1.)

Pilvik, Maarja-Liisa (2019) Assessing the productivity of the Estonian deverbal suffix -mine in five registers of Estonian. – SKY Journal of Linguistics, 32, 75−103. (1.1)

Pilvik, Maarja-Liisa; Muischnek, Kadri, Jaanimäe, Gerth; Lindström, Liina; Lust, Kersti; Orasmaa, Siim; Türna, Tõnis (2019). Möistus sai kuulotedu: 19. sajandi vallakohtuprotokollide tekstidest digitaalse ressursi loomine. Eesti Rakenduslingvistika Ühingu Aastaraamat. Estonian Papers in Applied Linguistics , 15, 139−158.

Pook, Hanna (2019) The pronoun kes ‘who’ and its referent’s animacy in Estonian dialects. – SKY Journal of Linguistics, 32, 105−144. (1.1)

Prillop, Külli (2019). Morae in Estonian. A Reply to Natalja Kuznetsova’s paper “Estonian word prosody on the Procrustean bed of morae” – ESUKA (2).

Pärismaa, Liina (2019). Analüütilised tulevikutarindid 17.–18. sajandi põhjaeesti kirjakeeles. Emakeele Seltsi aastaraamat, 64, 141−167. (1.1)

Pärt, Elen (2019). Oma lausete täpset sidumist pole ta endale mureks võtnud. Komplekssete interrogatiiv-relatiivadverbide kasutusdünaamika. Keel ja Kirjandus, 10, 806−825.

Reile, Maria; Taremaa, Piia; Nahkola, Tiina Liisa Marjatta; Pajusalu, Renate (2019). Reference in the borderline of space and discourse: a free production experiment in Estonian, Finnish and Russian. Linguistica Uralica, 185−208. (1.1)

Ross, Kristiina (2019). Meie ja teie eesti kirjakeel. – Keel ja Kirjandus, 1-2, lk 57–68. (1.1)

Ruch, Willibald; Boutonnet, Josianne; Laineste Liisi; Platt, Tracey; Rayz, Julia; Ritchie, Graeme (2019). Christie Davies at the Humor Summer School. HUMOR: International Journal of Humor Research, 32 (2).10.1515/humor-2018-0047.

Ruutma, Mirjam (2019). Do contact languages influence the distribution of prepositions in Estonian dialects? - Nordic Journal of Linguistics, 42(3), 365-384. doi:10.1017/S033258651900009X (1.1)

Rääbis, Andriela; Hennoste, Tiit; Rumm, Andra; Laanesoo, Kirsi (2019). They are so stupid, so stupid. Emotional affect in Estonian school-related complaints. Journal of Pragmatics, 153, 20−33. 10.1016/j.pragma.2019.02.016. (1.1)

Sahkai, Heete; Mihkla, Meelis (2019). Intensiivsus, rõhk ja välde eesti keeles. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics (ESUKA – JEFUL), 10 (1), 191−210. (1.1.)

Sahkai, Heete; Tamm, Anne (2019). Verb placement and accentuation: Does prosody constrain the Estonian V2? Open Linguistics, 5 (1), 729−753. DOI: 10.1515/opli-2019-0040.

Sarv, Mari (2019). Teadlase moraalsed valikud kultuurimälu loomisel. Keel ja Kirjandus, 8-9, 673−681.

Sooväli, Jaanus (2019). Filosoofia, metafüüsika ja mõistete ajalugu: Gustav Teichmüller päri(ne)misest. Tuna. Ajalookultuuri ajakiri, 129−135. (1.1)

Sova, Henrik (2019). A Non-substantial Meta-semantics for Global Expressivism. Acta Analytica, 1−10.10.1007/s12136-019-00385-1 (1.1)

Sutrop, Margit (2019). Should We Trust Artificial Intelligence? Trames : Journal of the Humanities and Social Sciences, 23 (4), 499−522.10.3176/tr.2019.4.07.

Šorli, Maja; Toome, Hedi-Liis (2019). Is Theatre Personally and Socially Relevant? Empirical Insight into Theatrical Experience. Nordic Theatre Studies, 30 (2), 115−132.10.7146/nts.v30i2.112955

Talviste, Katre (2019). Traditsioon ja avangard eesti kirjandusõpetuse kujunemisloos. – Philologia Estonica Tallinnensis, 4, 32−55. (1.1)

Tooming, Uku. 2019. Active Desire. Philosophical Psychology, 1-24. 10.1080/09515089.2019.1629406. (1.1)

Vihman, Virve-Anneli; Nelson, Diane (2019). Effects of Animacy in Grammar and Cognition: Introduction to Special Issue. Open Linguistics, 5 (1), 260−267.10.1515/opli-2019-0015.

Voolaid, Piret (2019). Context- and Belief-Related Aspects of Estonian Riddles. Folklore. Electronic Journal of Folklore, 75, 131−148.10.7592/FEJF2019.75.voolaid. (1.1)

Special issues of journals, annual publications

Habicht, Külli; Hennoste, Tiit; Metslang, Helle (Toim.) (2019). Linguistic Variation (special issue). 5 (1). www.degruyter.com/view/j/opli.2019.5.issue-1/issue-files/opli.2019.5.issue-1.xml

PUBLICATIONS published by recognised international publishers acknowledged by the Estonian Research Information System (however, outside the WoS and ERIH+ indexes)

Hiiemäe, Mall (2019). Allikukivi koobas ja allikas kohapärimuses. Inge Annom, Risto Järv, Kadi Sarv (Toim.). Pühad allikad (107−136). Tartu: EKM Teaduskirjastus. (Paar sammukest. Eesti Kirjandusmuuseumi aastaraamat; 27). DOI: 10.7592/PS/27.hiiemae. (1.2)

Lindström, Liina; Pilvik, Maarja-Liisa; Ruutma, Mirjam; Uiboaed, Kristel (2019). On the use of perfect and pluperfect in Estonian dialects: frequency and language contacts. In: Sofia Björklöf & Santra Jantunen (Ed.). Multilingual Finnic – Language contact and change (155-−193). Helsinki: Finno-Ugrian Society. (Uralica Helsingiensia). DOI: 10.33341/uh.85035. (3.2)

Remmel, Mari-Ann (2019). Pühakud, kündjad ja vasarapildujad: mõnest piirkondlikust eripärast eesti kohamuistendites. Inge Annom, Risto Järv, Kadi Sarv (Toim.). Pühad allikad. Eesti Kirjandusmuuseumi aastaraamat XXVII. (13−54). Tartu: Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus. (Paar sammukest. Eesti Kirjandusmuuseumi aastaraamat).  https://doi.org/10.7592/PS/27.remmel (1.2)

2018

Anderson, Jaanika; Lotman, Maria-Kristiina (2018). Intrasemiotic translation in the emulations of ancient art (On the example of the collections of the University of Tartu Art Museum). Semiotica: Journal of the International Association for Semiotic Studies, 222, 1−24.10.1515/sem-2016-0118.

Annuk, Eve (2018). Feminism in the Post-Soviet Space: The Geopolitics of Estonian Feminism. – Gender, Place and Culture. A Journal of Feminist Geography.

Annus, Epp (2018). Afekt, koloniaalsus, rahvuslus ja kultuuriuuringud. Keel ja Kirjandus, LXI, 1-2, 7−10.

Arukask, Anni; Kriisa, Kaidi; Lotman, Maria-Kristiina; Truusalu, Tuuli Triin; Uudevald, Martin; Viiding, Kristi (2018). Verse texts in the Latin inscriptions of Estonian ecclesiastical space: meter and prosody. Studia Metrica et Poetica, 5 (1). 80−104. doi: 10.12697/smp.2018.5.1.04.

Babič, Saša (2018). Barve v slovenskih ugankah. Glasnik Slovenskega etnološkega društva, 58 (1-2), 43−53.

Babič, Saša, Voolaid, Piret (2018). Swearing: dissolution into nothingness. Studia mythologica Slavica, 21, 147−159. https://ojs.zrc-sazu.si/sms/article/view/7071/6625.

Belobrovtseva, Irina. (2018). Vyacheslav Vsevolodovich da Vinci. Novoe literaturnoe obozrenie, 153, 176−184.

Davies, Alexander (2018). A liberal anti-porn feminism? Social Theory and Practice, 44 (1), 21−48.10.5840/soctheorpract2017112027.

Davies, Alexander (2018). Infallibilism and easy counter-examples in Grazer Philosophische Studien https://doi.org/10.1163/18756735-000054.

Davies, Alex (2018). Testimonial Knowledge and Context-Sensitivity: a New Diagnosis of the Threat. Acta Analytica. https://doi.org/10.1007/s12136-018-0357-4.

Fiadotava, Anastasiya (2018). “Who sharpens the knives in my house?” Belarusian jokes about adultery at the turn of the 21st century. European Journal of Humour Research, 6 (2), 23−39.

Fiadotava, Anastasiya (2018). Cooking with humour: A study of Belarusian humorous folklore about family cooking. Folklore. Electronic Journal of Folklore, 71, 91−112.10.7592/FEJF2018.71.fiadotava.

Frances, Bryan; Cocchario, Mariangela Zoe (2018). The Significance of Economics for the Epistemology of Disagreement, in a special issue of TOPOI on Epistemic dimensions of disagreement: Perspectives from Argumentation Theory and Philosophy.

Gorsič, Ave (2018). The Academics and the Recording of Folk Medicine in Estonia from the late 19th Century to the 1970s. Letonica, 38, 143−162.

Gramigna, Remo; Marling, Raili (2018). Scenarios as a tool for critical thinking: Climate change awareness and denial as a case study. Essachess. Journal for Communication Studies, 11 (2, 22).

Habicht, Külli; Hennoste, Tiit; Jürine, Anni; Metslang, Helle; Ogren, David; Pärismaa Liina; Sokk, Olle (2018). Language change mirroring social change: constructions with saama ‘get’ and nonfinite verb forms in different periods and registers of written Estonian. Linguistica Uralica, Vol 54 Iss 3, 169−190.

Hennoste, Tiit (2018). Kirjandus, teadus ja rahvus. – Keel ja Kirjandus, 1-2, 92–103.

Hollo, Maarja (2018). "Püsida aja kiuste, laulda aja kiuste..." Katkendeid Bernard Kangro ja Salme Ekbaumi kirjavahetusest. Tuna. Ajalookultuuri ajakiri, 1, 105−122.

Hollo, Maarja (2018). Traumast romaanini. Salme Ekbaumi romaani “Ristitants” žanr, poeetika ja ajalooline kontekst. – Keel ja Kirjandus, 12, 959–975.

Jets, Kairi (2018). How is Fear Constructed? A Narrative Approach to Social Dread in Literature. - Interlitteraria, nr 23/2, 427-441.

Johanson, Kristiina; Jonuks, Tõnno (2018). Are We Afraid of Magic? Magical Artifacts in Estonian Museums. Material Religion: The Journal of Objects, Art and Belief, 14 (2), 199−217.10.1080/17432200.2018.1443894.

Jonuks, Tõnno; Oras, Ester; Best, Julia; Demarchi, Beatrice; Mänd, Raivo; Presslee, Samantha; Vahur, Signe (2018). Multi-method analysis of avian eggs as grave goods: Revealing symbolism in conversion period burials at Kukruse, NE Estonia. Environmental Archaeology: The Journal of Human Palaeoecology, 1−14.10.1080/14614103.2016.1263374.

Järv, Risto; Kaasik, Mairi (2018). Estonian fairy tales “Up the beanstalk into heaven” and “Coal porridge: Two tales of growing up”. Journal of Ethnology and Folkloristics, 12, 1, 7−20.10.2478/jef-2018-0002.

Kaalep, Heiki-Jaan (2018). Statistika koht keelemudelis. Keel ja Kirjandus, 8-9, 713−121.

Kaur, Kairit (2018). Inglise luule ja draama baltisaksa retseptsioonist. Eestimaa Kirjanduse Ühingu raamatukogu põhjal. Keel ja Kirjandus, 5, 365−381.

Kelli, Aleksei; Vider, Kadri; Kull, Irene; Siil, Triin; Lindén, Krister; Tavast, Arvi; Värv, Age; Ginter, Carri; Meister, Einar (2018). Keeleressursside loomise ja kasutamisega seonduvaid isikuandmete kaitse küsimusi. Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat, 14, 77−94. doi:10.5128/ERYa14.05.

Kirss, Tiina (2018). Beyond the Beehive: Poetic Geographies in Ivar Ivask`s Baltic Elegies. Methis 21-22.

Kirss, Tiina (2018). Kaks idealisti. Leeni Ploompuu ja Eduard Hubeli kirjavahetus 1906-1908. Tuna, 2, 107-119.

Kitsik, Eve (2018). Answering Existence Questions in the Best Language for Inquiry. Philosophia. Philosophical Quarterly of Israel.

Kitsik, Eve (2018). Explication as a Strategy for Revisionary Philosophy. Synthese.

Kõiva, Mare (2018). Interview with Monika Kropej Telban and Katja Hrobat Virloget, Editors of Studia Mythologica Slavica. After Two Decades of the Journal. Folklore: Electronic Journal of Folklore, 71, 217−220.

Kõvamees, Anneli (2018). Constructing a Text, Creating an Image: The Case of Johannes Barbarus. Interlitteraria, 23 (1), 33−47.

Kõvamees, Anneli (2018). Variations on a Motive: Hamsun and Tammsaare. Interlitteraria, 23 (2), 354−366.10.12697/IL.2018.23.2.11.

Käsper, Marge; Marling, Raili (2018). Diskursuseanalüüsi muutuv suhe kvantifitseerimisega inglis- ja prantsuskeelses traditsioonis. Keel ja Kirjandus, LXI (8-9), 728−746. http://kjk.eki.ee/ee/issues/2018/8-9/1084

Laak, Marin (2018). Globaalne Ivar Ivask ja Eesti: “Tagebücher” 1957–1963. Tuna: Ajalookultuuri ajakiri, 4, 115−133.

Laineste, Liisi (2018). The Taste of “Estonianness”: Cookbooks as Part of Nation-Building in Estonia. Folklore: Electronic Journal of Folklore, 71 (1), 55−73.

Lindström, Liina; Pilvik, Maarja-Liisa (2018). Korpuspõhine kvantitatiivne dialektoloogia. Keel ja Kirjandus, 8-9, 643−662.

Mets, Ave (2018). A philosophical critique of the distinction of representational and pragmatic measurements on the example of the periodic system of chemical elements. Foundations of Science, 1−21.10.1007/s10699-018-9567-x .

Mets, Ave (2018). Female mountain, masculine mining: An interpretation of Entbergen. Eidos: Revista de Filosofía de la Universidad del Norte, 29, 119−149.

Mets, Ave (2018). Normativity of scientific laws (I): Two kinds of normativity. Problemos, 93, 60−69.10.15388/Problemos.2018.93.11751.

Mets, Ave (2018). Normativity of scientific laws (II): Aspects of implicit normativity. Problemos, 94, 49−60.10.15388/Problemos.0.0.11994.

Metslang, Helle (2018). Kas rahvusel on kohta lingvisti peas? – Keel ja Kirjandus, LXI (1-2), 50−55.

Mihkelev, Anneli (2018). Literary Symbols as the Creative and Original Impulses of Literary Creation. Interlitteraria, 23/ 2, 367-382.

Ojamaa, Triinu (2018). Patriotism and Love in the Context of the Estonian Western Diaspora. Folklore: Electronic Journal of Folklore, 72,181−202. doi:10.7592/FEJF2018.72.ojamaa.

Oras, Ester; Tõrv, Mari; Jonuks, Tõnno; Malve, Martin; Radini, Anita; Isaksson, Sven; Gledhill, Andy; Kekišev, Ott; Vahur, Signe; Leito, Ivo (2018). Social food here and hereafter: Multiproxy analysis of gender-specific food consumption in conversion period inhumation cemetery at Kukruse, NE-Estonia. Journal of Archaeological Science, 97, 90−101.10.1016/j.jas.2018.07.001.

Orsi, Francesco (2018). Normative judgment and rational requirements: A reply to Ridge. Analytic Philosophy, 59 (2), 281−290. doi:10.1111/phib.12127.

Orsi, Francesco (2018). Ethical non-naturalism and the guise of the good. Topoi, 37 (4), 581−590.10.1007/s11245-017-9455-y.

Orsi, Francesco (2018). Mill and Sexual Reform. Think, 17 (50), 101−112.10.1017/S147717561800026X.

Paats, A.; Alumäe, T.; Meister, E.; Fridolin, I. (2018). Retrospective analysis of clinical performance of an Estonian speech recognition system for radiology: effects of different acoustic and language models. Journal of Digital Imaging, 31 (5), 615−621.10.1007/s10278-018-0085-8.

Pajusalu, Renate; Reile, Maria; Hint, Helen; Nahkola, Tiina; Taremaa, Piia (2018). Relative clauses in a spatial and narrative context in Estonian, Finnish and Russian. SKY Journal of Linguistics, 31.

Pärismaa, Liina (2018). Eituse väljendamise vormivalikutest XVII-XVIII sajandi põhjaeesti tekstides. Keel ja Kirjandus, 7, 560−578.

Ross, Jaan (2018). Doktoriväitekiri emotsioonidest eestikeelses kõnes. Keel ja Kirjandus, 61 (3), 244−248.

Ross, Jaan (2018). Viini salvestised ja Berliini salvestised. Keel ja Kirjandus, 61 (12), 1004−1006.

Ross, Kristiina (2018) Teemanumbri sünnist. Keel ja Kirjandus, 1-2, 1-6.

Saarlo, Liina (2018). Sovetiseerimine kui eesti rahvusliku folkloristika konservant. Keel ja Kirjandus, 1-2, 136−152.

Sakova, Aija (2018). Ahasveeruse tunnistus. Kirjanduslik palverännak kui eetiline kohustus Ene Mihkelsoni „Ahasveeruse unes”. Keel ja Kirjandus, 4, 285−296.

Sarv, Mari (2018). Rahvusteadused kui iseenda mõtestamine. Keel ja Kirjandus, LXI (1-2), 11−14.

Siitan, Toomas (2018). Kurblugu Helme ja Paistu orelite hävitamisest 1329. aastal paganlike leedulaste poolt. Tuna: Ajalookultuuri ajakiri, 2, 8−13.

Simm, Kadri (2018). Can Theories of Global Justice Be Useful in Humanitarian Response? Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics, 27, 2, 261−270.10.1017/S0963180117000597.

Talvet, Jüri (2018). Comparative Literature, World Literature and Ethical Literary Criticism. Literature’s “Infra-Other”. Interlitteraria. 23.1. Ethical Literary Criticism. Miscellanea. Tartu: University of Tartu Press, 2018, pp. 6-18. ISSN 1406-0701.

Talvet, Jüri (2018). Literary Creativity and Transgeniality. Interlitteraria, 23 (2), 215−232. Influence and Originality in Literary Creation. Tartu: University of Tartu Press. doi:10.12697/IL.2018.23.2.2. (1.1)

Toulouze, Eva; Sadikov, Ranus; Vallikivi, Laur; Niglas, Liivo; Anisimov, Nikolai (2018). Continuity and revitalisation in sacrificial rituals by the Eastern Udmurt. Part I. The collective sacrificial rituals by the Bashkortostan Udmurt: Rooted in tradition. Folklore: Electronic Journal of Folklore, 72, 203−2018.10.7592/FEJF2018.72.udmurt1.

Toulouze, Eva; Sadikov, Ranus; Vallikivi, Laur; Niglas, Liivo; Anisimov, Nikolai (2018). Continuity and Revitalisation in Sacrificial Rituals by the Eastern Udmurt. Part II. Collective Sacrificial Rituals by the Bashkortostan Udmurt: Revitalisation and Innovation. Folklore: Electronic Journal of Folklore, 73, 117−144.10.7592/FEJF2018.73.udmurt2

Toulouze, Eva; Anisimov, Nikolai (2018). “The Year Replaces the Year.” Udmurt Spring Ceremonies of the Non-Christian Udmurt: An Ethnographic Analysis of Contemporary Ritual Life (on Materials from Varkled-Böd’ya Village). Journal of Ethnology and Folkloristics, 12 (1), 59−94.10.2478/jef-2018-0005.

Tooming, Uku (2018). There Is Something about the Image: A Defence of the Two-Component View of Imagination. Dialectica, 71(1), 121–139.

Vaik, Kristiina; Muischnek, Kadri (2018). Eestikeelsete veebitekstide automaatne liigitamine. Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat, 14, 215−229. doi:doi:10.5128/ERYa14.13.

Veismann, Ann; Klavan, Jane; Õim, Haldur (2018). Teoreetiline keeleteadus ja kvantitatiivsed meetodid. Keel ja Kirjandus, 8-9, 609–621.

Vihman, Virve-Anneli (2018). Language interaction in emergent grammars: Morphology and word order in bilingual children´s code-switching. Languages, 3, 1−23.

Vihman, Virve-Anneli (2018). Pilk laste keeleomandamisele: teoreetilistest alustest ja kvantitatiivsetest lähenemistest. Keel ja Kirjandus, 8/9, 622-642.

Vurma, Allan (2018). Spectral envelope consistency singing diatonic scales with different dynamics contours. Musicae Scientiae, 1−24. doi:10.1177/1029864918798136.

2017

Annuk, Eve (2017). Paraadile! Paraadile? Fotod Eesti NSV esimestest sõjajärgsetest 1. Mai ja Oktoobrirevolutsiooni aastapäeva paraadides. Tuna, 1, 121–132.

Annuk, Eve (2017). Stalinismi “Teised”: Ilmi Kolla kui teisitimõtleja. Methis: Studia humaniora Estonica, 20, 35–56.

Annuk, Eve (2017). Õigus olla eriline. Keel ja Kirjandus, 6, 472–474.

Annus, Epp (2017). Ma tõstan klaasi vene rahva terviseks: sotskolonialismi diskursiivsed alustalad. Methis: Studia humaniora Estonica, 20, 4−26.

Annus, Epp (2017). Ben Highmore ja esteetiline uurijateadlikkus. Methis: Studia humaniora Estonica, 19, 151−155.

Baran, Anneli (2017). Eestikeelse termini kõnekäänd kujunemislugu. Mäetagused, 69, 77−108. (1.1). http://dx.doi.org/10.7592/MT2017.69.baran.

Baran, Anneli (2017). Vellerismist − ühest erilisest väikevormist. Methis: Studia humaniora Estonica, 19, 31−52. (1.1)

Baran, Anneli (2017). Virumaa vanasõnad ja kõnekäänud. Mäetagused 66, 139−160. (1.1). http://dx.doi.org/10.7592/MT2017.66.baran.

Bodniece, Līva; Kučinskienė, Audronė; Lotman, Maria-Kristiina (2017). Kreeka pärisnimed antiikkirjanduse õpikutes Baltimaade näitel. Keel ja Kirjandus, 291−304.

Bohl, Vivian (since 2017 Vivian Puusepp) (2017). No joint ownership! Shared emotions are social-relational emotions. Studia Philosophica Estonica, 9 (1), 111−135.

Davidjants, Brigitta; Ross, Jaan (2017). Conflicts in music in the South Caucasus: The case of Armenians and Azerbaijanis. Musicae Scientiae, 21 (4), 430−441. (1.1)

Davies, Alexander (2017). Elaboration and intuitions of disagreement. Philosophical Studies, 174 (4), 861−875. (1.1)

Davies, Alexander (2017). Entailments are cancellable. Ratio, 30 (3), 288−304. (1.1)

Davies, Alexander (2017). Using “not tasty” at the dinner table. Organon F, 24 (3), 405−426. (1.1)

Davies, Alexander (2017). Testimony, Recovery and Plausible Deniability: A Response to Peet. Episteme.(1.1)

Ermus, Liis (2017). Eesti keele lühikeste klusiilide häälduse variatsioon. Mäetagused, 68, 27–52. http://dx.doi.org/10.7592/MT2017.68.ermus.

Fiadotava, Anastasiya (2017). School and the value of knowledge: Transformations in Belarusian jokes about education. European Journal of Humour Research, 5 (2), 51−70. doi: 10.7592/EJHR2017.5.2.fiadotova.

Goršič, Ave (2017). Kirjandusmuuseumi ja humanitaarteaduste ümber toimunud avalik diskussioon aastatel 1967–1968. Keel ja Kirjandus, 10, 771−786. (1.1)

Habicht, Külli; Keevallik, Leelo (2017). Grammaticalization, (inter)subjectification, and sequencing of actions: The Estonian epistemic (question) particle ega. Linguistica Uralica 53 (2), 81−104. (1.1)

Habicht, Külli; Prillop, Külli (2017). Polüfunktsionaalne pidama-verb XVII sajandi kirjakeeles. Emakeele Seltsi aastaraamat 62, 38−61. (1.1)

Habicht, Külli; Tragel, Ilona (2017). Saama-verb grammatilistes konstruktsioonides. Keel ja Kirjandus 1, 22−40. (1.1)

Heinmaa, Heidi (2017). Special collections of printed music in the digital archive of the National Library of Estonia. Fontes artis musicae, 64 (2), 175−192. (1.2)

Hellerma, Juhan (2017). Seminar “Mineviku kohalolud” Oslos. Tuna, 2, 154-156. (1.1)

Hennoste, Tiit; Rääbis, Andriela; Laanesoo, Kirsi (2017). Polar questions, social actions and epistemic stance. An exercise in pragmatic typology. Language Typology and Universals 70 (3), 139−161. (1.1)

Hiiemäe, Mall (2017). Kujutelmad üleloomulikest olenditest Virumaa rahvausus. Mäetagused, 66, 51–76. http://dx.doi.org/10.7592/MT2017.66.hiiemae_usund. (1.1)

Hiiemäe, Mall (2017). Virumaa kalendritavad ja nende piirkondlik omapära. Mäetagused, 67, 113–140. http://dx.doi.org/10.7592/MT2017.67.hiiemae_kalender. (1.1)

Hiiemäe, Mall (2017). Ajaloolise Virumaa rahvakultuur uurimisobjektina [Ajakirja erinumbrite 66, 67 eessõna]. Mäetagused, 66, 7−8. (6.8)

Hollo, Maarja (2017). „Ma laulan seni kui tuksub veel elu mu käte all”. Trauma poeetika Bernard Kangro luules. Keel ja Kirjandus, 11, 846−861. (1.1)

Hollo, Maarja (2017). Elulood žanripiiridel. Saateks elulookirjutuse teemanumbrile. Keel ja Kirjandus, 8–9, 577−583. (1.1)

Hollo, Maarja (2017). Rännak kannatuse linnades. Keel ja Kirjandus, 2, 133−136 (6.9)

Jonuks, Tõnno (2017). Bronze tooth pendants from the Late Iron Age: Between real and fictional zooarchaeology. Norwegian Archaeological Review, 50 (2), 135−148. 10.1080/00293652.2017.1367838. (1.1)

Järv, Risto (2017). Virumaa muinasjutud: tõe ja reaalsuse piirimail. Mäetagused, 67, 181–218. http://dx.doi.org/10.7592/MT2017.67.jarv. (1.1)

Järv, Risto (2017). Maailma suurim rahvaluulekogu!? Eesti Rahvaluule Arhiiv 90. Keel ja Kirjandus, 10, 806–808. http://kjk.eki.ee/ee/issues/2017/10/978. (6.8)

Jürine, Anni; Habicht, Külli (2017). Grammaticalization of complex items: Estonian nii et ‘so that’. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri / Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics 8 (2), 35-58. (1.1)

Kalda, Mare (2017). Virumaa kohajutud. Mäetagused: Elektrooniline ajakiri, 66, 77−97. http://dx.doi.org/10.7592/MT2017.66.kalda. (1.1)

Kalkun, Andreas (2017). Introducing Setos on Stage: On the Early Performances of Seto Singing Culture. Folklore: Electronic Journal of Folklore 68, 7−42. http://dx.doi.org/10.7592/FEJF2017.68.kalkun. (1.1)

Kalkun, Andreas; Vuola, Elina (2017). The Embodied Mother of God and the Identities of Orthodox Women in Finland and Setoland. Religion & Gender, 18−41. (1.2)

Kalmre, Eda (2017). "Jälle uudist, mis on uus...". Rahvalik ballaad ja jutud Sambla Anust. Keel ja Kirjandus, 3, 197–210. (1.1)

Kalmre, Eda (2017). Introduction: The Social and Political Dynamic of Conspiracy Theories, Rumours, Fake News, and Belief Narratives. Folklore: Electronic Journal of Folklore, 69, 7−14. http://dx.doi.org/10.7592/FEJF2017.69.introduction.

Kalvik, Mari-Liis; Piits, Liisi (2017). Varieeruva vältega sõnad: häälduseelistused ja määramisraskused. Mäetagused, 68, 83-100. http://dx.doi.org/10.7592/MT2017.68.kalvik_piits. (1.1)

Kattago, S. (2017). Haunted House: Memory, Ghosts and Political Theology in Lenin´s Mausoleum. Constellations, 24, 4, 555−569. 10.1111/1467-8675.12331.

Kikas, Katre (2017). Rahvaluulekogujate elulood Jakob Hurda rahvaluulekogus. Keel ja Kirjandus, 8-9, 584−599. (1.1)

Kikas, Katre (2017). Rahvaluulekogumine epistolaarses kontekstis. Helene Maaseni kirjad Jakob Hurdale. Keel ja Kirjandus, 4, 272−290. (1.1)

Kirss, Tiina Ann (2017). Sündmusküllased elulood. Erich Araku käsikiri. Keel ja Kirjandus, 12. (1.1)

Kirss, Tiina Ann (2017). Inimkonna hämarus: saksa ekspressionistliku luule siirded Marie Underi loomingus. Methis 17/18, 2016, 126-145. (1.1)

Klaas-Lang, Birute; Pajusalu, Renate (2016). Modaalkonstruktsioonid eesti ja soome palvetes. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri / Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics (ESUKA – JEFUL), 2, 49−74. (1.1)

Koit, Mare (2017). Dialoogsüsteem ja läbirääkimiste struktuur. Margit Langemets, Maria-Maren Linkgreim, Helle Metslang (toim.). Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat 13, 37−51. (1.1).

Korb, Anu (2017). Virumaa rahvaluulekogumine ja kogujad. Mäetagused: Hüperajakiri, 66, 9-32. http://dx.doi.org/10.7592/MT2017.66.korb. (1.1.)

Kotta, Kerri (2017). Muusikalised arendusvõtted ja muusikalise mõõtme konstrueerimine Jaan Malini häälutustes. Mäetagused 68, 101–122. http://dx.doi.org/10.7592/MT2017.68.kotta. (1.1)

Kõiva, Mare (2017). Loitsud ja rahvaarstid Virumaal. Mäetagused, 67, 141−180. http://dx.doi.org/10.7592/MT2017.67.koiva. (1.1)

Kõmmus, Helen; Särg, Taive (2017). Star Bride Marries a Cook: The changing processes in the oral singing tradition and in folk song collecting on the Western Estonian island of Hiiumaa. I. Folklore: Electronic Journal of Folklore, 67, 93−114. http://dx.doi.org/10.7592/FEJF2017.67.kommus_sarg. (1.1)

Kõmmus, Helen: Särg, Taive (2017). Star Bride Marries a Cook: The changing processes in the oral singing tradition and in folk song collecting on the Western Estonian island of Hiiumaa. II. Folklore: Electronic Journal of Folklore, 68, 85−114. http://dx.doi.org/10.7592/FEJF2017.68.kommus_sarg. (1.1)

Kõvamees, A. (2016). Insight into Prison Camp Novels by Estonian Authors. Interlitteraria, 21 (2), 318−332. doi:10.12697/IL.2016.21.2.12. (1.1)

Laak, Marin (2017). Kirjanduse sõdurid Esimese maailmasõja aegu: Barbaruse ja Semperi kirjavahetus 1911-1917. Tuna: Ajalookultuuri ajakiri, 2, 111−124.

Laanesoo, Kirsi (2017). A miks sa torusse ei räägi? Miks-küsilausetega tehtavad suhtlustegevused argitelefonivestlustes. Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat 13, 89−105. (1.1)

Laanesoo, Kirsi; Keevallik, Leelo (2017). Noticing breaches with nonpolar interrogatives: Estonian kes (“who”) ascribing responsibility for problematic conduct. Research on Language and Social Interaction, 50 (3), 286−306. (1.1)

Laanpere, Taavi (2016). Normativity-based autonomy of folk psychology reconsidered. Studia Philosophica Estonica, 9.1, 55−78. (1.2)

Laanpere, Taavi (2016). Normativity-based autonomy of folk psychology reconsidered. Studia Philosophica Estonica, 9.1, 55−78. (1.2)

Laineste, Liisi; Kalmre, Eda (2017). Rumour and Humour in #WhereIsPutin and #PutinUmer: Global Media and the Cult of Putin. Folklore: Electronic Journal of Folklore, 69, 91−114. http://dx.doi.org/10.7592/FEJF2017.69.laineste_kalmre. (1.1)

Laineste, Liisi; Fiadotava, Anastasiya (2017). Globalisation and ethnic jokes: A new look on an old tradition in Belarus and Estonia. European Journal of Humour Research, 5 (4), 85−111. http://dx.doi.org/10.7592/EJHR2017.5.4.laineste. (1.1)

Lindström, Liina (2017). Partitive subjects in Estonian dialects. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 8 (2), 191−231.

Lindström, Liina; Huumo, Tuomas (2017). Foreword. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri / Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 8 (2), 3–4.

Lindström, Liina; Uiboaed, Kristel (2017). Syntactic variation in ‘need’-constructions in Estonian dialects. Nordic Journal of Linguistics, 40 (3), 313−349.

Lindström, Liina; Vihman, Virve-Anneli (2017). Who Needs It? Variation in experiencer marking in Estonian “need”-constructions. Journal of Linguistics, 53 (4), 789−822.

Lintrop, Aado (2017). Mihhail Plotnikov ja tema poeem „Jangal-Maa”. Keel ja Kirjandus, 5, 329-350. (1.1)

Lintrop, Aado (2017). Where Do Songs Come From? An Attempt to Explain Some Verses of Regilaul. Folklore: Electronic Journal of Folklore, Vol. 68, 115–130. http://dx.doi.org/10.7592/FEJF2017.68.lintrop. (1.1)

Lippus, Pärtel; Ross, Jaan (2017). Temporaalne variatiivsus eestikeelsete laulude esitamisel kui kompromiss kõne ja muusika vahel. Mäetagused 68, 123–144. http://dx.doi.org/10.7592/MT2017.68.lippus_ross. (1.1)

Marling, Raili (2017). Autoteooria võimalused teooria ja omaeluloolisuse vahel. Keel ja Kirjandus, LX (8-9), 684−700. (1.1)

Meimre, A. (2017). Kriitik Peeter Pilski eluloome strateegiad. Keel ja Kirjandus, 8-9, 651−665. (1.1)

Meister, Einar; Meister, Lya (2017). Automaatse segmentimise hindamine. Mäetagused, 68, 11−26. http://dx.doi.org/10.7592/MT2017.68.meister. (1.1)

Meister, Einar; Meister, Lya (2017). Eesti laste kõne I. Põhitooni akustiline analüüs. Keel ja Kirjandus, 60 (7), 518−533. (1.1)

Meister, Einar; Meister, Lya (2017). Production of Estonian consonantal quantity contrasts by Latvian subjects. Linguistica Lettica, 25, 88–108. (1.2)

Merilai, Arne (2017). Muusapoja pojad: Nooruse kihermeid II. Keel ja Kirjandus 3, 211-219.

Merilai, Arne (2017). Tüviteksti mõistest. Keel ja Kirjandus 10, 737−752.

Metslang, Helle; Habicht, Külli; Pajusalu, Karl (2017). Where do polar question markers come from? Language Typology and Universals, 70 (3), 489−521. (1.1)

Metste, Kristi (2017). Selgituseks Betti Alveri viimasele sõnavõtule. Keel ja Kirjandus, 8-9, 709−725. (1.1)

Metste, Kristi (2018). Faehlmanni tõend Rudolf Gustav Hollmannile. Tuna: Ajalookultuuri ajakiri, 3, 125−137. (1.1)

Mihkla, Meelis; Hein, Indrek; Hiiepuu, Andrus; Kiissel, Indrek; Ruusalepp, Raivo; Sinisalu, Urmas (2017). Raamat sünnib kuulata. Keel ja Kirjandus, 2, 114−129. (1.1)

Mihkla, Meelis; Sahkai, Heete (2017). Lauserõhu akustilised korrelaadid. Mäetagused, 68, 161–176. http://dx.doi.org/10.7592/MT2017.68.mihkla_sahkai. (1.1.)

Muischnek, Kadri; Müürisep, Kaili (2017). Eesti keele sõltuvuspuude pank ja selle keeleteoreetilised lähted. Emakeele Seltsi aastaraamat 62. (1.1)

Muischnek, Kadri; Müürisep, Kaili; Puolakainen, Tiina (2017). Parsing and beyond: Tools and resources for Estonian. Acta Linguistica Academica 64 (3), 347−367. (1.1)

Metslang, Helle; Habicht, Külli; Hennoste, Tiit; Jürine, Anni; Laanesoo, Kirsi; Ogren, David (2017). Artikkel õnnesoovidega. Komitatiivi funktsioonidest eri aegade ja registrite eesti kirjakeeles. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri / Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 8 (1), 149-178. (1.1)

Mölder, Bruno. (2016). Mind and Folk Psychology: A Partial Introduction. Studia Philosophica Estonica, 9.1, 1−21. (1.2)

Ogren, David (2017). Finiitverbi mõju objekti käändele da-infinitiiviga objektikonstruktsioonis. Keel ja Kirjandus 4, 258-271. (1.1)

Ogren, David (2017). Aspect and irregular object case variation in Estonian da-infinitive constructions. Finno-Ugric Languages and Linguistics, 7 (2). (1.2)

Ojamaa, Triinu (2017). Eesti päevade telgitagustest: Hain Rebase kirjavahetus maailma poliitikatippudega. Tuna: Ajalookultuuri ajakiri, 3, 128−139. (1.1)

Ojamaa, Triinu (2017). Festivalide funktsioon kodu- ja eksiileesti kultuurisuhtluse kujunemisloos. Methis: Studia humaniora Estonica, 19, 8−30. (1.1)

Oras, Janika (2017). Laulik jutustab laulikust. Marie Sepa elulooesitused suulise ja kirjaliku kultuuri piiril. Keel ja Kirjandus, 8-9, 634−650. (1.1)

Oras, Janika (2017). Introduction. Folklore. Electronic Journal of Folklore, 67, 7−12. http://dx.doi.org/10.7592/FEJF2017.67.introduction. (1.1)

Oras, Janika (2017). Mari and Marie: Performativity and Creativity of Two Estonian Singers in the Late Nineteenth Century. Folklore: Electronic Journal of Folklore, 67, 143−171. http://dx.doi.org/10.7592/FEJF2017.67.oras. (1.1)

Oras, Janika; Iva, Sulev (2017). Välted seto regilaulu värsimõõdus. Mäetagused, 68, 177−194. http://dx.doi.org/10.7592/MT2017.68.oras_iva. (1.1)

Orsi, Francesco (2017). Review of: K.C. Elliott, A Tapestry of Values. Acta Baltica Historiae et Philosophiae Scientiarum, 5 (2), 116−121. doi:10.11590/abhps.2017.2.06.

Orsi, Francesco (2017). Ethical Non-naturalism and the Guise of the Good. Topoi. DOI: 10.1007/s11245-017-9455-y. (1.1)

Pajupuu, Hille; Pajupuu, Jaan; Altrov, Rene (2017). Arvutiparalingvistika väljakutsed ja eesti hääle meeldivus. Mäetagused, 68, 195-210. http://dx.doi.org/10.7592/MT2017.68.pajupuu_altrov. (1.1.)

Pajusalu, Renate; Kaska, Maret; Klaas-Lang, Birute; Pajusalu, Karl; Treikelder, Anu; Vihman Virve-Anneli (2017). Characteristics of request formulation in Estonian, Finnish, French, Lithuanian and Russian. Language Typology and Universals, 70 (3), 455−488. (1.1.)

Pieroni, A., Soukand, R., Quave, C.L., Hajdari, A., Mustafa, B. (2017). Traditional food uses of wild plants among the Gorani of South Kosovo. Appetite, 108, 83−92. 10.1016/j.appet.2016.09.024.

Piits, Liisi; Kalvik, Mari-Liis (2017). Varieeruva vältega sõnade hääldusuuringud kõnesünteesi teenistuses. Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat / Estonian Papers in Applied Linguistics, 123−140. 10.5128/ERYa13.08. (1.1.)

Pilvik, Maarja-Liisa (2017). Deverbal -mine action nominals in the Estonian Dialect Corpus. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri / Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics 8, 2, 295−32.

Plado, Helen (2017). Keelekorralduse mõju keelekasutusele eesti keele des-vormi kasutuse põhjal XX sajandi algusest 1970. aastateni. Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat 13, 141−156.

Pärtlas, Žanna 2017. On the Relict Scales and Melodic Structures in the Seto Shepherd Tune Kar’ahääl. Folklore: Electronic Journal of Folklore, 68, 43-68. http://dx.doi.org/10.7592/FEJF2017.68.partlas. (1.1)

Raudsepp, Anu (2018). Kooliõpetaja Gustav Martinsoni (1888–1959) rahvuslik-kultuuriliste vaadete mõjutegurid Esimeses maailmasõjas. Ajalooline Ajakiri, 1, 3–26. (1.1)

Reile, Maria (2016). Distance, visual salience and contrast expressed through different demonstrative systems: An experimental study in Estonian. SKY Journal of Linguistics 29, 63−94. (1.1.)

Ross, Jaan (2017). Uus eesti keele foneetika käsitlus. Keel ja Kirjandus 60 (12), 961–963. (6.9)

Ross, Kristiina; Lohk, Ahti (2017). Words, Forms and Phrases in Estonian Folksongs and Hymns. Folklore: Electronic Journal of Folklore, 67, 49–64. http://dx.doi.org/10.7592/FEJF2017.67.ross_lohk. (1.1)

Saarlo, Liina (2017). Regilaul in the Political Whirlpool: On Collecting Regilaul in Northeast Estonia in the Second Half of the 1950s. Folklore: Electronic Journal of Folklore, 67, 115−142. http://dx.doi.org/10.7592/FEJF2017.67.saarlo. (1.1)

Saarlo, Liina (2017). Regilaul tuulte pöörises. Eesti folkloristid poliitiliste muutuste ajajärgul 20. sajandi keskel. Methis: Studia humaniora Estonica, 20, 27−54. 10.7592/methis.v16i20.13888. (1.1)

Sahkai, Heete (2017). Expression of narrow focus in spontaneous Estonian dialogues. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri / Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 8, 351−370. (1.1)

Saluvere, Tiina (2017). Teatritarga töölaualt. Lea Tormise kirjavahetus Merle Karusooga Voldemar Panso päevikute avaldamise asjus. Tuna 4, 125–140. (1.1)

Saro, Anneli (2017). Leedu draama retseptsioon Eestis. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics 8, 1, 221−240. (1.1)

Sarv, Mari (2017). Towards a Typology of Parallelism in Estonian Poetic Folklore. Folklore: Electronic Journal of Folklore, 67, 65−92. http://dx.doi.org/10.7592/FEJF2017.67.sarv. (1.1)

Sokk, Olle (2017). Mööndus: millal kuid ja millal kuigi? Keel ja Kirjandus 3, 183-196. (1.1)

Sova, Henrik (2017). The Dilemma Imposed on the Realist by Putnam´s and Kripkensteinian Argument. Studia Philosophica Estonica, 10.1, 62-82. (1.2)

Sõukand, Renata; Hrynevich, Yanina; Vasilyeva, Iryna; Prakofjewa, Julia; Vnukovich, Yuriy; Paciupa, Jury; Hlushko, Aliaksei; Knureva, Yana; Litvinava, Yulia; Vyskvarka, Siarhei; Silivonchyk, Hanna; Paulava, Alena; Kõiva, Mare; Kalle, Raivo (2017). Multi-functionality of the few: Current and past uses of wild plants for food and healing in Liubań region, Belarus. Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine, 13:10, 1−42. 10.1186/s13002-017-0139-x. (1.1)

Sõukand, Renata; Hrynevich, Yanina, Prakofjewa, Julia; Valodzina, Tatsiana; Vasilyeva, Iryna; Paciupa, Jury; Shrubok, Aliaksandra; Hlushko, Aliaksei; Knureva, Yana; Litvinava, Yulia; Vyskvarka, Siarhei; Silivonchyk, Hanna; Paulava, Alena; Kõiva, Mare; Kalle, Raivo. (2017). Use of cultivated plants and non-plant remedies for human and animal home medication in Liubań District, Belarus. Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine, 1−31. 10.1186/s13002-017-0183-6. (1.1)

Talpsepp-Randla, Edit (2017). Editorial. Contemporary Questions of Metaphysics in Science: NNPS 2016. Studia Philosophica Estonica, Vol. 10.1, 1-7. (6.8)

Taremaa, Piia (2017). Lokatiivsete demonstratiivadverbide asetusest ja funktsioonidest liikumist väljendavate klauside näitel. Keel ja Kirjandus 6, 453−468. (1.1)

Tooming, Uku (2017). Imaginative resistance as imagistic resistance. Canadian Journal of Philosophy, 1−23. (1.1)

Tooming, Uku (2017). Beliefs and Desires: From Attribution to Evaluation. Philosophia. Philosophical Quarterly of Israel, 45, 359−369. (1.1)

Tooming, Uku (2016). Mental State Attribution for Interactionism. Studia Philosophica Estonica, 9.1, 184−207. (1.2)

Veismann, Ann; Jürine, Anni; Pajusalu, Karl; Pajusalu, Renate; Tragel, Ilona (2017). Eesti taeva tähendused. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri / Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics 8 (1), 323−347. (1.1)

Volt, Marek (2017). Kunst kui tundenakkus: Lev Tolstoi kunstidefinitsioon analüütilises perspektiivis. Methis: Studia humaniora Estonica, 19, 128−150. (1.2)

Voolaid, Piret (2017). Eesti rahvussport – suurtest narratiividest variatiivse ja humoorika/iroonilise rahvaretoorikani. Mäetagused, 69, 109−132. http://dx.doi.org/10.7592/MT2017.69.voolaid. (1.1)

Voolaid, Piret (2017). Mõistatused ja mõistatamine Virumaal. Mäetagused, 66, 115−138. http://dx.doi.org/10.7592/MT2017.66.voolaid. (1.1)

Voolaid, Piret; Laineste, Liisi (2017). The 29th International Society for Humor Studies Conference in Montreal, Canada. Folklore: Electronic Journal of Folklore, 70, 240−242. http://www.folklore.ee/folklore/vol70/n01.pdf.

Õim, Haldur; Koit, Mare (2017). Suundumusi inimsuhtluse keelelises analüüsis ja modelleerimises (I). Keel ja Kirjandus 1, 72–80.

Õim, Haldur; Koit, Mare (2017). Suundumusi inimsuhtluse keelelises analüüsis ja modelleerimises (II). Keel ja Kirjandus 2, 143–150.

2016

Sihtväärtusega publikatsioonid

Aedmaa, Eleri (2016) Eesti keele ühendverbide kompositsionaalsuse määramine. Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat 12, 5–23. 1.1.

Annuk, Eve (2016). Haigused ja igatsused. Lilli Suburgi käänuline tee. Keel ja Kirjandus, 7, 539−552. 1.1

Annus, Epp (2016). Armastusest: tõerežiimid, kultuurilised kujutelmad ja kehaline ilmakogemus. Methis. Studia humaniora Estonica, võrdleva kirjandusteaduse erinumber, nr 17/18, lk. 124139. 1.2

Baran, Anneli (2016). Political rhetoric and publicity in the digital age. Traditiones 45: 3, 2016. 1.2

Belobrovtseva, Irina (2016). М. Булгаков и А. Ветлугин. Ed. Korosteljov, O.; Schruba, M. Псевдонимы русского зарубежья: Материалы и исследования (207−218). Moskva: Novoje Literaturnoje Obozrenije. 3.2.

Belobrovtseva, Irina (2016) Marie Under – Juri Živago luuletuste eestindaja. Keel ja Kirjandus, 10, 729−738. 1.1.

Bohl, Vivian (2016) No joint ownership! Shared emotions are social-relational emotions, Studia Philosophica Estonica. 1.1.

Hennoste, Tiit (2016) Filoloogia vabastamine Exceli käest. Kubofuturistliku uusfiloloogia programm, Keel ja Kirjandus 8–9, 611–626. 1.1.

Hennoste, Tiit; Metslang, Helle; Habicht, Külli; Jürine, Anni; Laanesoo, Kirsi; Ogren, David (2016) Üldküsimuse vorm ja funktsioonid läbi nelja sajandi ja kuue tekstiliigi. – Emakeele Seltsi aastaraamat 61, 80−109. 1.1.

Hiiemäe, Reet (2016). Introduction: belief narratives and their research. Folklore. Electronic Journal of Folklore, 65, 7−10. 1.1.

Hiiemäe, Reet (2016). Nonverbal event as part of belief narrative. Folklore. Electronic Journal of Folklore, 65, 38−56. 1.1.

Hiiemäe, Reet (2016). Teispoolsuskujutelmad pärimustekstides. Teekond sündmusest tekstiks. Keel ja Kirjandus, 5, 337−353, http://kjk.eki.ee/ee/issues/2016/5/785. 1.1.

Jonuks, Tõnno (2016). A Mesolithic human figurine from River Pärnu, South-West Estonia: a century old puzzle of idols, goddesses and ancestral symbols. Estonian Journal of Archaeology, 20 (1), 111−127, 10.3176/arch.2016.1. 1.1.

Jonuks, Tõnno; Oras, Ester; Best, Julia; Demarchi, Beatrice; Mänd, Raivo; Presslee, Samantha; Vahur, Signe (2016). Multi-method analysis of avian eggs as grave goods: revealing symbolism in Conversion period burials at Kukruse, NE Estonia. Environmental 2

Archaeology: The Journal of Human Palaeoecology, DOI 10.1080/14614103.2016.1263374. 1.1.

Järv, Risto (2016). The Singing Wolf to Meet His Kin Abroad. Web-based databases of the Estonian Folklore Archives. Estudis de Literatura Oral Popular / Studies in Oral Folk Literature, No 5. 1.2.

Kaalep, Heiki-Jaan (2016) Kas Google on ühe-või kahesilbiline sõna?, Keel ja Kirjandus 1, 28−40, http://kjk.eki.ee/ee/issues/2016/1/729. 1.1.

Kalda, Mare (2016). Kolmkümmend kolm ettekannet tänapäevamuistenditest. Mäetagused, 65, 167–171, http://www.folklore.ee/tagused/nr65/u02.pdf. Kalda, Mare (2016). Conference of the International Society for Contemporary Legend Research, Tallinn, June 28 – July 2, 2016. Folklore. Electronic Journal of Folklore, 66, 193–197, http://www.folklore.ee/folklore/vol66/n03.pdf.

Kalle, Raivo; Sõukand, Renata (2016). Current and remembered past uses of wild food plants in Saaremaa, Estonia: changes in the context of unlearning debt. Economic Botany, 70 (3), 235−253, 10.1007/s12231-016-9355-x. 1.1.

Kasterpalu, Riina; Hennoste, Tiit (2016) Estonian aa: A multifunctional change-of-state token, Journal of Pragmatics 104, 148−162. 1.1.

Kattago, Siobhan (2016) 'The Spirit of Hamburg' (book review article) of Dreamland of Humanists: Warburg, Cassirer, Panofsky, and the Hamburg School by Emily J. Levine, University of Chicago, The European Legacy 21. 1.2.

Kaur, Kairit (2016) Üks reis, kaks päevikut. Anna Sophie ja Gustav Adolf Stackelbergi Euroopa-reisist 1797-1799, Keel ja Kirjandus 10, 739−753.

Koit, Mare (2016) Osalejate arvamuste muutumine argumenteerimisdialoogis. Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat 12, 99−112. 1.1.

Koit, Mare; Õim, Haldur (2016) Suhtlusruum ja selle modelleerimine. Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat 12, 113−124. 1.1.

Korb, Anu (2016). Kirjad rahvuskaaslastelt Siberist. Sidemed Eestiga ja välitööde jätk. Keel ja Kirjandus, 11, 850-867. 1.1.

Kõiva, Mare; Kuperjanov, Andres (2016). Giants in Transmedia. Folklore. Electronic Journal of Folklore, 64, 193−211, 10.7592/FEJF2016.64.giants. 1.1.

Kõvamees, Anneli (2016) Found in Translation: The Reception of Andrei Ivanov's Prose in Estonia. – Interlitteraria 21/1, lk 95-106. 1.1.

Kulbok-Lattik, Egge (2016) Seltsi- ja rahvamajad – Eesti uus ruumiline kultuurimudel lääneliku moderniseerumise ning kujuneva kultuuripoliitika kontekstis, Acta Historica Tallinnensia 22, 41-66, http://www.kirj.ee/public/Acta_hist/2016/issue_1/acta-2016-22-41-66.pdf 3

Kurvet-Käosaar, Leena (2016). Euroopa-ihalusest taasiseseisvusperioodi autobiograafiates. Methis. Studia humaniora Estonica, võrdleva kirjandusteaduse erinumber, nr 17/18, lk 163179. 1.2.

Kõvamees, Anneli (2016) Johannes Barbaruse Venemaa. Ühe reisikirja juhtum. – Keel ja Kirjandus, nr 6, lk 447-459. 1.1.

Laak, Marin (2016). Unelõiv ja Saarepiiga: Jüri Talveti kirjanduslik Kalevipoeg. Methis. Studia humaniora Estonica, võrdleva kirjandusteaduse erinumber, nr 17/18, lk 124139. 1.2.

Laanesoo, Kirsi (2016) Targeting question's inappositeness: The Estonian kus 'where'-interrogative in the second position, Discourse Studies 18 (4), 393–408. 1.1.

Laineste, Liisi From joke tales to demotivators. A diachronic look at humorous discourse in folklore. Traditiones 45: 3, 2016. 1.1.

Laineste, Liisi; Voolaid, Piret (2016). Laughing across borders: Intertextuality of Internet memes. European Journal of Humour Research, x−x [ilmumas]. 1.2.

Lindström, Liina (2016). Grammatikat lüpsmas, Keel ja Kirjandus 6, 482−484. 1.1.

Lukas, Liina (2016). Maailmakirjanduse mõõtmisest meil ja mujal, Methis 17/18, 21–39. 1.1.

Lõhkivi, E. (2016). Soostereotüübid ja episteemiline ebaõiglus, Ariadne Lõng: nais- ja meesuuringute ajakiri 15 (1/2), 7−20. 1.2.

Meimre, Aurika (2016). «Простачок», "Е. Сергеев", "Наблюдатель\", \"Питирим Моисеев\" – они же Петр Моисеевич Пильский. Korosteljov, O.; Schruba, M.. Псевдонимы русского зарубежья: Материалы и исследования (207−218). Moskva: Novoje Literaturnoje Obozrenije. 3.2.

Meimre, Aurika (2016). Вадим Белов. «Опущенное забрало» - Korosteljov, O.; Schruba, M.. Псевдонимы русского зарубежья: Материалы и исследования (323−327). Moskva: Novoje Literaturnoje Obozrenije. 3.2.

Metste, Kristi (2016). Pärnu–Pariis–Amsterdam. Hella Talviku kirjad vanematele ja vendadele 1927–1940. Tuna. Ajalookultuuri ajakiri, nr 4, lk 102–126. 1.1.

Mihkelev, Anneli, Talivee, E.-M. (2016). Friedebert Tuglase sõnavõtt läti kirjanike päeval Riias Läti Seltsi saalis 31. mail 1940. Keel ja Kirjandus, 3, 212−219. 1.1.

Ojamaa, Triinu (2016). Aksel Mark ja Randar Hiir kultuurikontaktidest Helsingis 1962. Tuna. Ajalookultuuri ajakiri, nr 1, lk 118−125. 1.1.

Ojamaa, Triinu (2016). Kroonikaklipp kui kultuuriloo dokument: Hindåsi juhtum. Mäetagused, nr 63, lk 67−88. 1.2.

Pajupuu, Hille; Altrov, Rene; Pajupuu, Jaan (2016). Identifying polarity in different text types. Folklore. Electronic Journal of Folklore, 64, 25−42. 1.1. 4

Pappel, Kristel; Heinmaa, Heidi (2016). Kotzebue als Förderer der professionellen Bühne in Reval. − August von Kotzebue im estnisch-deutschen Dialog. Hrsg. von Klaus Gerlach, Harry Liivrand, Kristel Pappel. Hannover: Wehrhahn Verlag; Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, (Berliner Klassik; 22), S. 25−45. 3.1

Parhomenko, Eduard (2015) Der Himmel als Stimmungsbogen des Denkens über Tartu im Februar 1808, Studia Philosophica Estonica 8 (2), 91-103. 1.2.

Piits, Liisi (2016). Man's gender and age as based on the collocations of the Estonian word mees 'man'. Folklore. Electronic Journal of Folklore, 143−158. 1.1.

Pilter, Lauri (2016). Jüri Talvet maailmaluule tõlgendajana, Methis 17/18, 58–69. 1.2.

Pilvik, Maarja-Liisa (2016) olema + Vmine konstruktsioonid eesti murretes, Keel ja Kirjandus 6, 429−446. 1.1.

Posledova, Maria (2016). Особенности нарратива Чеслава Милоша и рецепция эссе «Порабощенный разум» . Studia Slavica, XIV: XVI, e-ajakiri, Tallinn, 1.2.

Ross, Kristiina (2016). Eesti filoloogia sünd ja kirikulaulude tõlked. – Keel ja Kirjandus, 8–9, 2016, 652–668. 1.1.

Ruutma, Mirjam; Kyröläinen, Aki-Juhani; Pilvik, Maarja-Liisa, Uiboaed, Kristel (2016) Ambipositsioonide morfosüntaktilise varieerumise kirjeldusi kvantitatiivsete profiilide abil, Keel ja Kirjandus 2, 92−113. 1.1.

Sahkai, Heete (2016). Expression of narrow focus in spontaneous Estonian dialogues. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri / Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 7 (x), x-x. 1.1

Saluvere, Tiina (2016). Teater kultuurivaistu akumuleerimas. Vaino Vahingu ja Kuno Otsuse kirjavahetus. Tuna. Ajalookultuuri ajakiri, 131−146.

Sõukand, R. (2016). Perceived reasons for changes in the use of wild food plants in Saaremaa, Estonia. Appetite, 107, 231-241, 10.1016/j.appet.2016.08.011. 1.1.

Sõukand, Renata; Kalle, Raivo (2016). Perceiving the biodiversity of food at chest-height: use of the fleshy fruits of wild trees and shrubs in Saaremaa, Estonia. Human Ecology, 44 (2), 265−272, 10.1007/s10745-016-9818-9. 1.1.

Sõukand, Renata; Pieroni, Andrea (2016). The importance of a border: medical, veterinary, and wild food ethnobotany of the Hutsuls living on the Romanian and Ukrainian sides of Bukovina. Journal of Ethnopharmacology, 85, 17−40, 10.1016/j.jep.2016.03.009. 1.1.

Sütiste, Elin; Lotman, Maria-Kristiina (2016) \"The translator must...\": On the Estonian translation poetics of the 20th c, Interlitteraria 21, 17–34. 5

Talvet, Jüri (2016) Üks eriline häälelaad tänapäeva Hiinast – Jidi Majia ülemlaul yi rahvale. – Jidi Majia. Aeg. (A selection of poetry. Bilingüal Chinese- Estonian edition), 5–11. Tallinn, Ars Orientalis. 3.2.

Talviste, Katre (2016) Diderot in Estonian, Search of a Dialogue, Interlitteraria 21 (2).

Toomeos-Orglaan, Kärri (2016). Mis värvi on muinasjutt? – Mäetagused, nr 64, lk 35−56, http://folklore.ee/tagused/nr64/toomeos-orglaan.pdf. 1.2.

Tooming, Uku (2016) Beliefs and Desires: From Attribution to Evaluation, Philosophia. Philosophical Quarterly of Israel, Online First, 1−11. 1.1.

Veismann, Ann; Sahkai, Heete (2016). Ühendverbidest läbi prosoodia prisma. Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat, 12, 269−285. 1.1.

Volmer, D.; Raal, A.; Kalle, R.; Sõukand, R. (2016). The use of Panax ginseng and its analogues among pharmacy customers in Estonia: a cross-sectional study. Acta Poloniae Pharmaceutica Drug Research, 73 (3), 795−802. 1.1.

Voolaid, Piret (2016). Children's Funny Remarks in the Field of Linguistic Humour Theory. Folklore. Electronic Journal of Folklore, 64, 159−180, 10.7592/FEJF2016.64.voolaid. 1.1.

Voolaid, Piret (2016). Värvisõnad ja värvisümbolid eesti mõistatuste alaliikides. Mäetagused, 2, 69−98, 10.7592/MT2016.64.voolaid. 1.2.

Voolaid, Piret; Ross, Johanna (2016). Eesti Kirjandusmuuseumi juhtimisel alustas tööd Eesti-uuringute Tippkeskus. Keel ja Kirjandus 8-9 (727−729). 1.1.

Õim, Haldur (2016) GGG ja eesti keele semantika ja pragmaatika ning teoreetiline keeleteadus. – Emakeele Seltsi aastaraamat 61, 281–294. 1.1.

Ajakirja erinumbrid

Danilevski, Aleksandr (toimetamine) (2016). Русская культура в Европе = Russian Culture in Europe. Vol. 13. Frankfurt/Main: Peter Lang GMBH. 4.1.

Jakapi, R.; Parhomenko, E. (2015) Special Issue: History of Philosophy in Estonia, Studia Philosophica Estonica 8 (2), 1−227. 4.1.

Kõiva, Mare;Kuperjanov, Andres (editors); Ventsel, Aimar (guest editor) (2016). Folklore. Electronic Journal of Folklore, 63, 1−158, FEJF2016.64. http://www.folklore.ee/folklore/vol63/ 4.1.

Kõiva, Mare;Kuperjanov, Andres (editors); Pajupuu, Hille;Pajusalu, Renate; Uusküla, Mari (guest editors) (2016). Folklore. Electronic Journal of Folklore, 64, 1−215, FEJF2016.64. http://www.folklore.ee/folklore/vol64/ 4.1.

Kõiva, Mare; Kuperjanov, Andres (editors) Hiiemäe, Reet (guest editor). (2016) Folklore. Electronic Journal of Folklore, 65. http://www.folklore.ee/folklore/vol65/ 4.1. 6

Kõiva, Mare; Kuperjanov, Andres (eEditors) (2016). Folklore. Electronic Journal of Folklore, 66. http://www.folklore.ee/folklore/vol66/ 4.1.

Kõiva, Mare; Kuperjanov, Andres (toim); Zajedova, Iivi (külalistoim.) (2016). Mäetagused 63. Suurpeod. Tartu: EKM Folkloristika Osakond. http://www.folklore.ee/tagused/nr63/ 4.1.

Kõiva, Mare; Kuperjanov, Andres (toim); Voolaid, Piret (külalistoim.) (2016). Mäetagused 64. Värviline maailm. Tartu: EKM Folkloristika Osakond. http://www.folklore.ee/tagused/nr64/ 4.1.

Kõiva, Mare; Kuperjanov, Andres (toim); Jaago, Tiiu (külalistoim.) (2016). Mäetagused 65: Piirid ja interdistsiplinaarsus. Tartu: EKM Folkloristika Osakond. http://www.folklore.ee/tagused/nr65/ 4.1.

Lukas, Liina, Leena Kurvet-Käosaar (2016). Methis. Studia humaniora Estonica, võrdleva kirjandusteaduse erinumber, nr 1718. Toim Kanni Labi. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus. DOI: 10.7592/METHIS.V14I17/18 4.1.

Metslang, Helle; Langemets, Margit; Sepper, Maria-Maren (toim) (2016) Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat 12 = Estonian Papers in Applied Linguistics 12. Tallinn, Eesti Rakenduslingvistika Ühing. 4.1.

Kogumikud ja monograafiad

A Composition as a Problem VII. 2016. Proceeding of the Seventh International Conference on Music Theory (Tallinn, Pärnu, Jaanuar 8–11, 2014). Tallinn: Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia.

Gerlach, Klaus; Liivrand, Harry; Pappel, Kristel (Editors) (2016). August von Kotzebue im estnisch-deutschen Dialog. Hannover: Wehrhahn Verlag; Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften. 4.1.

Kuznetsov, Nikolay (2016). Фольклористика Коми. Sator 17. EKM Teaduskirjastus.
Kurvet-Käosaar, Leena, Marin Laak (2016). Adressaadi dünaamika ja kirjanduse pingeväljad. Toim Katrin Raid. (Studia Litteraria Estonica, 18). Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus. 4.1.

Lintrop, Aado (2016). Loomisaja laulud. Uurimusi eesti rahvaluulest. Eesti Rahvaluule Arhiivi toimetused 35. Eesti Kirjandusmuuseumi teaduskirjastus, Tartu. 2.1.

Lotman, Mihhail; Pilshchikov, Igor; Lotman, Maria-Kristiina (toim) (2016) Studia Metrica et Poetica. 3.1.

Meimre, Aurika (2016). A.Tshernjavski i ego roman "Sem lun blazhennoi Brigittõ". Kommentarii. Moskva: Nauka. 2.1 7

Metste, Kristi (2016). Vello Paatsi, Rännates Gutenbergi galaktikas. Kultuuriloolisi uurimusi aastatest 1993–2015. Tartu: Ilmamaa. 4.2.

Mölder, B., Arstila, V., Øhrstrøm, P. (eds) (2016) Philosophy and Psychology of Time. Springer International Publishing. 4.1.

Opitz, Martin (2016) Raamat saksa luulekunstist. Tõlkinud Kai Tafenau, Maria-Kristiina Lotman. Toimetanud Külli Habicht. Tallinn, Tallinna Ülikooli Kirjastus.

Paatsi, Vello, Kristi Metste (2016). Kas keelata või lubada? Tsensuur Rootsi ajast Eesti taasiseseisvumiseni. Tartu: EKM Teaduskirjastus. 4.1.

Rüütel, Ingrid (2016). Muhumaa laule ja lugusid. EKM Teaduskirjastus. 3.3.

Sõukand, Renata; Kalle, Raivo (2016). Changes in the Use of Wild Food Plants in Estonia. 18th - 21st Century. Springer. 2.1.

Talvet, Jüri; Talviste, Katre (toim) (2016) Belletristic Translation: a Means of Cultural-Spiritual Dialogue or a Tool of Acculturation? / Miscellanea. Interlitteraria 21 (1). Tartu Ülikooli Kirjastus, Tartu.

Talvet, Jüri; Pilter, Lauri (2016) Cervantese \"Näitlike novellide\" akadeemilise väljaande koostamine (tõlkimine, toimetamine, kommenteerimine). Tartu Ülikooli Kirjastus.

Tool, Aare (2016). Piiratud transponeeritavusega heliread ja vorm Eduard Oja muusikas. Tallinn: Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia. 2.3.

Vurma, Allan (2016). Мати Пальм slancio della voce. Санкт-Петербург: Композитор. 2.1.

Doktoriväitekirjad

Christian Fischer (2016). Musical Motion Graphics: a Tool to Improve Live Electronic Music Practice, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia. (juhendaja Kerri Kotta)

Davidjants, Brigitta (2016). Armenian national identity construction: from diaspora to music. Tallinn: Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia (juhendaja Jaan Ross).

Eigi, Jaana (2016). The social organisation of science as a question for philosophy of science. Doktoritöö. Tartu, Tartu Ülikooli Kirjastus. 2.3.

Hiiemäe, Reet (2016). Folkloor kui mentaalse enesekaitse vahend: usundilise pärimuse pragmaatikast. Dissertationes Folkloristicae Universitatis Tartuensis 25. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus. (juhendaja Ülo Valk). 2.3.

Hollo, Maarja (2016). \"Romantiline subjekt, mälu ja trauma Bernard Kangro sõjajärgses loomingus\". Doktoritöö. Tartu, Tartu Ülikooli Kirjastus (juhendaja Tiina Kirss)

Jürine, Anni (2016). The Development of Complex Postpositions in Estonian: A Case of Grammaticalization via Lexicalization. Doktoritöö. Tartu, Tartu Ülikooli Kirjastus. 2.3. 8

Martinez Sanchez, Francisco (2016). 'Wasted Legacies?'. Doktoritöö. Tallinn: Tallinna Ülikool. (juhendaja Siobhan Kattago, kaasjuhendaja Patrick Laviolette)

Pärkson, Siiri (2016). Dialoogist dialoogsüsteemini: partneri algatatud parandused. (Doktoritöö, Tartu Ülikool). Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus. (juhendajad Mare Koit, Renate Pajusalu)

Tool, Aare (2016). Piiratud transponeeritavusega heliread ja vorm Eduard Oja muusikas. Tallinn: Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia (juhendaja Mart Humal)

Muud eelretsenseeritavates rahvusvahelise kolleegiumiga väljaannetes ilmunud publikatsioonid

Aller, Sven; Meister, Einar (2016). Perception of audiovisual speech produced by human and virtual speaker. Human Language Technologies - the Baltic Perspective : Proceedings of the Seventh International Conference, Baltic HLT 2016. Ed. Skadina, Inguna; Rozis, Roberts. Amsterdam: IOS Press, 31−38. (Frontiers in Artificial Intelligence and Applications; 289). 3.1

Alumäe, Tanel; Tilk, Ottokar (2016). Automatic speech recognition system for Lithuanian broadcast audio. Human Language Technologies - the Baltic Perspective : Proceedings of the Seventh International Conference, Baltic HLT 2016. Ed. Skadina, Inguna; Rozis, Roberts. Amsterdam: IOS Press, 39−45. (Frontiers in Artificial Intelligence and Applications; 289) 3.1

Annuk, Eve (2016). Kellele on foto adresseeritud? Fotod biograafilise uurimise kontekstis. Leena Kurvet-Käosaar, Marin Laak (Toim.), Adressaadi dünaamika ja kirjanduse pingeväljad. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, lk 112–129. 3.2.

Asu, Eva Liina; Lippus, Pärtel; Salveste, Nele; Sahkai, Heete; (2016). F0 declination in spontaneous Estonian: Implications for pitch-related preplanning in speech production. – Speech Prosody 2016. Boston MA: Boston University, 1139−1142. 3.1

Baran, Anneli (2016). Termini 'kõnekäänd' kujunemisest. Oma Keel, 1, 22−29. 1.3.

Belobrovtseva, Irina (2016). Стихотворение Марины Цветаевой 'Ахматовой' ("Кем полосынька твоя..."): орнитологический мотив, и не только. Ed. Ben Dhooge, Michel De Dobbeleer . Услышать ось земную. Festschrift for Thomas Langerak (21−31). Amsterdam: Pegasus. (Pegasus Oost-Europese Studies ; 26). 3.2.

Danilevski, Aleksandr (2016) Из комментариев к «Любви Сеньки Пупсика» Юрия Анненкова - Культура русской диаспоры: судьбы и тексты эмиграции / Ed. А. Danilevski, S. Dotsenko, F. Poljakov / Русская культура в Европе = Russian Culture in Europe. Vol. 13. Frankfurt/Main: Peter Lang GMBH, 33-44. 3.1.

Danilevski, Aleksandr (2016) Очерк Бориса Дикого (Б. В. Вильде) «Ливы» (1930) <Предисловие к публ.>; Дикой Б. Ливы <Публикация> // Парадигма: Философско-культурологический альманах. СПб., Вып. 24. С. 213-216, 219-220; 216-218. 1.2. 9

Goršič, Ave (2016). Honoring and Losing Knowledge: Folk Medicine Collection of the Estonian Museum of Hygiene in the Early 20th Century. In: Juris Salaks, Janis Stradinš (Ed) (Ed.). Acta Medico-Historica Rigensia (301−322). Riga: Rīgas Stradiņa universitāte. 1.3.

Hiiemäe, Reet (2016). От небесен пътеводител до комерсиален вестител: за стереотипите на ангелския образ в потребителските реклами. БЪЛГАРСКИ ФОЛКЛОР, 1, 78−88. 1.1.

Hinrikus, Rutt (2016). Elin Toona loomingu autobiograafi lisus. Adressaadi dünaamika ja kirjanduse pingeväljad. (Studia litteraria Estonica, 18). Tartu: TÜ Kirjastus, lk 190201. 3.2.

Järv, Risto (2016). Vanarahva muinasjutud reklaamikunstis. – Transmeedialised siirded. Paar sammukest XXIX. Eesti Kirjandusmuuseumi aastaraamat 2013. 1.2.

Kalkun, Andreas (2016) \"Feodor Vanahundi ropud naljad. Erootiline imperatiiv, poeesia ja tabustatud seksuaalkäitumise viisid\" Tartu Ülikooli Lõuna-Eesti keele- ja kultuuriuuringute keskuse aastaraamat XV–XVI, Setumaa kogumik 7. Pühendusteos Paul Hagule 3.2.

Kattago, Siobhan (2016) 'Imagined Community or Grand Illusion: Towards a Common European Past and Future'. Jordi Guixé i Coromines (ed) Past and Power. Public policies on Memory. Debates, from Global to Local. University of Barcelona Press.

Kikas, Katre (2016). Rahvajutust ajalugu otsimas. Muinasjutt Rahurikkujast, Siniussist ja Truuvaarist 1890. aasta ajakirjanduses. Labi, Kanni jt (Toim.). Paar Sammukes XXIX. Eesti Kirjandusmuuseumi aastaraamat 2012–2013 (15−42). Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus.

Kirss, Tiina (2016) .\"Suhtlejad ja võitlejad: Eestluse tuleviku problemaatika 1976. aasta Pocono seminari näitel.\" Adressaadi dünaamika, kirjanduse pingeväljad. – Studia litteraria Estonica.

Kirss, Tiina (2016) Oma ja võõra mõistest välis-Eesti mõtteloos. – Leppik, L. (toim) Tartu Ülikooli ajaloo küsimusi 44.

Koit, Mare (2016) Developing a Formal Model of Argumentation-based Dialogue. – Jaap van den Herik; Joaquim Filipe (eds) Proceedings of the 8th International Conference on Agents and Artificial Intelligence 2: 8th International Conference on Agents and Artificial Intelligence (ICAART), Rome - Italy, February 24–26, 2016., 258−263. Portugal: SciTEC Publications Ltd. 3.1.

Koit, Mare (2016). Developing a Model of Agreement Negotiation Dialogue. – Ana Fred, Jan Dietz, David Aveiro, Kecheng Liu, Jorge Bernardino and Joaquim Filipe (eds) IC3K 2016: Proceedings of the 8th International Joint Conference on Knowledge Discovery, Knowledge Engineering and Knowledge Management, 2: 8th International Joint Conference on Knowledge Discovery, Knowledge Engineering and Knowledge Management, Portugal, Porto, 9-11 November 2016, 157−162. SCITEPRESS – Science and Technology Publications, Lda. 3.1.

Koit, Mare (2016). Influencing the Beliefs of a Dialogue Partner. – Christo Dichev, Gennady Agre (eds) Artificial Intelligence: Methodology, Systems, and Applications. Lecture Notes in 10

Computer Science: 17th International Conference, AIMSA 2016, Varna, Bulgaria, September 7-10, 2016, 216−225. Springer International Publishing. 3.1.

Kulbok-Lattik, Egge (2016) Eesti modernse rahvusliku innovatsioonisüsteemi kujunemisest rahvahariduse ja rahvamajade toel, Riigikogu toimetised 3, 1-22. 1.2.

Kotta, Kerri (2016). Form and Voice-Leading in Shostakovich's Second Symphony. In: A Composition as a Problem (110−116). Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia. 3.2.

Kulbok-Lattik, Egge (2016) About the Sovietization of Estonian Community Houses. - Läti Kultuuriakadeemia võrguajakiri. http://www.culturecrossroads.lv/ Kultūras krustpunkti, http://www.culturecrossroads.lv/search?authors=&title=&keywords=&fulltext=&by_author=PhD+Egge+Kulbok-Lattik&search_type=by_author. 1.1.

Kurvet-Käosaar, Leena (2016). Enese ilmnemine/ilmutamine Viivi Luige romaanis \"Varjuteater\". Adressaadi dünaamika ja kirjanduse pingeväljad. (Studia litteraria Estonica, 18). Tartu: TÜ Kirjastus, lk 3455. 3.2.

Kurvet-Käosaar, Leena (2016). Not Much Love Lost Between Me and My Husband: Love in Estonian Women's Life-Stories of the Soviet Period. Ilic, Melanie and Dalia Leinarte (Ed.). The Soviet Past in the Post-Socialist Present: Methodology and Ethics in Russian, Baltic and Central European Oral History and Memory Studies. (Routledge approaches to history, 14) New York, London: Routledge, pp. 110−128. 3.1.

Kuusk, Külliki (2016). Lumesadu kinolinal. Autobiograafi lisus ja naisekuju poeetika

Karl Ristikivi ja Uku Masingu fi lmiainelises lüürikas. Leena Kurvet-Käosaar, Marin Laak (Toim.), Adressaadi dünaamika ja kirjanduse pingeväljad. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, lk 67–96. 3.2.

Kõiva, Mare. (2016). Поклонничеството в секуларизираното общество – възраждане и особености. Български фолклор, XLII (1), 64−77.

Kõiva, Mare; Kuperjanov, Andres. (2016). Transmeedia-protsessid hiiunarratiivuide näitel. Labi, Kanni (Toim.). Transmeedialised siirded: Paar sammukest XXIX (81−100). Tartu: EKM Teaduskirjastus.

Kõvamees, Anneli (2016) Эстонцы в Poccии: пyтeшествия вo вpeмeни и пpoстpaнcтвe. - Культура русской диаспоры: судьбы и тексты эмиграции. Russian Culture in Europe Vol.13. Ed. Fedor B. Poljakov, Aleksandr Danilevskij and Sergej Dotsenko. Frankfurt am Main: Peter Lang, lk 167-176. 3.1.

Kõvamees, Anneli (2016) Found in Translation: The Reception of Andrei Ivanov's Prose in Estonia. – Interlitteraria 21/1, lk 95-106. 1.1. Kõvamees, Anneli (2016) Johannes Barbaruse Venemaa. Ühe reisikirja juhtum. – Keel ja Kirjandus, nr 6, lk 447-459. 1.1

Laak, Marin (2016). Laulu algus eesti kirjanduse sillal. Veel kord luuleuuendusest 1960. aastatel. Adressaadi dünaamika ja kirjanduse pingeväljad. (Studia litteraria Estonica, 18). Tartu: TÜ Kirjastus, lk 290309. 3.2. 11

Lotman, Maria-Kristiina (2016) Martin Opitz ja eesti luule: katkestamatuse kultuur. Martin Opitz. Raamat saksa luulekunstist, 221-239.

Maimets, Kaire (2016, forthcoming). Estonian Singing Revolution: Musematic insights into culture and society. In: Ivana Perković (ed.), Musical Identities and European Perspective: An Interdisciplinary Approach. Bern: Peter Lang Verlag. 3.1.

Meimre, Aurika (2016). "Druzhina" Germana Kromela i "Jastreba" Aleksandra Tshernjavskogo-Tshernigovskogo. Ed. A.Danilevski, S.Dotsenko, F.Polyakov. Kultura russkoi diaspori: sudbi i teksti emigracii (125−144). Vienna: Peter Lang Europäischer Verlag der Wissenschaften. (Russian Culture in Europe; 13). 3.1.

Metste, Kristi (2016). Õpetatud Eesti Selts hädas tsensor G. F. E. von Sahmeniga: F. R. Faehlmanni kaks kirja Liivimaa Provintsiaalkonsistooriumile. – Kas keelata või lubada. Tsensuur Rootsi ajast Eesti taasiseseisvumiseni: Seminar Eesti Kirjandusmuuseumis 26. novembril 2015. Toim. Paatsi, Vello; Metste, Kristi. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, 23−28, 3.5.

Metste, Kristi (2016). Vello Paatsi teedest ja töödest. – Metste, Kristi (koost). Paatsi, Vello. Rännates Gutenbergi galaktikas. Tartu: Ilmamaa, lk 517−527. 3.2.

Metste, Kristi (2016). Faehlmanni eluloo uurimise probleeme. – Elust elulooks, eluloost kultuurilooks. Teesid: Elust elulooks, eluloost kultuurilooks. Kevadkonverents 5. ja 6. mail 2016 Eesti Kirjandusmuuseumis. Toim. Kuusk, Külliki. Tartu: EKM Teaduskirjastus, lk 18. 5.2.

Mölder, B., Arstila, V. (2016) Introduction: Time in Philosophy and Psychology. – Mölder, B., Arstila, V., Øhrstrøm, P. (ed) Philosophy and Psychology of Time (1−6). Springer International Publishing. (Studies in Brain and Mind; 9). 3.1.

Mölder, Bruno (2016) Marksistlik vaimufilosoofia Nõukogude Eestis. – Matjus, Ü.; Sooväli, J. (toim) Tagasi mõteldes. Töid filosoofia ajaloost Eestis (330−360). Tartu Ülikooli Kirjastus, Tartu. 3.1.

Mölder, B. (2016) Time in Intersubjectivity: Some Tools for Analysis. – Mölder, B., Arstila, V., Øhrstrøm, P. (ed) Philosophy and Psychology of Time. Studies in Brain and Mind 9 205−224. Springer International Publishing. 3.1.

Ojamaa, Triinu (2016). Lõimumisest paguluses Juhan Aaviku mälestuste põhjal. Akadeemia, nr 6, lk 968–996. 1.2.

Ojamaa, Triinu (2016). Eesti lugu plaadiraamatutes: Harri Kiisa annotatsioonid Eduard Tubina muusikateostele. Leena Kurvet-Käosaar, Marin Laak (koost.), Adressaadi dünaamika ja kirjanduse pingeväljad. (Studia litteraria Estonica, 18). Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, lk 247-259. 3.2.

Олеск, Сирье, Марин Лаак (2016). Парадоксы эстонской эмиграции: центр, периферия и отношения с родиной. – Культура русской диаспоры: судьбы и тексты эмиграции. (Europäischer Verlag der Wissenschaften, 13). − Vienna: Peter Lang, 155−166. (3.1) (Artiklil ei ole viidet tippkeskusele, ilmus enne). 12

Oras, Janika (2016). Ürgne, värviline, pöörane, hüpnootiline. Seto vana helilaadi taaselustamise kogemusi. Tartu Ülikooli Lõuna-Eesti keele- ja kultuuriuuringute keskuse aastaraamat XV–XVI, Setumaa kogumik 7. Pühendusteos Paul Hagule 3.2.

Orasmaa, Siim; Petmanson, Timo; Tkatšenko, Aleksandr; Laur, Sven; Kaalep, Heiki-Jaan; (2016). EstNLTK – NLP Toolkit for Estonian. Proceedings of the Tenth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2016): The International Conference on Language Resources and Evaluation; Portorož, Slovenia; 2016. Ed. Nicoletta Calzolari (Conference Chair) and Khalid Choukri and Thierry Declerck and Marko Grobelnik and Bente Maegaard and Joseph Mariani and Asuncion Moreno and Jan Odijk and Stelios Piperidis. Portorož, Slovenia: ELRA, 2460−2466. 3.4.

Paatsi, Vello, Kristi Metste (2016). Pisut tsensuurist ja selle ajaloost. – Kas keelata või lubada? Tsensuur Rootsi ajast Eesti taasiseseisvumiseni. Tartu: EKM Teaduskirjastus, lk 810. 3.4.

Parhomenko, Eduard (2016) Taevast kui mõtlemise häälestuskaarest Tartu üle 1808. aasta veebruaris. - Matjus, Ü.; Sooväli, J. (toim) Tagasi mõteldes : Töid filosoofia ajaloost Eestis, 87-110. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, Tartu. 3.1.

Parhomenko, Eduard (2016) Võõra sõna järeleküpsemine, pärisoma sünnivalu: Martin Heideggeri ümberpanust. – Matjus, Ü.; Parhomenko, E. (toim) Tagasi mõteldes: Töid filosoofia ajaloost Eestis, 259–266. Tartu Ülikooli Kirjastus, Tartu. 3.1.

Parhomenko, Eduard (2015) Der Himmel als Stimmungsbogen des Denkens über Tartu im Februar 1808, Studia Philosophica Estonica 8 (2), 91-103. 1.2.

Ponomarjova, Galina (2016). Новые книги. Ю.М.Лотман-Б.А.Успенский. Переписка. 1964-1993. Сост, подгот. текста и коммент. О.Я. Кельберг и М.В.Трунина. Под общ. ред. Б.А.Успенского. Тлн, 2016 (Biblioteca Lotmaniana). //Новoе литературное обозрение. №2, 392-393. 1.1.

Ponomarjova, Galina (2016). К биографии гражданской жены Игоря Северянина В.Б.Коренди - Ed. А. Danilevski, S. Dotsenko, F. Poljakov / Русская культура в Европе = Russian Culture in Europe. Vol. 13. Frankfurt/Main: Peter Lang GMBH, 77-88. 3.1.

Ponomarjova, Galina (2016). С.Г.Исаков-исследователь биографий русских писателей 1920-1930-х годов - Острова любви БорФеда. Сборник в честь 90-летия Б.Ф.Егорова. S.-Peterburi, 718-725. 3.2.

Ross, Kristiina (2016). Kirikulaulu osast eesti keele kirjalikustumisel. – Raamatus: Konfessioon ja kirjakultuur. Confession and the Literary Culture. (Raamat ja aeg. Libri et memoria. 15.) Koostanud Piret Lotman. Eesti Rahvusraamatukogu: Tallinn, 41–54. 3.2.

Ross, Johanna (2016). (Nõukogude) Eesti ja Euroopa Viivi Luige romaanides. Loetelud ja vastandused. Leena Kurvet-Käosaar, Marin Laak (koost.), Adressaadi dünaamika ja kirjanduse pingeväljad. (Studia litteraria Estonica, 18). Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, lk 163189. 3.2. 13

Sutrop, M. (2016) Eesti filosoofia või filosoofia Eestis? – Matjus, Ü.; Sooväli, J. (toim) Tagasi mõteldes. Töid filosoofia ajaloost Eestis, 21−83. Tartu Ülikooli Kirjastus, Tartu.

Sutrop, M (2016) What Role Do Emotions Play in Moral Disagreements? – Airaksinen, T.; Gasparski, W.W. (ed) Desire: The Concept and its Practical Context, 183−199. Transaction Publishers. 2.4.

Särg, Taive (2016). Nonviolence Loves Freedom. - Folklore. Electronic Journal of Folklore, Vol 61 (127−136), doi:10.7592/FEJF2016.63.review_essay. 6.9.

Talivee, E.-M., Mihkelev, Anneli (2016). Fridebert Tuglase sõnavõtt läti kirjanike päeval Riia Läti Seltsi saalis 31. Mail 1940. Keel ja Kirjandus, 3, 212-213. 1.1.

Talvet, Jüri (2016) Minority Language Writers in the Era of Globalization: Officialism, Fashion and Resistance, Forum for World Literature Studies 8 (2), 252–262. 1.2.

Talvet, Jüri (2016) Thinking of Mohit K. Ray. – Rama Kundu (ed) The Traveller. Uncollected Works of Mohit K. Ray. New Dehli. Sarup Book Publishers. 3.2.

Tilk, Ottokar; Alumäe, Tanel (2016). Bidirectional recurrent neural network with attention mechanism for punctuation restoration. Interspeech 2016 : Understanding Speech Processing in Human and Machines, September 8-12, 2016, San Francisco, California, Proceedings. Ed. Morgan, Nelson. San Francisco: International Speech Communication Association, 3047−3051. 3.1.

Tooming, Uku – Mellor, Hugh (2016) Kunstnikud ja insenerid, Akadeemia 2, 195–208. 6.7.

Tooming, Uku (2016) Kuidas liigitada vaimuseisundeid?, Akadeemia 7, 1215−1242. 1.3.

Volberg, Mats (2016) Rawlsi vigade parandus, ilma vigu parandamata, Akadeemia 28 (10), 1872−1883.

Populaarpublikatsioonid

Annus, Epp (2016). Dialoogitusest. Sirp. 15. jaanuar.

Altrov, Rene (2016). Keelekool: emotsioonid keeleteaduses. Postimees, 04.11.2016.

Baran, Anneli (2016). Termini 'kõnekäänd' kujunemisest. Oma Keel, 1, 22−29.

Belobrovtseva, Irina (2016). Книга о трудном выборе, err.ee 07.03.

Belobrovtseva, Irina (2016). Новая книга о Таллине. Или о Ревеле? err.ee 25.11

Habicht, Külli (2016) Mis seal vanas kirjakeeles veel uurida on? – ERR Novaator, 02.03.2016.

Habicht, Külli (2016) Mis on lüümus ja kust see tuleb? – ERR Novaator, 22.08.2016. 14

Hiiemäe, Reet (2016). Trump, Nostradamus ning narratiivita Rõivas, Linnaleht, 17.11.2016, http://www.linnaleht.ee/771337/trump-nostradamus-ning-narratiivita-roivas

Hiiemäe, Reet (2016). Muutuvad jõulkombed. Linnaleht, 21.12.2016. http://www.linnaleht.ee/777802/muutuvad-joulukombed

Iva, Sulev; Plado, Helen (2016) Kas võro kiil vai Võro murrõq? Vai hoobis lõunõeesti kiil?. – ERR Novaator.

Jürine, Anni (2016) Sõnast kasvab grammatika. – ERR Novaator, 06.05.2016.

Jürine, Anni (2016) Tähendusmuutuse roll grammatika tekkimise protsessis, Oma Keel 2. (6.3.)

Kalkun, Andreas 2016. Kaetud pead. - sugu: N, nr 2, lk 52-63

Kalle, Raivo; Sõukand, Renata (2016). Looduspärimus ja selle kajastamine põliste saarlaste juttudes. Metsamees, 2 (127), 45−47. 6.3.

Kotta, Kerri (2016). Esitusliku silla ehitamine. Sirp. Eesti Kultuurileht, 17.06.2016, 26. (6.6)

Kotta, Kerri (2016). Laulu uus tulemine: mõtlemise arhetüübist Tõnu Kõrvitsa loomingus. Teater. Muusika. Kino, 9, 65−70. (6.6)

Kotta, Kerri (2016). Meie tarbimisihade peegel. Sirp. Eesti Kultuurileht, 09.02.2016, 3. (6.6)

Kotta, Kerri (2016). Muusikaline hülgamisakt. Sirp. Eesti Kultuurileht, 14.10.2016, 8. (6.6)

Kotta, Kerri (2016). Toivo Tulevi elliptiline sümfonism. Sirp. Eesti Kultuurileht, 12.08.2016, 22. (6.6)

Kotta, Kerri (2016). Voogedastus ja muusikaline vorm. Sirp. Eesti Kultuurileht, 15.04.2016, 10. (6.6)

Kotta, Kerri (2016). Äkki liiga kõva pähkel? Sirp. Eesti Kultuurileht, 25.11.2016, 17. (6.6)

Kurvet-Käosaar, Leena (2016). Lapse mäletamine. Sirp, 02. sept.

Laineste, Liisi (2016). Naljandist YouTube'ini. Viimane aastasada eesti etnilises ja poliitilises huumoris. Horisont nr 4, 36–45.

Lindström, Liina (2016) Kuhu lähed, (eesti) keeleteadus? – ERR Novaator.

Maimets, Kaire (2016, ilmumas). Boolerost \"Koiduni\". Teater. Muusika. Kino, nr 12. (6.3)

Metste, Kristi (2016). Võitluskaaslane teaduse väljadel [In memoriam Vello Paatsi]. Järvet, Arvo (Toim.). Eesti Geograafia Seltsi aastaraamat (214−219). Tallinn: Eesti Geograafia Selts (6.8).

Mihkla, Meelis (2016). Keelekool: raamat sünnib kuulata. – Postimees, 26.11.2016. 15

Remmel, Mari-Ann 2016. Ilmjärvest Pühajärveni. Vaateid pärimusmaastikule. – Imeline Ilmjärve. Tartu-Ilmjärve, lk 57-91.

Ross, Kristiina (2016). Keelekool: eesti keele piiblipilk. – Postimees, 27.08.2016.

Ross, Kristiina (2016). Boheemlasliku töömeetodiga filoloog. Udo Uibo 60. (Kiriusutelu.) Keel ja Kirjandus 5, 378–382.

Ross, Kristiina (2016) Kangelased, lamed-vovnik'ud ja teised. [Tutvustus: Thomas Carlyle. Kangelastest, nende kummardamisest ja heroismist ajaloos. Tõlkinud Simo Runnel. (Avatud Eesti Raamat.) Ilmamaa, 2015.] Sirp 20.05.2016.

Sapunjan, Inga (2016) Maailmakirjanduse paabel kutsub teisi keeli kuulama ICLA konverents Viinis, 21.07–27.07.2016, Methis 17/18.

Saro, Anneli (2016) Teatritegijad, minge tänavale, koolidesse, vanglatesse. Intervjuu ASAPi sümpoosioni \"Alternatives to the Present\" peaesineja prof. James Thompsoniga, Sirp, 14.10, 28−29.

Sarv, Mari (2016). Digitaalhumanitaariast. Horisont, 50 (6), 10.

Sarv, Mari; Laineste, Liisi (2016). E-Eesti humanitaarteadustes: Digitaalhumanitaaria käekäik ja väljavaated. Sirp. Eesti Kultuurileht, nr. 40 (3610), 7. oktoober 2016, 9.

Talviste, Katre; Rannaste, Kirsi (2016) Sõnakunsti jäljed. Kirjanduse õpik gümnaasiumile. Tallinn, Avita. (6.2.)

Talviste, Katre (2016) Kuidas mõista eetilist kirjanduskriitikat?, Sirp, 04.11.2016.

Digiportaalis Geenius.ee ilmus neli artiklit TTÜ Küberneetika Instituudi kõnetehnoloogia uuringutest ja rakendustest:

http://geenius.ee/uudis/millal-ometi-saame-me-arvutiga-eesti-keeles-raakida

http://geenius.ee/uudis/arvuti-saab-eesti-meedias-koige-paremini-aru-rohke-debelakist

http://geenius.ee/uudis/radioloogid-juba-raagivad-arvutiga-ja-see-moistab-neid-koigi-raskuste-kiuste

http://geenius.ee/uudis/usa-luureagentuuri-projektis-tootav-eesti-teadlane-tulevikus-voiks-arvuti-ka-inimeste-kone