chapter-0-img

ISBN 9985-851-64-1

Koostajad: Anne Hussar, Arvo Krikmann, Ingrid Sarv

chapter-1-img

Saateks

  • Siinne on e-versioon 1984. a. ilmunud "Vanasõnaraamatust", mille koostasid Anne Hussar, Arvo Krikmann ja Ingrid Sarv. E-versioonis on tehtud järgmised muutused:

    • Küsitava folkloorsusega vanasõnatüübid on välja jäetud;
    • Iga vanasõnatüüp on esindatud üheainsa tekstiga, lisavariandid ja kihelkonnalühendid vm. päritolutähised on välja jäetud;
    • Mõnevõrra on muudetud ja redigeeritud kirjutist ""Vanasõnaraamatu" sisulisest süsteemist".

  • Harri Kõiva lahkel loal on kasutatud illustratsioonideks 1984. a. raamatu peatüki-vinjette.

  • Iga tsiteeritud vanasõnateksti järel on lühend EV ja selle järel kaks kooloniga eraldatud arvu ― esimene arv näitab vanasõnatüübi asukohta väljaandes "Eesti vanasõnad" (1980–1988), teine selle vanasõna rahvaehtsate üleskirjutuste arvu.