Kõnekäänud & fraseologismid

ISBN 9985-851-64-1

Otsimismasin


Selle otsimismasina taga on u 25400 teksti eesti kõnekäände ja fraseologisme, mis pärinevad:

1. Asta Õimu Fraseoloogiasõnaraamatust (Tallinn, 1993; tähistatud lühendiga Fsr ja lk-numbriga) - kokku u 7300 teksti;

2. ERA käsikirjalisest rahvaluulearhiivist ja EKI murdearhiivist - kokku u 18100 teksti, sh u 10600 võrdluseteksti.

"Fraseoloogiasõnaraamatu" materjal on saadud selle publikatsiooni aluseks olnud tekstifaili kaudu ning seda kasutatakse autori Asta Õimu loal.

Arhiivitekstid pärinevad eesti kõnekäändude ja fraseologismide andmebaasist, mille on ERA kõnekäänukartoteegis leiduvate koopiate põhjal rajanud Anneli Baran, Tiit Konsand ja Katre Õim.

Veebikeskkonna esialgne versioon valmis aastal 1997 (Eesti Keele Instituut) - kujundus Andres Kuperjanov, otsimasin Sander Vesik

Uuendatud versioon 2023 aasta - kujundus ja otsimasin Martin Toming (EKMi IT-töörühma praktikant)

Otsimine:

  1. Sõnaosa kaudu - nt kass.

  2. Sõna järgi -nt ( kass ).

  3. Alternatiivseid tähti sisaldavate avaldiste korral -nt nai[ns]e.

  4. Erinevaid sõnu sisaldavate kombinatsioonide puhul

nai[ns]e & kass - kõik väljendid, mis sisaldavad sõnu kass ja naine (naise).

nai[ns]e | kass - kõik väljendid, mis sisaldavad sõnu kass või naine (naise).

{kass|koer} & nagu - kõik väljendid, mis sisaldavad sõnu kass või koer ja nagu. (avaldiste grupeerimiseks kasutame loogelisi sulge {} )

Kõnekäänd / Fraseologism