Juhtkond

Juhataja - Mare Kõiva, Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna juhtivteadur, mare@folklore.ee
Tegevjuht: Piret Voolaid, Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna vanemteadur, piret@folklore.ee
Projektijuht: Anne Ostrak, Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakond, anne.ostrak@folklore.ee

Juhtkomitee

Mare Kõiva, EKM (mare@folklore.ee)
Liisi Laineste, EKM (liisi@folklore.ee)
Irina Belobrovtseva, TLÜ (venefil@tlu.ee)
Liina Lukas, TÜ (liina.lukas@ut.ee)
Meelis Mihkla, EKI (meelis@eki.ee)
Einar Meister, TTÜ (einar@ioc.ee)
Jaan Ross, EMTA (jaan.ross@gmail.com).

Nõukogu

Tippkeskuse nõukokku kuuluvad tippkeskusega ühinenud projektide juhid (või projektijuhi poolt määratud esindajad):
tippkeskuse juhataja Mare Kõiva (mare@folklore.ee, Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna juhataja,
tegevjuht Piret Voolaid (piret@folklore.ee);
Irina Belobrovtseva, Tallinna Ülikooli Humanitaarteaduste Instituudi vene kirjanduse professor (venefil@tlu.ee)
Marina Grišakova, Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonna kultuuriteaduste ja kunstide instituudi kirjandusteooria professor (marina.grisakova@ut.ee)
Heiki-Jaan Kaalep, Tartu Ülikooli arvutiteaduste instituudi keeltehnoloogia õppetooli vanemteadur (heiki-jaan.kaalep@ut.ee)
Marin Laak, Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Kultuuriloolise Arhiivi vanemteadur, teemajuht (marin@kirmus.ee)
Liina Lindström, Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonna Eesti ja üldkeeleteaduse instituudi dotsent (liina_l@ut.ee)
Liina Lukas Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonna kultuuriteaduste ja kunstide instituudi maailmakirjanduse õppetooli dotsent (liina.lukas@ut.ee)
Einar Meister, Tallinna Tehnikaülikooli küberneetika instituudi vanemteadur (einar@ioc.ee);
Helle Metslang, Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonna eesti ja üldkeeleteaduse instituudi tänapäeva eesti keele professor (metslang@ut.ee)
Meelis Mihkla, Eesti Keele Instituudi kõneuurimise ja kõnetehnoloogia osakonna juhataja, vanemteadur (meelis.mihkla@eki.ee)
Renate Pajusalu, Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonna eesti ja üldkeeleteaduse instituudi üldkeeleteaduse osakonna, üldkeeleteaduse professor (renate.pajusalu@ut.ee)
Jaan Ross, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia professor ja juhtivteadur (jaan.ross@gmail.com)
Kristiina Ross, Eesti Keele Instituudi eesti keele ajaloo, murrete ja soome-ugri keelte osakonna vanemteadur (kristiina.ross@eki.ee)
Margit Sutrop, Tartu Ülikooli Humanitaarteaduste ja kunstide dekaan (margit.sutrop@ut.ee)
Mari Sarv, Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiivi vanemteadur, teemajuht (mari@folklore.ee)

Rahvusvaheline nõuandekogu

Regina Bendix (Göttingeni Ülikool)
Władysław Chłopicki (Jagiello Ülikool)
Wolfgang Mieder (Vermonti Ülikool)
Jessica Milner Davis (Sydney Ülikool)
Sirje Olesk (Helsinki Ülikool)