Koguteose „Eesti rahvakalender“ (1970–1999) uuendatud veebiväljaanne. 

Trükis ilmunud väljaande „Eesti rahvakalender on koostanud Selma Lätt (I kd) ja Mall Hiiemäe (II–VIII kd).

kevadsuvisügistalv

Koguteoses on kirjeldatud 93 eesti pärimuslikku tähtpäeva ja perioodi ning süstematiseeritult esitatud 9175 kalendriteadet Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiivist.

Veebiväljaande töörühm: 

Käsikirja sisulised täiendused: Mall Hiiemäe
Tehniline lahendus: Olga Ivaškevitš, Risto Järv, Kaisa Kulasalu, Mari Sarv
Skaneerimine ja tekstituvastus: Tuuli Otsus, Lauri Värv
Toimetamine: Inge Annom, Mall Hiiemäe, Risto Järv, Kadi Sarv 
Viidete kontroll ja parandamine: Inge Annom, Tuuli Otsus, Reeli Reinaus, Roosmary Suigusaar
Fotovaliku täiendamine: Moon Meier
Fototöötlus: Siret Roots
Levikukaardid: Reeli Reinaus
Korrektuur: Kadi Sarv
Projekti juht ja peatoimetaja: Risto Järv

Veebiväljaande ettevalmistamist on toetanud HTM institutsionaalne uurimisprojekt IUT 22-4, HTM teaduskollektsioonide programm ja Eesti Kultuurkapital.

Tartu 2017