Home > Lühendid

Lühendid

Alu = Alutaguse
Amb = Ambla
Ann = Anna
Ans = Anseküla
As = Asundused
Aud = Audru
eL = Lõuna-Eesti
Elv = Elva linn
Emm = Emmaste
eP = Põhja-Eesti
Ha = Harjumaa
Hag = Hageri
Han = Hanila
Har = Hargla
Hel = Helme
Hii = Hiiumaa
HJn = Harju-Jaani
Hlj = Haljala
Hls = Halliste
HMd = Harju-Madise
Hps = Haapsalu linn
Hää = Häädemeeste
Iis = Iisaku
Jaa = Jaani
JJn = Järva-Jaani
JMd = Järva-Madise
Juu = Juuru
Jõe = Jõelähtme
Jõh = Jõhvi
Jä = Järvamaa
Jäm = Jämaja
Jür = Jüri
Kaa = Kaarma
Kad = Kadrina
Kam = Kambja
Kan = Kanepi
Kei = Keila
Khk = Kihelkonna
Khn = Kihnu
Kir = Kirbla
KJn = Kolga-Jaani
Kod = Kodavere
Koe = Koeru
Kos = Kose
Kra = Kraasna keelesaar
Kre = Kuressaare linn
Krj = Karja
Krk = Karksi
Krl = Karula
Kse = Karuse
Ksi = Kursi
Kul = Kullamaa
Kuu = Kuusalu
Kõp = Kõpu
Käi = Käina
Kär = Kärla
Lai = Laiuse
Lei = Leivu keelesaar
Lih = Lihula
LNg = Lääne-Nigula
Lut = Lutsi keelesaar
Lä = Läänemaa
Lüg = Lüganuse
Mar = Martna
Mih = Mihkli
MMg = Maarja-Magdaleena
Muh = Muhu
Mus = Mustjala
Mär = Märjamaa
Nis = Nissi
Noa = Noarootsi
Nrv = Narva linn
Nõo = Nõo
Ote = Otepää
Pai = Paide
Pal = Palamuse
Pde = Paide linn
Pee = Peetri
Pha = Püha
Phl = Pühalepa
Pil = Pilistvere
PJg = Pärnu-Jaagupi
Pld = Paldiski linn
Plt = Põltsamaa
Plv = Põlva
Prn = Pärnu linn
Pst = Paistu
Puh = Puhja
Pä = Pärnumaa
Pär = Pärnu
Pöi = Pöide
Rak = Rakvere
Ran = Rannu
Rap = Rapla
Rei = Reigi
Rid = Ridala
Ris = Risti
Rkv = Rakvere linn
Rõn = Rõngu
Rõu = Rõuge
Räp = Räpina
Sa = Saaremaa
Saa = Saarde
San = Sangaste
Se = Setumaa
Sim = Simuna
SJn = Suure-Jaani
Ta = Tartumaa
Tln = Tallinna linn
TMr = Tartu-Maarja
Tor = Tori
Trm = Torma
Trt = Tartu linn
Trv = Tarvastu
Tt = Päritolu teadmata
Tõs = Tõstamaa
Tür = Türi
Urv = Urvaste
Vai = Vaivara
Var = Varbla
Vas = Vastseliina
Vi = Virumaa
Vig = Vigala
Vil = Viljandi
VJg = Viru-Jaagupi
Vl = Viljandimaa
Vlg = Valga linn
VLk = Valga-Luke
VlL = Lõuna-Viljandimaa
Vll = Valjala
Vln = Viljandi linn
VMr = Väike-Maarja
VNg = Viru-Nigula
Vor = Vormsi
Vru = Võru linn
Võ = Võrumaa
Võn = Võnnu
Võ-Se = Võru- ja Setumaa
Vän = Vändra
Äks = Äksi


Käsikirjaliste allikmaterjalide lühendid

Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiivis:
ALS – Akadeemilise Loomaarstiteadusliku Seltsi rahvameditsiini kogu
ARS – Akadeemilise Rahvaluule Seltsi rahvaluulekogu
E – Matthias Johann Eiseni rahvaluulekogu
EKA – Eesti Keele Arhiivi koopiad
EKRK – TÜ eesti kirjanduse ja rahvaluule kateedri rahvaluulekogu
EKmS (4°, 8°) – Eesti Kirjameeste Seltsi rahvaluulekogu
EKS – Eesti Kirjanduse Seltsi rahvaluulekogu
EKÜ – Eestimaa Kirjandusliku Ühingu rahvaluulekogu
ERA – Eesti Rahvaluule Arhiivi rahvaluulekogu
ERM – Eesti Rahva Muuseumi rahvaluulekogu
EÜS – Eesti Üliõpilaste Seltsi rahvaluulekogu
E, StK – M. J. Eiseni stipendiaatide rahvaluulekogu
H – Jakob Hurda rahvaluulekogu
KKI – Keele ja Kirjanduse Instituudi rahvaluule sektori rahvaluulekogu
RKM – Riikliku Kirjandusmuuseumi rahvaluule osakonna rahvaluulekogu
S – Samuel Sommeri setu vanavarakogu
SKS – Soome Kirjanduse Seltsi eesti rahvaluulekogu
Veske – Mihkel Veske rahvaluulekogu
Vilbaste – Gustav Vilbaste rahvaluulekogu
ÕES – Õpetatud Eesti Seltsi rahvaluulekogu

Eesti Keele Instituudis:
AES – Akadeemilise Emakeele Seltsi murdekogu
AES, MT – Akadeemilise Emakeele Seltsi murdetekstide kogu

Eesti Rahva Muuseumis:
ERM EA – Eesti Rahva Muuseumi etnograafiline arhiiv
ERM KV – Eesti Rahva Muuseumi korrespondentide vastuste arhiiv