Eetika, keele- ja vaimufilosoofia töörühm

Margit Sutrop, Tartu Ülikool

Eetika ning vaimu- ja keelefilosoofia töörühm on keskendunud filosoofias, teaduses, eetikas ja igapäevaelus lahkarvamuste uurimisele eesmärgiga uurida lahkarvamuste eri vormide olemust ja koostada strateegiad nendega tõhusaks tegelemiseks.

Uurimistöös on lahkarvamusi käsitletud nii kontseptuaalsest, metafüüsilisest kui ka praktilisest aspektist. Vaimufilosoofia uurimine on olnud suunatud lahkarvamuste aluseks olevatele kognitiivsetele alusprotsessidele, nagu emotsioonid ja kujutlusvõime, aga ka sotsiaalse tunnetuse aspektidele, mis on seotud lahkarvamuste ja kokkulepetega (Bohl 2016; Tooming 2018). Interpretivismi on kaitstud nii mõistuse kui ka rahvapsühholoogia üldise käsitlusviisina, mida võib vaadelda meie vaimu mõistmise kontseptuaalse raamistikuna (Mölder 2016; Mölder 2017). Interpretivistlikku käsitlusviisi võib pidada viljakaks pinnaseks emotsioonide ja ka emotsionaalse tegevuse uurimisel. Keelefilosoofia uuringud on keskendunud veatutele lahkarvamustele ja keelelise suhtluse olemusele lähtuvalt väljendite sisu kontekstilisest varieeruvusest (nt Davies 2018).

Eetikas uuris töörühm emotsioonide rolli lahkarvamuste puhul ning näitas, et emotsionaalselt põhjustatud lahkarvamuste puhul ei tundu kasu olevat terve mõistuse lahenditest: et leida rohkem aega aruteluks, kontrollida, kas argumenteerimise käigus poleks tehtud vigu ning veenduda, et seisukohtade aluseks olevad faktid on täpsed. Eetikud on uurinud emotsioonipõhiste lahkarvamuste olemust ja soovitanud võimalikke teid nende lahendamiseks (Sutrop 2016). Mõnel juhul on lahkarvamuste juured vastuolulistes väärtustes. Töörühm on uurinud väärtuste olemust (Orsi 2017; Orsi 2018) ning jõudnud järeldusele, et lahkarvamuste praktiliseks lahendamiseks tervishoiu (Simm 2018), uute tehnoloogiate (Sutrop 2017) ja teadusuuringute usaldusväärsuse (Sutrop 2018) puhul tuleb arvestada konkreetsete kultuuriliste, ajalooliste ja poliitiliste kontekstidega ning leida õige tasakaal erinevate väärtuste vahel. Samuti on uuritud kollektiivse mälu, tänapäevasuse ja aja seoseid (Kattago 2017).